FIRA: YLITETYT ODOTUKSET JOHTIVAT HEDELMÄLLISEEN KUMPPANUUTEEN

”Meillä Firalla monet asiat tehdään tarkoituksellisesti ja rohkeasti toisin, sillä vain muuttamalla perinteisiä toimintatapoja ja malleja voidaan luoda aidosti uudenlaista rakentamiskulttuuria. Oivalluksemme on yksinkertainen: ihminen on toimintamme lähtökohta.” 

Fira on nopeasti kasvava ja kulttuurillaan erottuva rakennusyhtiö, jonka missio on rakentaa yhdessä hauskempaa kaupunkia. Firan missio on uudistaa rakennusalaa siihen suuntaan, mihin myös yhteiskuntamme muuttuu. Fira on mm. ryhmärakentamisen edelläkävijä Suomessa, ja puhuu vahvasti asuntojen rakentamisen sijaan kodeista ja toimistojen sijaan viihtyisistä työympäristöistä.

Rakennusalan kasvu vaatii uusia tekijöitä

Fira oli päättänyt reagoida ajoissa rakennusalan kiihtyvään kasvuun sekä projektien lisääntymiseen ja oli kiinnostunut opintojen loppuvaiheessa olevista, vastavalmistuneista ja uransa alkupuolella olevista talenteista. Yhteistyö Pohjoismaiden johtavan nuorten ammattilaisten rekrytointiin erikoistuneen Academic Workin kanssa olikin luonteva valinta uusien talenttien löytämiseksi. Yhteinen sävel Academic Workin ja Firan välillä löytyi nopeasti, sillä arvomaailmat ja kulttuurit olivat erityisen yhteneväiset. Kumpikin yritys on kasvuhakuinen haastaja täynnä kunnianhimoa.

Trainee-ohjelma rakennusalan uudistajille

Yhteistyön ensimmäisenä askeleena oli löytää nuoret ammattilaiset Firan kesällä 2016 alkavaa Trainee-ohjelmaan, johon haettiin työmaainsinöörejä, työnjohtajia ja palveluinsinöörejä. Rekrytointiprosessi toteutettiin kokonaisuutena, johon kuului viestinnältään hiottu monikanavainen rekrytointikampanja. Rekrytointikamppanja tuki saumattomasti prosessin etenemistä sekä Firan työnantajamielikuvaa ja tunnettavuutta kohderyhmässä. Osana rekrytointikampanjaa hyödynnettiin myös ryhmähaastattelua ja hakijoille toteutettiin yritysexcursio Firan toimistolla.

Rekrytointikampanja viisinkertaisti hakijamäärän


Konkreettisena lopputulemana Firalla aloitti kesällä 2016 yli 20 Academic Workin rekrytoimaa nuorta ammattilaista. Rekrytointikamppanjan avulla hakijoita onnistuttiin houkuttelemaan lähes viisinkertainen määrä aikaisempaan verrattuna. Rekrytointikampanja toteutettiin täsmätapahtumina rakennusalan tärkeimmillä kampuksilla ja kohdistetulla viestinnällä sosiaalisessa mediassa. Kampanja tavoitti kohderyhmässään kymmeniätuhansia ja toi hakijasivustolle satoja Firasta kiinnostuneita hakijoita, jotka myös viettivät aikaa Firalle luodulla kampanjasivulla ja jakoivat kampanjasisältöjä. Myös yritysexcursio osana rekrytointiprosessia ylitti odotukset. Firan tunnettavuutta sekä profiilia nälkäisten kasvuyhtiöiden ja toisinajattelijoiden kärkijoukossa onnistuttiin menestyksekkääsi tukemaan. Samalla Fira pystyi keskittämään energiansa ydinbisnekseensä ulkoistamalla rekrytoinnin alan ammattilaiselle. Yhteistyö jatkuu menestyksekkäästi ja on kehittynyt myös vaativampien positioiden täyttämiseen sekä rekrytointeina että kokoaikaisena henkilöstövuokrana.


Firasta yrityksenä


Fira-konserniin kuuluvat monipuolisia uudis-, korjaus- ja asuntorakentamisen hankkeita päätoteuttajana tekevä Fira Oy sekä putkiremontteihin erikoistunut Fira Palvelut Oy. Fira Palvelut Oy on putkiremontteihin erikoistunut kasvuyritys, joka tuo palvelunäkökulman putkiremontteihin ja korjausrakentamiseen. Fira Palveluiden mukaan taloyhtiöillä ja asukkailla on oikeus vaatia parempia putkiremontteja ja läpinäkyvämpiä toimintatapoja. Putkiremontit voidaan toteuttaa koteja kunnioittanen ja asukkaiden mielenrauhaa vaalien. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yritys kuuluu korkeimpaan AAA-luottoluokitukseen ja on Kauppalehden Menestyjä-yritys.

”Ennakkoluulottomuus ja muutos voivat kukoistaa vain kulttuurissa, jossa ihmisiin luotetaan ja heitä kuunnellaan. Mielestämme rakennusalan on aika uudistua muun yhteiskunnan mukana. Haluamme, että ihmiset rakentavat yhdessä fiksumpaa yhteiskuntaa. Me rakennamme asuntojen sijaan koteja ja toimistojen sijaan viihtyisiä työympäristöjä.”

Jaa