Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10§


Academic Work noudattaa henkilötietolakia. Tietorekisterissä olevia tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille osapuolille. Kaikilla rekisterissä olevilla henkilöillä on kotisivujemme kautta mahdollista tarkistaa, korjata, päivittää tai muuttaa omia henkilökohtaisia tietojaan milloin tahansa.

1.REKISTERINPITÄJÄ


Academic Work 
Ruoholahdenkatu 23
00180 Helsinki

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ


Jannica Nordman
jannica.nordman@academicwork.fi


3. REKISTERIN NIMI


Työnhakijatietokanta

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS


Rekisteritietoja käytetään Academic Workin henkilöstövuokrauksen ja rekrytointi toimeksiantojen täyttämiseen.Työnhakijoista kerätään ainoastaan sellaista tietoa, joka on välttämätöntä yhteydenottoon työnhakijaan päin ja henkilön työtehtävään soveltuvuutta selvitettäessä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


Perustiedot: nimi, osoite, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sukupuoli
Työnhaun tiedot: henkilön hakema positio ja alue jolta työpaikkaa haetaan
Soveltuvuuden kannalta tärkeät tiedot: kielitaito, ajokortti, koulutus, työkokemus ja erityisosaamisalueet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus lisätä ansioluettelonsa, hakemuksensa sekä valokuvansa tietokantaan liitetiedostoina.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE


Työnhakijan työllistyessä Academic Work:lle, tietoja luovutetaan veroviranomaisille verotuksen toimeenpanoa varten, eläke- ja muille vakuutusyhtiöille työnantajan ottamien vakuutusten ylläpitämiseksi sekä työvoima- ja ulosottoviranomaisille näiden lakisääteisten tehtävien toimeenpanoa varten. Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

7. TIETOJEN SÄILYTYS


Työnantajana olemme velvollisia pitämään tietot työsuhteesta henkilötietolain (523/1999) mukaisesti seuraavat kymmenen (10) vuotta. Työnhakijoiden tietoja säilytetään lain mukaiset kaksi (2) vuotta

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Tallennetut tiedot ovat suojattuja. Tietoja kerätään ainoastaan yhteiseen tietokantaan, joka on suojattu turvallisuusjärjestelmin. Tietokantaan pääsy on estetty kaikilta ulkopuolisilta toimijoilta. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan käyttäjärajoituksin ja salasanoin.

Academic Work Consulting Oy vastaa henkilötietojen suojauksesta sekä kaikkia työnhakijatietokantatietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Jaa