WORK.IT Barometri 2016 paljastaa IT-alalla muhivan ongelman 

Academic Workin teettämä tuore kysely, WORK.IT Barometri 2016, paljastaa IT-alalla tikittävän aikapommin. IT-alan työmarkkinoilla muhii dilemma, jonka ratkaiseminen on yksi alan keskeisiä haasteita lähitulevaisuudessa. Kyselyn tulokset ovat kauttaaltaan kiinnostavia ja antavat arvokasta tietoa IT-alan rekrytointia tekeville ihmisille ja organisaatioille. Toivomme IT-alan kohtaanto-ongelmasta laajaa keskustelua ja eri organisaatioiden yhteistyötä. WORK.IT Barometriin vastasi 1128 IT-alalla työskentelevää tai alalle opiskelevaa henkilöä ympäri Suomen. 

Nuorten osaaminen ja työmarkkinoiden kysyntä eivät kohtaa

Jopa 88 % kyselyyn vastanneista yli 1100:sta nuoresta IT-alan ammattilaisesta on sitä mieltä, että he tarvitsevat työkokemusta työllistyäkseen oman alansa tehtäviin. Oman alan aloituspaikkoja koetaan kuitenkin olevan vain vähän tarjolla. "Alalla on paha muna-kana -ongelma. Kun et osaa jotain tärkeitä teknologioita/ohjelmia, et saa töitä. Ja kun näitä oppii oikeastaan vain töitä tekemällä, niin mahdollisuutta oppimiseen ei ole", tiivistää eräs Barometriin vastannut. Eräs vastaajista jopa väittää, että IT-alan “aloituspaikat on siirretty Itä-Eurooppaan.” Samaan aikaan työnantajilla on kovaa kysyntää tekijöille ja avoimia IT-alan työpaikkoja on paljon. Nykytilannetta kommentoi julkistustilaisuudessa Academic Workin IT-rekrytointitiimin vetäjä Consultant Manager Tomi Erävaara.

  • "Totta on se, että  kaikessa teollisuudessa perustuotantoa siirretään Itä-Eurooppaan ja Aasiaan. IT-ala ei ole tälle immuuni. Kuitenkin asiantuntijatehtävät ja asiakasvastuulliset positiot tulevat täällä pysymään. Facetimea asiakkaan kanssa ei voi ulkoistaa. Tämä luo mahdollisuuksia henkilöille, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot", Erävaara korosti.

Kohtaanto-ongelmasta IT-alalla on puhuttu paljon, mutta vähemmän opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kontekstissa. On huolestuttavaa huomata, että selvityksen perusteella vain 60 % yliopistotaustaisista pitää työllistymismahdollisuuksiaan hyvinä tai erittäin hyvinä. Ammattikorkeakoulutaustaisilla vastaava luku on murheellinen, ainoastaan 30 % uskoo mahdollisuuksiinsa saada töitä. Näyttäisi siltä, että osaajista on kova kysysyntä, mutta valmiita osaajia on vain vähän ja alalle on vaikea päästä. Katso infograafi tuloksista täältä.

IT-rekrytoinnissa on paljon parantamista

IT-alan yrityksillä on usein heikko näkemys tulevaisuuteen, jolloin rekrytointia tehdään lyhyellä tähtäimellä juuri sen hetken tarpeisiin. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa yritykset kilpailevat samoista henkilöistä, joilla on tarjota juuri nyt valmista osaamista yritysten haasteisiin. Iso osa nuorista IT-alalla jäävät tämän ulkopuolelle.

  • "IT-alalla on käynnissä mahtavat bileet niillä, jotka ovat päässeet yökerhoon sisään. Ovella on kuitenkin pitkä jono ja monet haluavat mukaan. Meillä on huutava pula kasvattajafirmoista, jotka ottavat vastuun nuorista IT-ihmisistä, antavat näille mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja nähdä heissä tulevaisuuden potentiaali." veistelee Erävaara. 

