Opintojen aikainen osa-aikatyö – häiriötekijä vai mahdollisuus?

huhti 2017 Työ ja Ura

Kuuluuko opintojen ohella tehdä töitä? Rekrytointipäällikkömme Eveliina Anteroinen pohtii aihetta kirjoituksessaan.

Bild

Sanotaan, että opiskelijan pääasiallinen työ on opiskella ja tätä tuskin kukaan kiistää. Myös politiikassa on viimeaikoina keskusteltu paljon opintoaikojen lyhentämisestä ja opiskelijoiden nopeasta saamisesta työelämään. Toisaalta työnantajat puolestaan arvostavat osaamista, jota opintojen kautta on hankala saavuttaa. Ongelmallista? – Mahdollisesti. Toisaalta on myös olemassa kolmas vaihtoehto eli osa-aikainen työskentely opintojen aikana. Mutta onko osa-aikatyö pelkästään opintoja hidastava aikasyöppö, joka johtaa tulorajojen ylittymiseen vai voiko opintojen aikaisesta työstä olla hyötyä uran rakentamisessa? Kun pohdit asiaa, mieti omalta kohdaltasi ainakin seuraavat:

Miten hallitset ajankäyttöäsi?

Parhaimmillaan opintojen, osa-aikatyön ja vapaa-ajan yhdistäminen kertoo siitä, että ajanhallintataitosi on loistotasolla. Ajanhallinta ja priorisointi ovat molemmat erittäin kysyttyjä taitoja myös valmistumisen jälkeisessä työelämässä, joten jos opit taidon jo opintojen aikana, loistavaa! Tämä vaatii sinulta kuitenkin rehellistä pohdintaa siitä, kuinka paljon opintosi vievät sinulta aikaa, ovatko opintosi aikataulullisesti joustavia vai esimerkiksi läsnäolopakon takia aikaan sidottuja. Mieti tältä pohjalta, kuinka paljon ja milloin voisit työskennellä ja etsi sinulle sopivia vaihtoehtoja.

Voisitko kartuttaa alan työkokemusta jo opintojen aikana?

Sen ensimmäisen ”oman alan työpaikan” nappaaminen on useimmille unohtumaton hetki ja ehdottomasti kuohuviinilasillisen arvoinen suoritus. Voisiko tämän askeleen siis ottaa jo opintojen aikana? Työn mielekkyys ja relevanttius lisää työmotivaatiota, joten omiin tulevaisuuden suunnitelmiin parhaiten sopivan työn etsimiseen kannattaa satsata. Toki on hyvä myös muistaa, ettei tehtävänkuvan suhteen kannata tehdä liian tarkkoja rajauksia. Esimerkiksi asiakaspalvelukokemus, projektityötaidot, toimistoympäristössä työskentely tai vaikkapa jonkin ERP-järjestelmän käyttökokemus ovat jo itsessään hyvin laajasti työelämässä arvostettavia taitoja, joiden kartuttaminen vie sinua lähemmäksi kohti unelmiesi työpaikkaa.

Tarjoaako työ mahdollisuuden laajentaa verkostojasi?

Parhaimmillaan osa-aikainen työ tarjoaa mahdollisuuden tutustua toimialan kokeneempiin kollegoihin ja sitä kautta erinomaiset mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen. Myös muihin osa-aikatyöntekijöihin tutustuminen kannattaa, sillä Suomen kokoisella business-alueella tienne tulevat suurella todennäköisyydellä kohtaamaan uudestaankin. Parhaassa tapauksessa työ poikii jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita. Jos tulevista kollegoista ei ole kerrottu työpaikkailmoituksessa, kysy niistä lisätietoa haastattelussa.

Onko osa-aikatyötä tarjoavan yrityksen toimiala kiinnostava?

Työtehtävän mielekkyyden lisäksi myös työllistävän yrityksen toimiala voi tehdä työstä kannaltasi relevantin. Hanki siis tietoa opiskelualasi toimijoista ja selvitä, tarjoavatko yritykset mahdollisuuden osa-aikatyöskentelyyn. Ole avoin, sillä myös monilla yrityksillä on suurimman palvelunsa lisäksi myös rinnakkaisia palvelualueita ja esimerkiksi taloushallintoon asiantuntijapalveluihin erikoistunut yritys saattaa hyvin tuottaa ydinbusineksensä ohella myös taloushallinnon ohjelmistoja. Lisäksi on hyvä muistaa, että suurin osa valmistumisen jälkeisistä työtehtävistä vaatii ymmärrystä myös muista toimialoista, joten vaikka ydinalaasi olisikin vaikkapa markkinointi, mieti, voisiko tekniikan alan ymmärryksestä olla sinulle tulevaisuudessa hyötyä.

Onko työssä etenemismahdollisuuksia?

On totta, että harva palkkaa korkeakouluopiskelijaa suoraan päällikkötason tehtäviin. Tähän vaikuttaa usein jo sekin, etteivät erittäin itsenäinen työnkuva ja osa-aikatyö välttämättä ole paras mahdollinen kombinaatio. Toisaalta harva työnantaja palkkaa myyntiassistenttia ajattelematta, että tästä voisi tulevaisuudessa kasvaa yritykseen asiakasvastaava tai työnjohtoharjoittelijaa näkemättä tässä tulevaisuuden työnjohtajaa tai projektipäällikköä. Parhaimmassa tapauksessa opintojen aikaisesta osa-aikatyöstä kehittyykin oppimisen ja lisävastuualueiden myötä myös ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka.

Jaa kaverille