Tiedote 22.10.2014

Karkaavatko nuoret IT-alan osaajat ulkomaille?

IT-alan työmarkkinoilla vallitsee kohtaanto-ongelma: Alan nuorilla osaajilla on vaikeuksia löytää koulutustaan vastaavaa työtä, samanaikaisesti yritykset etsivät IT-alan osaajia yhä useammin ulkomailta. Academic Workin tekemän WorkIT Barometri 1.0 -tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia nuorista IT-alan osaajista kokee kotimaan työllistymismahdollisuudet heikoiksi ja yli 60 prosenttia onkin harkinnut ulkomaille muuttoa töiden perässä.

Taloudellinen tilanne ja IT-alan murros heijastuvat vastauksiin. Usko koulutustaan vastaavien työtehtävien löytymiseen horjuu erityisesti vastavalmistuneilla. Lähes puolet vastavalmistuneista (47 %) näkee työllistymismahdollisuutensa heikkoina, opiskelijoista näin ajattelee vajaa kolmannes (30 %).

Oman alan työkokemuksen hankkimista opintojen ohella pitää tärkeänä suurin osa (94 %) vastaajista. Academic Work Suomentoimitusjohtaja Stefan Heinrichs kehottaakin yrityksiä tekemään tiiviimmin yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä hyödyntämään paremmin Suomessa koulutetun potentiaalin:

”IT-alalla vallitsee absurdi tilanne. Samaan aikaan kun nuorten osaajien on vaikea löytää paikkaansa työelämästä, Suomessa toimivat teknologiafirmat etsivät työntekijöitä ulkomailta asti. Kohtaanto-ongelmaan auttaisi esimerkiksi se, että yritykset kiinnittäisivät rekrytoinnissa enemmän huomiota nuorten asenteeseen ja potentiaaliin valmiin osaamisen sijaan”.

Kohtaanto-ongelman osasyy on, ettei koulutus meinaa pysyä vauhdilla muuttuvan IT-sektorin tahdissa. Lähes neljännes (23 %) nuorista valmistuneista ammattilaisista kokeekin, että koulutus ei ole vastannut työelämän vaatimuksia. Opiskelijat kaipaavat koulutukseen enemmän yhteistyötä yritysten kanssa saadakseen käytännönläheistä opetusta ja oppiakseen konkreettisia taitoja.

Myös Tieto Oyj:n Sales Manager Juho Seppälä tietää, ettei nuorista osaajista kasva alan erityisosaajia ellei heille tarjota mahdollisuuksia jo aikaisessa vaiheessa.

”Yritykset voisivat suunnitella yhteistyössä rekrytointiyrityksen kanssa sisäänheittomallin, jonka avulla nuoria osaajia voidaan palkata joustavasti. Nuorten osaajien tuominen taloon vapauttaa samalla jo kokeneempien osaajien hyödyntämisen yhä vaativammissa tehtävissä. Tämän mallin avulla kasvatetaan samalla myös tulevaisuuden huippuosaajia.” 

IT-osaajille tärkeintä ovat monipuoliset tehtävät ja joustavuus

Tärkeimpinä tekijöinä työpaikassa nuoret IT-alan osaajat pitävät monipuolisia tehtäviä (77 %), joustavia työaikoja (65 %) ja etenemismahdollisuuksia (62 %). Palkkatasoa pidettiin vasta neljänneksi (56 %) tärkeimpänä asiana. Myös arvojen merkitys korostui vastauksissa: Yli puolet vastaajista (54 %) piti tärkeänä, että voi samaistua yrityksen arvoihin ja kulttuuriin.


Nuorten IT-alan osaajien odotuksia ja toiveita työelämältä selvittäneen WorkIT Barometri 1.0 -tutkimuksen toteutti nuoriin ammattilaisiin erikoistunut henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyritys Academic Work. Tutkimuksen tiedonkeruu suoritettiin huhti-toukokuussa 2014 ja siihen vastasi 905 IT- ja tekniikan alan nuorta osaajaa eri puolilta Suomea. 

Jaa