My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
YPAI International

YPAI International - kuuden maan YPAI-tulosten parhaat palat yhdestä paikasta

YPAI International -raportti pitää sisällään runsaasti tietoa siitä, mitä kuuden Euroopan maan nuoret ammattilaiset arvostavat työnantajassa. Se tarjoaa korvaamatonta tietoa kaikille, jotka haluavat houkutella, rekrytoida ja sitouttaa tulevaisuuden osaajia kansainvälisesti. Kattava raportti perustuu Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä samanaikaisesti tehtyyn YPAI-kyselyyn. Raportti sisältää keskeisimpien tulosten lisäksi analyysiä ja johtopäätöksiä, sekä konkreettisia vinkkejä.

Want to read the results in English? Scroll down past the first form, and you'll find the right one!


Lataa tulokset -----

Tulokset antavat työnantajille syvällisen käsityksen siitä, miten houkutella, rekrytoida ja sitouttaa nuoria ammattilaisia kansainvälisesti. Se havainnollistaa mm. mitä nuoret ammattilaiset pitävät tärkeimpänä uutta työnantajaa valitessaan, ja antaa konkreettisia vinkkejä oman työnantajamielikuvan kehitykseen.

YPAI International sisältää:

  • Syvällinen näkemys siitä, mitä nuoret ammattilaiset kuudessa tutkimusmaassa pitävät tärkeimpänä työnantajassa
  • Vinkkejä siitä, mihin kiinnittää huomiota nuorten ammattilaisten houkuttelussa & sitouttamisessa
  • Vastaukset lisäkysymyksiin, jotka liittyvät osaamisen kehittämiseen sekä yrityskulttuurista viestimiseen

Heräsikö sinulla kysymksiä aiheesta? Haluat kutsua meidät esittelemään tuloksia syvällisemmin esim. HR-osastollenne, tiimivetäjillenne tai johtoryhmällenne? Ota yhteyttä!

YPAI International in English


Download Report -----

The results provide employers with an in-depth understanding of how to attract, recruit and retain young professionals internationally. It illustrates, among other things, what young professionals consider most important when choosing a new employer, and provides concrete tips for developing their own employer image.


YPAI International includes:

  • An in-depth look at what young professionals in the six countries surveyed consider most important in an employer
  • Tips on what to look for in attracting & retaining young professionals
  • Answers to additional questions on skills development and communicating about company culture

Did you have questions on this topic? Would you like to invite us to present the results in more depth to your HR department, team leaders, or management team? Contact us!

YPAI 2021 x 4

Tänä vuonna YPAI-tulokset on jaettu neljään osaan:

  1. Suomen houkuttelevimmat työnantajat
  2. Miten tulla houkuttelevaksi työnantajaksi? eli mitä asioita nuoret ammattilaiset pitävät tärkeimpänä uutta työnantajaa valitessaan
  3. Ennakkotutkimus: Nuoret ammattilaiset & etätyö
  4. YPAI International

Lataa itsellesi kiinnostavimmat - tai vaikka kaikki neljä!

Mikä YPAI?

Young Professional Attraction Index eli YPAI on korvaamaton työkalu yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat rekrytoida ja sitouttaa nuoria ammattilaisia. YPAI-tutkimuksen toteuttaa vuosittain Academic Work yhteistyössä tutkimusyhtiö Kantarin kanssa. Vuonna 2021 tutkimus toteutettiin samanaikaisesti kuudessa Euroopan maassa: Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa ja Sveitsissä.