CGI: Polku Junior IT-konsultista asiantuntijaksi

CGI on kanadalainen iso IT-talo, joka laajeni Suomessa ostamalla Logican vuonna 2012. CGI (Consultants to Government and Industry) tarjoaa palveluja IT:n ja liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi ja luo mahdollisuuksia tulokselliseen busineksen tekemiseen kaikille sidosryhmilleen. Kasvunsa vuoksi CGI tarvitsee runsaasti tekijöitä ja käyttää Academic Workia ensisijaisena rekrytointikanavanaan nuorten ammattilaisten kohderyhmässä.

Academic Work ja CGI aloittivat yhteistyön vuonna 2008, ja yhteistyön volyymi on kehittynyt tasaisesti vuosien aikana. Vuodesta 2008 vuoteen 2016 Suomessa on lähes 80 toimeksiantoa joista 50 viimeisen 3 vuoden aikana. Academic Workin kautta CGI on rekrytoinut kymmeniä juniorkonsultteja, erittäin kehittymishaluisia työntekijöitä tiimeihinsä. CGI:tä ja Academic Workia yhdistää samankaltainen ajattelu- ja arvomaailma. Kumpikaan ei ole toimialansa halvin, mutta on paras.

Junior IT-konsultteja kasvamaan ammattilaisiksi

CGI:llä on runsaasti pitkän työkokemuksen omaavia kovan luokan asiantuntijoita ja suunnittelijoita. Tasapainottaakseen henkilöstörakennetta CGI kokeekin tärkeäksi rekrytoida myös juniortason osaajia ja tulevaisuuden talentteja kasvamaan näiden ammattilaisten rinnalla monenlaisiin eri positioihin. CGI:n isot tiimikoot mahdollistavat, että kokeneemman kollegan kanssa työpariksi voidaan rekrytoida junior-tason osaajia, millä tarkoitetaan vastavalmistuneita tai alle kahden vuoden relevanttia työkokemusta omaavia nuoria ammattilaisia. Viiden vuoden aikajänteellä heistä tulisi kasvaa tyypillisesti joko tuotepäällikköitä, ohjelmistoarkkitehteja tai seniortason konsultteja. Tämä on CGI:n ja Academic Workin yhteinen päämäärä!

Win-Win tilanne työnantajalle ja työntekijälle

Juniorkonsultit ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että he pääsevät arvostettuun, isoon ja vakavaraiseen yritykseen töihin tekemään työtä turvallisessa ympäristössä kokeneiden alan konkarien ohjeistuksessa. Tyypillisesti tie CGI:lle kulkee niin, että juniorkonsultti aloittaa 6 kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa, minkä jälkeen hän rekrytoituu yritykseen.

Rekrytointiviestintään panostamalla parempia tuloksia

IT-alan osaajista kilpaillaan markkinoilla kovilla panoksilla. Työnantajamielikuvakilpailussa se että on iso IT-talo, ei automaattisesti tarkoita että brändi olisi houkutteleva tai tunnettu työnantaja. Kohdistettu rekrytointiviestintä oikeissa kanavissa on korostunut entisestään parhaiden talenttien houkuttelemisessa yritykseen. Kuten moni muukin alan yritys, myös CGI haluaa kehittää työnantajamielikuvaansa Suomessa ja rekrytoida joukkoonsa parhaat nuoret osaajat. CGI:n tapauksessa lähtökohta yhteistyölle ja työnantajamielikuvan rakentamiselle kohderyhmässä oli erinomainen: CGI panostaa vahvasti juniorkonsulttiensa kehitykseen ja koulutukseen. Juniorkonsultit pääsevät kasvamaan ja kehittymään alan ammattilaisiksi saaden jatkuvaa tukea. Hyviä esimerkkejä tästä ovat CGI:n kattavat koulutukset ja mahdollisuus suorittaa sertifikaatteja uusimpiin teknologioihin. Myös selkeä urapolkumalli perustehtävistä esimerkiksi arkkitehdiksi tai konsultiksi houkuttelee sitoutumaan yritykseen pidemmäksi aikaa.

Kohderyhmätuntemus ja viestintäosaaminen Academic Workin vahvuutena

Academic Workin osa kumppanina on tämän valjastaminen rekrytointiviestinnäksi oikealle kohderyhmälle, oikeissa kanavissa sekä CGI:n kulttuuriin sopivien talenttien tunnistaminen. Academic Work pystyy aidosti houkuttelemaan ja löytämään nuoret ammattilaiset, sillä olemme Suomen johtavia nuoriin ammattilaisiin erikoistuneita henkilöstöpalveluyhtiöitä yli 1000 vuosittaisen rekrytoinnin volyymillamme. CGI:lla arvostetaan juuri Academic Workin kohderyhmätuntemusta ja kokemusta nuorista IT-ammattilaisista. Olemme houkutelleet, haastatelleet, rekrytoineet ja sitouttaneet IT-alalle satoja talentteja ja tiedämme heidän osaamisensa, kiinnostuksen kohteensa, arvonsa ja toiveensa erittäin tarkasti. Teemme paljon yhteistyötä myös alan koulujen kanssa saaden jatkuvasti ajankohtaista dataa eri oppilaitosten painopistealueista ja opintovaatimuksista.

Isona it-rekrytoijana olemme kokenut ja tehokas

Koska IT on yksi suurimpia yksittäisiä liiketoimintaosa-alueitamme Academic Workillä, meillä on valtava volyymi juuri it-toimeksiannoista. Kokemus on opettanut meidät mestariksi kohderyhmässämme ja tiedämme hyvin tarkasti, millä kokemus- ja osaamistaustalla olevia it-ammattilaisia CGI kulloinkin tarvitsee. Pystymme löytämään nopeasti soveltuvan kandin tai useita tarvittaessa. Academic Work pystyy palvelemaan isoa taloa monipuolisesti yli toimialarajojen, sillä emme ole keskittyneet pelkästään IT-rekrytointiin vaan toimimme myös muilla toimialoilla. Sana hyvin tehdystä työstä on levinnyt juuri hyvin hoidettujen toimeksiantojen ja asiakkaan ymmärrykseen keskittymisen myötä. Se mitä tehdään, tehdään erinomaisesti. Emme voi sanoa olevamme halvin, mutta uskallamme sanoa olevamme paras. Tämä konkretisoituu laadukkaina rekrytointiprosesseina, tehokkuutena sekä huippupisteinä konsulteille ja kandeille tehtävissä NPS-kyselyissä.

 

Jaa