My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Hero image
Työ & ura

Käänteinen mentorointi - mitä, miksi ja miten?

Aina antiikin ajoilta tämän päivän liike-elämään, mentorointia on pidetty senioriteetin myötä tulleen osaamisen ja neuvojen eteenpäin siirtämisenä nuoremmille - eräänlaisena mestari-kisälli-toimintamallina. Tätä ajattelu- ja toimintatapaa on kuitenkin alettu haastaa enenevissä määrin: entä jos nuoret, työmarkkinoilla uudet osaajat mentoroisivatkin johtoporrasta tai esihenkilöitä? Yhä useampi yritys ja organisaatio on nähnyt käänteisen mentoroinnin hyödyt.

Vaikka kokemuksen tuomalla tiedolla ja osaamisella on edelleen oma järkähtämätön arvonsa, on nykyään myös tunnistettu, että uran alkuvaiheen osaajilla on taitoja ja oivalluskykyä, joista myös kokeneemmat konkarit voivat hyötyä. Pelkän kokemuksen tuoman kilpailuedun varaan laskemisen sijaan erilaisten organisaatioiden tulisikin pyrkiä dynaamiseen ja monimuotoiseen työkulttuuriin, jossa tuoreet, nuorilta tulevat ajatukset ja ideat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kokemuksen syvän rintaääneen kanssa - ja toisinpäin. Tällöin niin kokenut kaarti kuin innokkaat tulokkaat kokevat tulevansa kuulluiksi ja nähdyiksi.

Käänteisen mentoroinnin historia pähkinänkuoressa

Käänteisen mentoroinnin juuret juontavat Yhdysvaltoihin, kun General Electricin entinen toimitusjohtaja Jack Welch omaksui käänteisen mentoroinnin idean pioneerimaisesti. Vuonna 1999 hän johdatti 500 ylimpään johtoon kuuluvaa nuorten työntekijöiden luokse perehtymään internetin maailmaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Projektista tuli nopeasti valtava menestys. Tänä päivänä lukuisat globaalit konsernit hyödyntävät käänteistä mentorointia paitsi osaamisen jakamiseen myös liiketoimintastrategian kehitykseen.

Hyödyt mentorille

Mentoroinnista on mentorille lukuisia hyötyjä. Pääset harjoittamaan kuuntelu- ja keskustelutaitojasi hyvin erilaisessa asetelmassa tavalliseen työpaikkakeskuteluun verrattuna. Lisäksi pääset kehittämään opettamis- ja/tai argumentointitaitojasi, sekä reflektoimaan omaa osaamistasi. Ja kuten aina ihmisläheisessä työssä tai tehtävässä, myös sosiaaliset taitosi kehittyvät.

Mentoridessasi johtoryhmän jäsentä, saat mahtavan mahdollisuuden perehtyä työnantajaasi varsin erilaisesta näkökulmasta. Kehityt todennäköisesti kompleksisten kokonaisuuksien hahmottamisessa ja ongelmanratkaisukykysi ottanee aimo harppauksen.

Hyödyt mentoroitavalle

Sen kaikkein itsestään selvimmän hyödyn - osaamisen kerryttämisen tai neuvojen saamisen lisäksi mentoroitava hyötyy käänteismentoroinnista mm. sosiaalisten taitojen, kuuntelu- ja keskustelutaitojen sekä itsereflektion kehittymisenä.

Yksilötason ominaisuuksien lisäksi mentoroinnin aikana saattaa syntyä oivalluksia, jotka edesauttavat organisaatiota tai tiimiä kasvussa. Samalla voi syntyä erinomainen luottamussuhde, jonka myötä mentoroitava voi myöhemminkin kääntyä mentorinsa puoleen tarvitessaan kuuntelevia korvia ja sparrailuapua.

Miten käänteismentoroida?

Omien oivallusten ja ajatusten jakaminen saattaa herättää uran alkuvaiheen osaajissa ristiriitaisia tunteita: mitä jos minulla ei ole esittää sitä mullistavaa kuningasajatusta? Tai miten ilmaista ajatus niin, etten astu kenenkään varpaille?

Älä ole huolissasi.

Jos olet mukana käänteismentoroinnissa, sinulta tuskin odotetaan ensimmäisenä viiltävän strategista analyysiä yrityksen viisivuotissuunnitelmasta. Todennäköisesti sinulta kaivataan uudenlaista näkökulmaa johonkin haasteeseen, sparrailukumppania kommentoimaan uusinta ideaa, tai ajatuksia siitä, miten kaltaisiasi osaajia saataisiin rekrytoitua lisää. Tai miten TikTok toimii - kaikki on mahdollista!

Tärkeimpiä ovat siis sinun ajatuksesi, mielipiteesi ja näkökulmasi, ei kova substanssiosaaminen!

Käänteismentorina olet siis mentoroitavallesi kuin silmät ja korvat. Olet se, kenen kanssa voi pallotella ajatuksia ja kokeilla ideoita. Saatat päästä ehdottamaan parannuksia prosesseihin, antamaan palautetta, auttamaan ajatusten organisoinnissa ja mikä parasta, kantamaan kortesi kekoon.

Myös mentoroitavalla on paljon pelissä, kun hän luottaa sinuun ja kuuntelee minkälaista palautetta annat. Se tasoittaa välillänne olevaa senioriteetin tuomaa valtaepätasapainoa.

Käänteinen mentorointi kannattaa siis nähdä mahdollisuutena saada äänensä kuuluviin, vaikuttaa asioihin ja kehittyä paitsi työntekijänä myös ihmisenä. Parhaimmassa tapauksessa onnistut auttamaan työnantajaasi menestymään paremmin, mistä on hyötyä myös sinun urallesi!