My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Academic_Work_hyva_cv
Työnhaku

Millainen on hyvä CV?

Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo eli CV, tai curriculum vitae toimii käyntikorttinasi työnhaussa, erottaa sinut muista työnhakijoista ja on edelleen yksi tärkeimmistä asioista koko työnhakuprosessissa. Tässä artikkelissa kerromme ammattilaisten vinkit, joiden avulla rakennat erottuvan sekä rekrytoijan näkökulmasta kaiken tarpeellisen sisältävän CV:n.

Voit myös hyödyntää ilmaista CV-mallipohjaamme, löydät sen täältä!

Hyvä CV on rakennettu haettavaa tehtävää varten

Lyhyellä, ytimekkäällä ja selkeällä CV:llä et mene vikaan. Harvat työnantajat haluavat CV:n perusteella tutustua koko elämäntarinaasi - sen sijaan pisteesi nousevat, jos olet onnistunut sisällyttämään siihen juuri haettavan tehtävän kannalta olennaiset tiedot. Mitä useampi työpaikka sinulla on takanasi, sitä vähemmän tilaa tulisi antaa ensimmäisille kesätöille, täysin eri alan tehtäville, taikka teinivuosien tutkinnoille.
Muutaman vuoden takaista kokemusta ei useimmiten tarvitse avata titteliä ja vuosilukuja tarkemmin - mikä pätee myös esimerkiksi lukio-opintoihin, jos olet jo korkeamman asteen opinnoissa, tai kandiksi valmistunut.

Ansioluettelot ovat yleensä enintään kaksisivuisia ja luettavuus on ehdottomasti parhaimmillaan yhden A4-sivun pituudessa. Nimensä mukaisesti kyse on luettelosta, jota silmäilemällä työnantajan tulisi muodostaa kuva osaamisestasi sekä potentiaalistasi. Hyvä CV ei siis vaadi visuaalista kikkailua, hienoa kasvokuvaa, tai värimaailman optimointia - sen sijaan tehtävään soveltuvaa osaamistasi kannattaa korostaa, vaikka kursivoimalla, tai lihavoimalla. Oikeiden asioiden korostaminen toimii myös työnäytteenä siitä, miten hyvin olet sisäistänyt työpaikkailmoituksessa mainitut vaatimukset.

Mikä on tärkeintä CV:ssä?

Kiinnitä kaikki huomiosi CV:n luettavuuteen. Muista, että rekrytoija ei tunne sinua, hän ei pysty lukemaan rivien välistä eikä hän voi tehdä oletuksia. Kaiken relevantin tiedon tulee siis löytyä CV:stä, ja kaikkein tärkeimpien asioiden (esim. relevantti työkokemus, tietyn järjestelmän osaaminen tai oikea koulutustausta) tulee löytyä CV:stä sekunneissa.

Tiivistetysti: vältä ylimääräistä kikkailua, pidä huoli, että CV:stä löytyy kaikki tärkeä helposti ja nopeasti, ja varmista, että CV:si on ajantasalla.

Aloita CV:n päivittäminen pohjatyöstä

Työtä hakiessasi lue työpaikkailmoitus huolellisesti ja mieti, onko sinulla siihen sopiva koulutus ja työkokemus. Ota huomioon myös työpaikan sijainti sekä työsuhteen kesto, ja arvioi realistisesti, pystytkö sitoutumaan ehtoihin. Tämän jälkeen yksilöi CV:si vastaamaan tehtävän vaatimuksia: käy työpaikkailmoituksen lista vaatimuksista läpi ja varmista, että ne löytyvät CV:stäsi.

CV kuva

Kuvalla vai ilman?

Hakijan ulkonäöllä ei ole merkitystä työssä suoriutumisen suhteen. Nykyaikaisessa ja syrjimättömässä rekrytointiprosessissa kuvaa ei tarvita - Suomen ulkopuolelta tehtävää hakiessa kuvallinen CV saattaa johtaa jopa automaattiseen hylkäykseen.

Jos haet alalle, jossa kuvan toimittamista edellytetään (esim. juontajan tai mallin työt), kannattaa sinun ottaa muutama perussääntö huomioon. Kuvan laatuun kannattaa kiinnittää huomiota ja sen tulisi muiden CV:n osa-alueiden tavoin antaa sinusta ammattimainen sekä vakavasti otettava mielikuva. Suosi ns. 'rintakuvia', joissa esiinnyt yksin ja katsot kameraan. Passikuvan sääntöjä ei toki tarvitse noudattaa, eikä pukeutumisen tarvitse useimmille aloille hakiessa olla täysin formaalia.

Ilmainen CV-pohja englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi

CV-malli - tällainen on esimerkki-CV

Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa rakentaa hyvä CV. Toiset meistä haluavat panostaa visuaaliseen ilmeeseen ja laittaa luovuutensa peliin, kun taas toiset kokevat yksinkertaisen, mustavalkoisen CV:n itselleen sopivimpana. Molemmat ovat hyviä CV:itä, kunhan (kuten sanottu) luettavuus säilyy erinomaisena.

