Nuoret IT-alan osaajat vaarassa karata ulkomaille

Tutkimukseen vastasi 905 nuorta IT-alan ammattilaista ympäri Suomea. Vastaajajoukossa miehet olivat edustettuna 80% enemmistöllä. Vastaajista 41% ilmoitti opiskelevansa IT-alaa ja loput 59% olivat jo alalle valmistuneita. Opiskelijoista valtaosa (67%) ilmoitti olevansa 3 - 6 vuoden opiskelijoita. Ikäjakauma osui pääosin syntymävuosiin 1980 - 1991.

WORK.IT BAROMETRI 2016

Katso tuoreet tulokset täältä!

Tärkeintä työssä nuorelle IT osaajalle

Tärkeimpinä tekijöinä työpaikassa nuoret IT-osaajat pitävät monipuolisia tehtäviä (77 %), joustavia työaikoja sekä etätyömahdollisuutta (65%) ja etenemismahdollisuuksia (62 %). Palkkatasoa pidettiin vasta neljänneksi (56 %) tärkeimpänä asiana. Myös arvojen merkitys korostui vastauksissa: Yli puolet vastaajista (54 %) piti tärkeänä, että voi samaistua yrityksen arvoihin ja kulttuuriin.

Vertailtaessa työnantajia toisiinsa korostuivat myös yrityksen tuotteiden ja palveluiden kiinnostavuus, innovaatiokulttuuri  sekä ehkä hieman yllättäen ympäristövastuullisuus. Perinteisesti arvostettuina piirteinä pidetyt tunnettuus, kotimaisuus ja yhteiskuntavastuullisuus/hyväntekeväsyys jäivät arvoasteikon alimmiksi. 

94% haluaisi työkokemusta opintojen aikana

Työnantajilta toivotaan tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, kuten harjoittelupaikkoja, yhteisiä projekteja ja mahdollisuuksia päästä jo opintojen aikana tekemään oman alan töitä ja oppimaan yrityselämässä käytettäviä ohjelmointikieliä. Peräti 94% piti tärkeänä saada oman alan työkokemusta jo opintojen aikana. Vastaajien mielestä teoriaopinnot korkeakouluissa ovat hyvällä tasolla, mutta "työelämäharjoittelua tarvitsisi huomattavasti lisää". 

Mistä IT-osaajat etsivät työpaikkoja? 

Selkeästi tunnetuimmiksi ja suosituimmiksi kanaviksi nousivat MOL ja Monster, mutta jopa yllättäen omat kaveri/tuttavaverkostot nousivat kolmanneksi suosituimmaksi kanavaksi. Suosittelun voima rekrytoinnissa on kasvattanut merkittävyyttään huomattavasti lähivuosina. Myös oppilaitosten työnvälityskanat ja ammattiverkostot ovat merkittävässä roolissa nuorten IT-osaajien työnhaussa. Suosittujen sosiaalisen media kanavien, kuten LinkedIn ja Facebookin käyttö työnhaussa on vahvassa kasvussa, vaikkakin käyttö on vielä valtakunnallisiin työnhakusivustoihin verrattuna vaatimatonta.

Usko työllistymiseen horjuu

Usko koulutustaan vastaavien työtehtävien löytymiseen horjuu erityisesti vastavalmistuneilla. Lähes puolet vastavalmistuneista (47 %) näkee työllistymismahdollisuutensa heikkoina, opiskelijoista näin ajattelee vajaa kolmannes (30 %). Tutkimuksen mukaan jopa 60 prosenttia onkin harkinnut ulkomaille muuttoa töiden perässä.Taloudellinen tilanne ja IT-alan murros heijastuvat vastauksiin. 
Syitä uskomisen horjumiseen oli useita, mutta päällimmäiseksi nousi koulutustarjonnan ja yrityselämän yhteistyön ontuminen sekä työnantajien epärealistiset odotukset nuorille IT-alan osaajille: ”Työnantajat voisivat palkata muitakin kuin täydellisiä ihmisiä ja guruja" sekä ”IT-alan töissä vaaditaan useasti työkokemusta, sertifikaatteja ja muuta osaamista jota vastavalmistuneella ei koulutuksen puolesta ole.”

Työnantajien ja koulujen yhteistyötä peräänkuulutetaan

Suuri osa kokee opinnot liian teoriapainotteiseksi ja kaipaavat enemmän käytännön harjoittelua kuten työharjoittelua sekä yhteistyötä yritysten ja ”oikeiden projektien parissa".Lisäksi toivottiin ”oikeasti työelämässä käytettäviä koodauskieliä” sekä harjoittelua työelämässä käytettävillä ohjelmilla. Mainittuja ohjelmia olivat mm. microsoftin tuotteet, java, open source, tietokannat, linux. 


IT-alan tarjonnan ja kysynnän kohtaanto-ongelma

Voidaan siis sanoa, että IT -alalla vallitsee absurdi tilanne. Samaan aikaan kun nuorten IT-osaajien on vaikea löytää paikkaansa työelämästä, Suomessa toimivat teknologiafirmat etsivät työntekijöitä ulkomailta asti. Kohtaanto-ongelmaan auttaisi esimerkiksi se, että yritykset kiinnittäisivät rekrytoinnissa enemmän huomiota nuorten asenteeseen ja potentiaaliin valmiin osaamisen sijaan.

Kohtaanto-ongelman osasyy on, ettei koulutus meinaa pysyä vauhdilla muuttuvan IT-sektorin tahdissa. Lähes neljännes (23 %) nuorista valmistuneista ammattilaisista kokeekin, että koulutus ei ole vastannut työelämän vaatimuksia. Opiskelijat kaipaavat koulutukseen enemmän yhteistyötä yritysten kanssa saadakseen käytännönläheistä opetusta ja oppiakseen konkreettisia taitoja.

Uusi "sisäänheittomalli" ratkaisuksi 

Tieto Oyj:n Sales Manager Juho Seppälä tietää, ettei nuorista osaajista kasva alan erityisosaajia ellei heille tarjota mahdollisuuksia jo aikaisessa vaiheessa. ”Yritykset voisivat suunnitella yhteistyössä rekrytointiyrityksen kanssa sisäänheittomallin, jonka avulla nuoria osaajia voidaan palkata joustavasti. Nuorten osaajien tuominen taloon vapauttaa samalla jo kokeneempien osaajien hyödyntämisen yhä vaativammissa tehtävissä. Tämän mallin avulla kasvatetaan samalla myös tulevaisuuden huippuosaajia.” 

Tutkimuksesta

Nuorten IT-alan osaajien odotuksia ja toiveita työelämältä selvittäneen WorkIT Barometri 1.0 -tutkimuksen toteutti nuoriin ammattilaisiin erikoistunut henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyritys Academic Work. Tutkimuksen tiedonkeruu suoritettiin toukokuussa 2014 ja siihen vastasi 905 IT- ja tekniikan alan nuorta osaajaa eri puolilta Suomea. Tulokset julkaistiin lokakuussa 2014. 

Lisää tutkimuksesta mm. 
TEK-lehden sivuilla https://lehti.tek.fi/opiskelijat/sisaltoa-ja-joustoa 
Kauppalehti http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/lehdisto/cision/tiedote.jsp?selected=kaikki&oid=20141001/14139564534760
Talouselämä http://www.talouselama.fi/uutiset/60-harkitsee-jo-lahtoa-apua-jattaako-tama-joukko-suomen-3465005

Jaa