Rakennusalan rekrytointi ja työnantajamielikuvan rakentaminen 

Vielä opiskelevista tai vastavalmistuvista alan nuorista ammattilaisista käydään yhä kovempaa kilpailua rakennusalalla. Kilpailun myötä on huomattu, että pelkän työpaikkailmoittelun lisäksi tarvitaan pitkäjänteisempää ja systemaattisempaan employer branding eli työnantajamielikuva –työtä. Mutta miten lähteä rakentamaan työnantajamielikuvaa? Mitä tulevaisuuden rakentajat haluavat työnantajalta? Kysyimme suoraan alan opiskelijoilta näihin vastauksia. 

Työnantajamielikuvan tärkeys rakennusalan rekrytoinnissa korostuu  

Vielä opiskelevista tai vastavalmistuvista alan nuorista ammattilaisista käydään yhä kovempaa kilpailua rakennusalalla. Kilpailun myötä on huomattu, että taktisen työpaikkailmoittelun lisäksi tarvitaan pitkäjänteisempää ja systemaattisempaan employer branding eli työnantajamielikuva –työtä. Työnantajamielikuvan luominen alkaa jo pitkään ennen kuin rakennusalan opiskelija on missään tekemisissä HR-osaston kanssa. Mielikuvan muodostuminen alkaa verkossa, mediassa, sosiaalisessa mediassa, kampuspromootioissa ja kavereiden kertomuksissa, ja näissä rakennusalan yritysten pitää olla läsnä.

Mitä rakennusalan teekkarit ja insinööriopiskelijat toivovat työnantajaltaan? 

Parhaiten tähän kysymykseen saa vastauksen suoraan kohderyhmältä. Siksi kysyimme rakennusalan korkeakoulutetuilta nuorilta ammattilaisilta, mitä he toivovat työnantajaltaan. Saimme ryhmähaastattelemalla ja ryhmätehtävien kautta kvalitatiivista tutkimustietoa 50:ltä kohderyhmän edustajalta, millainen heidän mielestään on unelmien työpaikka rakennusalalla. Haastateltavat edustivat näkemyksiltään rakennusalan uudistajia, tulevaisuuden rakentajia; he arvostavat innovatiivista teknologiaa, kehittymismahdollisuuksia, läpinäkyvyyttä ja yksilöllisiä urapolkuja. 

Tärkeinä teemoina nousivat innovatiivisuus ja uudenlainen rakentaminen, hyvä johtaminen, uramahdollisuudet ja yrityksen panostaminen sisäisiin koulutuksiin, sekä työssä viihtyminen ja yhteishenki. Teekkareille ja insinööriopiskelijoille ei enää riitä niin sanottu vakkariduuni ja kilpailukykyinen palkkaus, vaan työn arvostus sekä merkityksellisyys, ammatilliset kehitysmahdollisuudet ja tiimihenki ovat nousseet korkealle tärkeimpien tekijöiden joukkoon. Projektikeskeisessä rakentamisessa perinteinen työsuhde on myös kokenut inflaation ja työnantajaa vaihdetaan nykyään helpommin mielenkiintoisten projektien perässä.

Teknologian kehitys & innovatiivisuus 

Erityisen tärkeänä kohderyhmä piti kehittyvien teknologioiden hyödyntämistä ja uudenlaisen rakentamisen arvostamista. Heille on tärkeää olla mukana ideoimassa uudenlaisia työtapoja ja teknologioita alan kehittämiseksi. Yrityksen innovatiivisuus ja asiakaslähtöisyys koettiin yrityksen tunnettavuutta ja maineikkuutta tärkeämpänä tekijänä. Nuoret pitävät tärkeänä, että heidän ideoitaan kuunnellaan ja että he pääsevät vaikuttamaan toimintatapoihin. 

Hyvä johtaminen 

Perinteinen hierarkia sai kohderyhmältä kritiikkiä osakseen. Sen sijaan matalaa hierarkiaa, vapautta ja vastuuta sekä luottamusta arvostettiin vahvasti. Matalan hierarkian organisaatiossa esimies on helposti lähestyttävä, kannustava sekä huomioiva ja kommunikaatio avointa. Hyvä johtaminen vaatii siis luottamusta työntekijään, jatkuvaa palautetta ja sopivaa vastuun ja vapauden tasapainoa, jotta työntekijä pääsee kehittymään tehtävässään. Kehittyäkseen työntekijä tarvitsee myös riittävän tuen esimiehiltään. Annetaan siis nuorille mahdollisuus ideoida ja näyttää osaamisensa turvallisessa ja tuetussa ympäristössä! Kiinteän palkan sijaan nuoret arvostavat moderneja palkitsemisjärjestelmiä.

Uralla eteneminen ja kehittyminen 

Työnteko ei saa olla rutiininomaista ja yksitoikkoista, vaan työltä toivotaan haasteita ja mahdollisuuksia oppia uutta. Työnkuvan toivotaan olevan monipuolinen, jotta löytää omat vahvuutensa ja pääsee etenemään urallaan. 

Viihtyminen ja yhteishenki 

Rakennusalan kasvuyritysten myötä panostus moderniin tilasuunnitteluun toimistolla ja tiimityöskentelytapoihin on noussut arvoonsa. Alan opiskelijoiden korviin on kantautunut huhut mm. saunaneukkareista ja teemahuoneista - toimistolta vaaditaankin nykyään enemmän kuin perinteiseltä työpisteeltä ja työmaalta. Yhteishenki on myös tärkeää eikä riitä, että tiimityö työmaalla sujuu vaan työkavereiden kanssa tulisi viihtyä myös vapaa-ajalla. Yhteisten arvojen, kielen ja työkulttuurin merkitys työviihtyvyyteen on vahva. 


Haluatko löytää rakennusalan tulevat tähdet? 

Olemme jo vuosien ajan onnistuneesti rekrytoineet rakennusalan asiakkaillemme korkeakoulutettuja nuoria ammattilaisia, niin sanottuihin valkokypärätehtäviin, niin kesätöihin, trainee-ohjelmiin, projekteihin kuin vakituisiin kokoaikaisiin työsuhteisiin. Kauttamme löydät mm. arkkitehdit, hankintainsinöörit, LVI-suunnittelijat, maanmittausinsinöörit, työnjohtajat, työmaa-assistentit sekä työmaainsinöörit. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Jaa