Trendikästä rekrytointia: IT-alan trendeillä on imua

Tämän hetken kiinnostavimmat IT-alan trendit ovat Barometrin vastaajien mielestä Internet of Things (IoT), pilvipalvelut ja VR. Erävaara haluaa onnitella yrityksiä, joilla on meneillään tai tulossa projekteja trendi-ilmiöihin liittyen, koska unelmatyöpaikkaa määrittäviä tekijöitä kysyttäessä “kiinnostavat projektit” nousivat yhdeksi tärkeimmistä kriteereistä. "Pakko sanoa isot onnittelut yrityksille, joilla on tällaisia tehtäviä tarjota. Näillä projekteilla saa ja pitää ratsastaa rekrytointimarkkinoinnissa. Niillä on imua."

Toinen keskeinen ja kiinnostava rekrytointikulma löytyy teknologioista, joilla IT-alan kyselyyn vastanneet haluaisivat työskennellä. Javascript frameworkkeineen on selkeästi kaikista suosituin vastaus ja sitä käyttävien yritysten kannattaa olla nyt hereillä työpaikkailmoitustensa kanssa. Kyselyssä kuoleviksi teknologioiksi ennustetut Java tai PHP eivät tietenkään ole kenellekään kuolinisku, koska kiinnostus työpaikkaa kohtaan syntyy monesta eri tekijästä, Erävaara painotti.

IT-ammattilaisen unelmatyöpaikka tarjoaa milenkiintoisia projekteja ja innostavan kulttuurin 

Merkittävimmät tekijät unelmatyöpaikkaa valittaessa ovat vastaajien mielestä kiinnostava toimiala/tuote, mielenkiintoiset projektit sekä kohdeorganisaation kulttuuri. Academic Workin toimitusjohtaja Stefan Heinrichs pitää kulttuurin ja arvojen viestimistä erittäin merkittävänä osana modernia rekrytointia.

  • "Ihmisiä kiinnostaa aidosti, millaiseen työyhteisöön he ovat liittymässä. Moni hakija etsii yhteenkuuluvuutta. Rekrytoinnissa näen todella tärkeänä löytää omaan yhteisöön sopivia ihmisiä, koska silloin he sitoutuvat. On siis käänteentekevää osata tunnistaa sopivat henkilöt sekä osaamisen että persoonan tasolla. Jokainen uusi rekrytointi kuitenkin muokkaa organisaation kulttuuria", Heinrichs alleviivasi.

Work.IT Barometrin parhaat palat

WORK.IT Barometri julkaistiin 3.11 TalentIT-tapahtumassa Otaniemessä. Julkaisutilaisuudessa käsiteltiin Barometrin vastauksista selkeästi nousseita teemoja, kuten IT-alan työllistyminen, IT-alan unelmatyöpaikat, IT-rekrytonnin menetelmät ja IT-alan trendit. Tässä muutamia tutkimuksen parhaita paloja. Tulemme julkaisemaan Barometrin tuloksia yksityiskohtaisemmin teemakohtaisten julkaisujen kautta. Jos olet kiinnostunut kuulemaan tutkimustuloksista enemmän, kerromme mielellämme lisää! Ota meihin yhteyttä tästä

Tutkimuksen taustatekijöitä

  • Kyselyyn vastasi 1128 vastaajaa, joista 64% on iältään alle 30-vuotiaita. Vastanneista 90% ovat korkeakoulutettuja (yliopisto tai AMK). Lähes neljäsosa (23%) vastaajista oli naisia.
  • Vastaajista 34% työskenelee IT-alalla, 38% opiskelee IT-alalle ja 19% on IT-alan työnhakijoita. Osaamisalueeltaan he edustivat suurimmalta osin järjestelmäkehityksen (23%), Web-kehityksen (18%), järjestelmäylläpidon (12%) sekä IT-tuen (12%) osa-alueita. 
  • Vastauksia saatiin laajasti ympäri Suomen, painottuen kuitenkin yliopistokaupunkeihin. Erityisen hyvin edustettuna heti Helsingin 260 vastaajan jälkeen oli Tampere 216 vastaajalla.

Jaa