Rakennusalan rekrytointi: Teekkarin unelmien työpaikka

joulu 2016 Rekrytointi

Millainen on unelmiesi työpaikka? Kysyimme tätä rakennusalan korkeakoulutetuilta nuorilta ammattilaisilta. Ryhmähaastattelemalla ja ryhmätehtävien kautta saimme kvalitatiivista tutkimustietoa 50:ltä kohderyhmän edustajalta, millainen on unelmien työpaikka rakennusalalla.

Bild

Ryhmähaastattelemalla ja ryhmätehtävien kautta saimme kvalitatiivista tutkimustietoa 50:ltä teekkari - ja insinööriopiskelijalta, millainen on unelmien työpaikka rakennusalalla. Haastateltavat edustivat näkemyksiltään rakennusalan uudistajia, tulevaisuuden rakentajia; he arvostavat innovatiivista teknologiaa, kehittymismahdollisuuksia, läpinäkyvyyttä ja yksilöllisiä urapolkuja.

TEEKKAREILLE JA INSINÖÖRIOPISEKELIJOILLE ON TÄRKEÄÄ PÄÄSTÄ VAIKUTTAMAAN TYÖNSÄ KAUTTA

Tärkeinä teemoina nousivat innovatiivisuus ja uudenlainen rakentaminen, asiakaslähtöisyys, hyvä johtaminen, uramahdollisuudet ja yrityksen panostaminen sisäisiin koulutuksiin, sekä työssä viihtyminen ja yhteishenki. Teekkareille ja insinööriopiskelijoille ei enää riitä niin sanottu vakkariduuni ja kilpailukykyinen palkkaus, vaan työn arvostus sekä merkityksellisyys, ammatilliset kehitysmahdollisuudet ja tiimihenki ovat nousseet korkealle tärkeimpien tekijöiden joukkoon. Vaikka työsuhteen vakautta arvostetaan edelleen, rakennusalan projektikeskeisyys on tuonut myös avoimempaa suhtautumista moderneihin tapoihin työllistyä. Työnantajaa vaihdetaankin nykyään helpommin mielenkiintoisten projektien perässä.

TEKNOLOGIAN KEHITYS & INNOVATIIVISUUS

Teemoina nousivat innovatiivisuus ja uudenlainen rakentaminen, asiakaslähtöisyys, hyvä johtaminen, uramahdollisuudet ja yrityksen panostaminen sisäisiin koulutuksiin, sekä työssä viihtyminen ja yhteishenki. Erityisen tärkeänä nuoret rakennusalan lupaukset pitivät kehittyvien teknologioiden hyödyntämistä ja uudenlaisen rakentamisen arvostamista. Heille on tärkeää olla mukana ideoimassa uudenlaisia työtapoja ja teknologioita alan kehittämiseksi. Yrityksen innovatiivisuus ja asiakaslähtöisyys koettiin yrityksen tunnettavuutta ja maineikkuutta tärkeämpänä tekijänä.

KUUNTELEVA KULTTUURI

Nuoret pitävät tärkeänä, että heidän ideoitaan kuunnellaan ja että he pääsevät vaikuttamaan toimintatapoihin. Teekkareille ja insinööriopisekelijoille on tärkeää päästä vaikuttamaan työnsä kautta, vaikka se tarkoittaisi ”huonojenkin ideoiden” kuuntelemista.

HYVÄ JOHTAMINEN

Perinteinen hierarkia ei saanut nuorilta alan ammattilaisilta kiitosta osakseen. Sen sijaan matalaa hierarkiaa, vapautta ja vastuutta sekä luottamusta työntekijään arvostettiin vahvasti. Matalan hierarkian organisaatiossa esimies on helposti lähestyttävä, kannustava sekä huomioiva ja kommunikaatio avointa. Hyvä johtaminen vaatii siis luottamusta työntekijään, jatkuvaa palautetta ja sopivaa vastuun ja vapauden tasapainoa, jotta työntekijä pääsee kehittymään tehtävässään. Kehittyäkseen työntekijä tarvitsee myös riittävän tuen esimiehiltään. Annetaan siis nuorille mahdollisuus ideoida ja näyttää osaamisensa turvallisessa ja tuetussa ympäristössä! Kiinteän palkan sijaan nuoret arvostavat moderneja palkitsemisjärjestelmiä.

URALLA ETENEMINEN JA KEHITTYMINEN

Työnteko ei saa olla rutiininomaista ja yksitoikkoista, vaan työltä toivotaan haasteita ja mahdollisuuksia oppia uutta. Työnkuvan toivotaan olevan monipuolinen, jotta nuori alan ammattilainen saa mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa ja pääsee siten etenemään urallaan. Työtehtävien monipuolisuus on tärkeä motivaatiotekijä työssä nuorille rakennusalan ammattilaisille.

VIIHTYMINEN JA YHTEISHENKI

Rakennusalan kasvuyritysten myötä panostus moderniin tilasuunnitteluun toimistolla ja tiimityöskentelytapoihin on noussut arvoonsa. Alan opiskelijoiden korviin on kantautunut huhut mm. sauna-neukkareista ja teemahuoneista – toimistolta vaaditaankin nykyään enemmän kuin perinteiseltä työpisteeltä ja työmaalta. Yhteishenki on myös tärkeää eikä riitä, että tiimityö työmaalla sujuu vaan työkavereiden kanssa tuli viihtyä myös vapaa-ajalla. Yhteisten arvojen, kielen ja työkulttuurin merkitys työviihtyvyyteen on vahva. Työyhteisöltä kaivataan rentoutta, samanhenkisyyttä, ja avoimuutta.

Rakennusalan rekrytointi käy kuumana

Rakennusala on kääntynyt kasvuun neljän laskusuuntaisen vuoden jälkeen. Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 10 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Rakennusalan näkymät ovat kaikista toimialoista valoisimmat, mikä näkyy kiihtyneenä kilpailuna korkeakoulutetuista työntekijöistä. Rakennusalan rekrytointi käykin kuumana ja loppuvaiheen teekkari - ja insinööriopiskelijat ovat ainakin lähes ellei yhtä haluttuja, kuin valmistuneetkin rakennusalan insinöörit. Työnantajamielikuvan rakentaminen jo insinööri – tai teekkariopintojen aikana onkin tärkeää, mikäli yrityksesi haluaa alan kirkkaimmat lupaukset riveihinsä. Lisää aiheesta löydät täältä.

 

Jaa kaverille