HENKILÖSTÖVUOKRAUS KÄYTÄNNÖSSÄ

Henkilöstövuokrauksen avulla yrityksesi voi paikata vanhempainvapaita, sairauslomia ja ruuhkahuippuja, löytää parhaan tekijän avoimiin tehtäviin rekrytoinnin asiantuntijan avulla tai voit säästää aikaasi ulkoistamalla työsuhteen hallinnolliset tehtävät meille.


Vuokratyössä asiakasyritys antaa toimeksiannon välittäjäyritykselle löytääkseen tarpeeseensa sopivan henkilön. Välittäjäyritys etsii toimeksiannon perusteella sopivan henkilön, joka työllistyy asiakasyritykseen vuokratyösuhteeseen. Vuokratyösuhteeseen työllistetty henkilö tekee työsopimuksen välittäjäyrityksen kanssa, mutta työ suoritetaan asiakasyrityksessä. Meille on kunnia-asia, että vuokratyöntekijästämme pidetään hyvää huolta ja pidämme aktiivisesti yhteyttä konsultteihimme. Academic Work on Hyvä työpaikka -auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys. 

NÄIN HENKILÖSTÖVUOKRAUS TOIMII

Rekrytointiprosessi, oli se sitten vuokratoimeksianto tai suorarekrytointi, lähtee aina asiakkaan tarpeesta. Tarve voi olla nykyisestä työmäärästä johtuva tai kasvuun pyrkivää. Tarve voi syntyä myös uuden osaamisen eli asiantuntijuuden tarpeesta. Prosessimme lähtee siis tarpeen kartoituksesta ja haettavan profiilin määrittelystä. Profiilin perusteella suoritetaan laadukas rekrytointiprosessi, jonka tuloksena esittelemme potentiaalisimmat kandidaatit asiakkaalle. Lopullisen valinnan tekee aina asiakas. Valinnan jälkeen teemme työsopimuksen ja huolehdimme kaikista työsuhteen asioista kuten työnantajavelvoitteista, työterveyshuollosta ja varmistamme, että sekä palkattu konsultti että asiakas ovat tilanteeseen tyytyväisiä.

ASIAKASYRITYKSEN VASTUU VUOKRATYÖNTEKIJÄSTÄ

Asiakasyrityksen vastuulle jää vuokratyösuhteen aikana tehtävään perehdyttäminen, työvälineet sekä tehtävien suorittamisen arviointi. Vuokratyöntekijän lähiesimies on konsulttipäällikkö eli Consultant Manager, joka toimii yhteyshenkilönä asiakasyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä ja huolehtii kaikista työsuhteeseen liittyvistä asioista.

HYVÄ TYÖPAIKKA -AUKTORISOITU TYÖNANTAJA

Academic Work on Hyvä työpaikka - auktorisoitu vastuullinen henkilöstöpalveluyritys ja työnantaja. Hyvä työpaikka -auktorisointi kertoo yrityksille ja työntekijöille, että henkilöstöpalveluyritys on viisas valinta työn ja tekijän yhdistämiseksi. Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset ovat ammattimaisia ja vastuullisia kumppaneita, jotka toimivat aina voimassa olevan lainsäädännön mukaan sekä hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

VUOKRATYÖSUHTEESTA REKRYTOINTIIN? 

Vuokratyösuhteet ovat määräaikaisia, mutta asiakasyrityksellä on mahdollisuus rekrytoida konsultti yritykseensä milloin vain näin halutessaan. Tämä on jopa toivottavaa ja osoitus siitä, että olemme onnistuneet yhdistämään oikean henkilön oikeaan tehtävään.

NUORTEN AMMATTILAISTEN HENKILÖSTÖVUOKRAUS

Opiskelijat ovat erinomainen lisäresurssi, kun kaipaat osa-aikaista lisätyövoimaa. Konsulttimme ovat uransa alussa olevia nuoria ammattilaisia, joiden osaaminen on ajan tasalla. He haluavat edetä urallaan ja näyttää kykynsä: he hoitavat tehtävänsä taitavasti ja tunnollisesti, luovat suhteita ja verkostoituvat. Konsulttimme hakevat itse tiettyä toimeksiantoa, eli he ovat motivoituneita ja haluavat päästä töihin juuri sinun yritykseesi.  


Jaa