My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Inklusiivinen työpaikka
Työ & ura

Miten voit työntekijänä tehdä työympäristöstä osallistavamman ja miksi se kannattaa?

Erilaisten organisaatioiden ja yritysten on yhä tärkeämpää ja kannattavampaa panostaa yhdenvertaiseen, monimuotoiseen ja osallistavaan työympäristöön, kulttuuriin ja ilmapiiriin. Myös työntekijöillä on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa turvallisen ja voimaannuttavan työpaikan rakentumiseen. Pyysimme kahdelta EDI-asiantuntijalta (equality, diversity, inclusion) vinkkejä inklusiivisuuden eli osallisuuden parantamiseen työpaikoilla.

Oli työroolisi millainen tahansa, tapaat todennäköisesti paljon ihmisiä, joilla on erilaisia kykyjä, taitoja, ominaisuuksia ja piirteitä. Joskus erilaisten ihmisten kanssa toimiminen voi olla haastavaa, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että toisten erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen voivat parantaa hyvinvointiamme ja edesauttaa meitä parempien tulosten saavuttamisessa.

Academic Workin Head of Corporate Social Responsibility Lars Bolling on samaa mieltä siitä, että EDI-lähestymistapa on oikea tapa toimia.

Yhdenvertaisuutta, monimuotoisutta ja osallisuutta edistävät organisaatiot ovat yleensä luovempia, hauskempia ja yleisesti ottaen parempia. Tapa, jolla kohtelemme toisiamme, vaikuttaa huomattavasti siihen, miten koemme työympäristömme. Ihmisten on tultava nähdyksi, kuulluksi ja kunnioitetuksi, Bolling sanoo.

EDI-asiat ovat tärkeitä nuorille ammattilaisille

Boston Consulting Groupin hiljattain tekemässä tutkimuksessa todettiin, että yritykset, joissa tiimit ovat moninaisia, tekevät 19 % parempaa tulosta kuin homogeenisemmat organisaatiot. Toisin sanoen osallistava työilmapiiri ja toiminta ei ainoastaan paranna yksilöiden hyvinvointia, vaan tuo myös taloudellista hyötyä organisaatiolle. Todellinen win-win!

Samassa tutkimuksessa todettiin, että nuoret vaativat työpaikoilla yhä enemmän monimuotoisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Myös vuoden 2021 YPAI-tutkimuksessa todetaan, että yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat nuorille ammattilaisille tärkeimpiä asioita työnantajaa valitessaan.

Iida Nalli, Inklusiiv:n Communications & Marketing Manager, uskoo, että EDI koskettaa meitä kaikkia, sillä se vaatii konkreettisia toimia organisaatioiden lisäksi myös yksilöiltä.

Jotta todellista muutosta tapahtuisi, kaikkien organisaation jäsenten on voitava ja heidän tulisi osallistua inklusiivisempien ympäristöjen rakentamiseen, Nalli sanoo.

Parempi suorituskyky ja hyvinvointi

Työskentelitpä sitten konsulttina tai sisäisenä työntekijänä, sinulla on mahdollisuus vaikuttaa EDI-asioihin. Nallin mukaan se auttaa myös sinua itseäsi:

Inklusiivinen työkulttuuri lisää luovuutta ja innovointia. Se voi myös johtaa parempaan päätöksentekoon ja nopeampaan ongelmanratkaisuun. Deloitten tutkimuksen mukaan inklusiivisessa työympäristössä työskentelevät ovat kolme kertaa todennäköisemmin suorituskykyisiä ja kuusi kertaa todennäköisemmin innovatiivisia ja ketteriä, Nalli kertoo.

Bolling on samaa mieltä paremmasta suorituskyvystä:

Ihmiset ovat yleensä innovatiivisempia ja suoriutuvat paremmin, kun he työskentelevät osallistavassa ja monimuotoisessa ympäristössä. Tutkimukset osoittavat, että tämä on yhteinen tekijä parhaiten toimivissa työpaikoissa ja panostukset siihen tuottaa yleensä suhteellisen nopeasti ja pitkäaikaisesti.

EDI-työ vaikuttaa positiivisesti myös työhyvinvointiin.

Inklusiivisen työympäristön rakentamisella on myös suora vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin. Inklusiiviset ympäristöt luovat onnistumisen ja tyytyväisyyden tunnetta, auttavat ylläpitämään tervettä työ- ja yksityiselämän tasapainoa, ja edistävät ympäristöä, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi olla oma itsensä, Nalli sanoo.

Yhä useammat työnantajat ja työntekijät ymmärtävät osallistavan ja monimuotoisen työympäristön merkityksen. Niitä ei tule kuitenkaan pitää itsestäänselvyyksinä, vaan on organisaatioiden ja yksikön vastuulla jatkaa oppimista ja kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Miten sinä kehität itseäsi inklusiivisemmaksi?

Lars Bollingin 5 vinkkiä yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja osallistamisen kehittämiseen työpaikoilla

  1. Tunnistakaa toistenne vahvuudet ja auttakaa toisianne kehittymään! Näin toimimalla on helpompaa onnistua yhdessä.
  2. Auta rakentamaan ympäristöä, jossa yhteistyöstä palkitaan. Anna useammin konkreettista positiivista palautetta kollegoillesi!
  3. Korvaa sukupuolittuneet termit ja sanat neutraaleilla. Nykyään lähes kaikelle on olemassa luonteva ja neutraali vastine.
  4. Kohdelkaa toisianne ihmisinä ja erottakaa teot henkilökohtaisista ominaisuuksista.
  5. Pyri ymmärtämään erilaisia näkökulmia asettumalla heidän asemaansa. Puutu matalalla kynnyksellä syrjiviin tilanteisiin ja toimintoihin.