Vaikket kuorruttaisi CV:täsi väreillä ja visuaalisilla elementeillä, kannattaa tekstimuotoiluun kiinnittää silti huomionta. Bold- ja Italic- muotoilut sekä riittävät rivivälit ovat helppoja keinoja parantaa ansioluettelon luettavuutta.
Mallipohjamme on tarkoituksella väljä, jolloin pidemmät työkokemukset, tai esimerkiksi joidenkin alojen erityisvaatimukset, on vielä mahdollista saada mahtumaan etusivulle

Kaikki kentät ja otsikot ovat muokattavissa ja tiedosto toimii sekä Wordissä että Google Docsissa. Muistathan kuitenkin aina lähettää CV:n PDF-muodossa!

Vinkki: anna CV:si jollekin tutullesi tutkittavaksi 30 sekunniksi, ota se sitten häneltä pois ja pyydä häntä kertomaan kuka olet ammatillisesti. Jos hän osaa nimetä relevanteimmat asiat vain 30 sekunnin tutkailun jälkeen, on luettavuus hyvällä tasolla. Jos hän sen sijaan ei osaa sanoa mitä olet opiskellut tai mikä on keskeisin osaamisesi, voi olla, että CV:si tarvitsee vielä hiomista.

Kannattaa myös pyytää rekrytoijilta palautetta omasta CV:stä esim. työhaastattelussa tai rekrytointimessuilla!

Vinkkejä esimerkki-CV:n elementteihin

Aikajärjestys: Työkokemustasi ja koulutustasi listatessasi, käytä käänteistä kronologista järjestystä eli nosta ensimmäisenä esiin viimeisin kokemus/koulutus ja alimpana kaukaisin relevantti kokemus. Muista, että jokaista elämäsi työpaikkaa ei tarvitse listata.

Työkokemus: Avaa 1-3 alkuun haettavan tehtävän kannalta oleellista työkokemusta tarkemmin, pitäen samalla käänteisen aikajärjestyksen (uusin ensin). Suosittelemme seuraavanlaista rakennetta niissä työkokemuksissa, joiden titteli ei kerro aivan kaikkea, ja joista kertynyt kokemus todennäköisesti hyödyttäisi haettavissa tehtävissä:

  • Työsuhteen kesto
  • Yrityksen nimi
  • Titteli
  • Muutama lause tärkeimmistä vastuualueistasi sekä saavutuksistasi / siitä mitä sait aikaan, joita haluat erityisesti korostaa.
  • Jos tehtävään kuului monenlaisia relevantteja osa-alueita, listaa ne muutamalla ranskalaisella viivalla.Keskity ilmaisemaan informatiivisen napakasti, eli niin, että keskeiset avainsanat (taidot, kyvykkyydet, kokemus) nousevat esiin ja täytesanojen määrä on minimissä.

Koulutus: Mieti, onko toisen asteen koulutus enää relevantti - usein lukiokoulutus ei tuo lisäarvoa, jos opiskelet jo korkeakoulussa. Sen sijaan esimerkiksi ammattikoulusta saatu datanomin koulutus voi olla erittäin relevantti, jos haet opintojen oheen IT-työpaikkaa. Korkeakouluopinnoista keskiarvoa (GPA) ei tarvitse merkitä ellei sitä ole erikseen pyydetty. Sen sijaan opintojen etenemisvaihe (suoritettujen opintopisteiden tai -viikkojen määrä) voi olla hyödyllinen tieto

Kuva / lainaus: Kuten aiemmin tällä sivulla mainitsimme, kuva on cv:ssä useimmiten tarpeeton. Kuvattomassa mallipohjassamme korvasimme kuvan lainauksella palautteesta, jonka kuvitteellinen hakijamme on työtoveriltaan saanut. Tämänkaltainen lainaus onkin mainio tehokeino erottaa CV massasta, minkä lisäksi muilta saadut palautteet ovat loistava lisä työ- ja opintokokemusten rinnalla kertomaan siitä, millainen olet työntekijänä. Palautteen tulisi kuitenkin aina olla täysin autenttinen sekä sanasta sanaan lainattu.
VINKKI! Jos sinulla ei tähän hätään ole sopivia palautteita lainattavaksi, voit pyytää lyhyen kirjallisen kuvailun itsestäsi samalla, kun tiedustelet aiempien kollegoidesi tai esihenkilöiden halukkuutta toimia suosittelijana.

Yhteystiedot: Puhelinnumero, sähköposti ja virallinen nimesi tulee olla selkeästi ja helposti löydettävissä. Sukupuoli, sivilisääty, perhetiedot, uskonto, syntymäaika tai edes asuinkunta eivät ole tarpeellisia CV:ssä.

Linkedin-tiliä ei syrjimättömyyden näkökulmasta saa edellyttää osana hakuprosessia. Jos haluat linkata Linkedin-profiilisi CV:hen, muista päivittää tiedot sielläkin ajan tasalle sekä vastaamaan CV:ssä kertomaasi. Kannattaa ottaa huomioon, että kaikki, mihin itse tarjoat pääsyn hakuprosessin yhteydessä, on luvallista huomioida rekrytointipäätöksessä.

Esittely: Tässä kentässä voit tiivistää osaamisesi muutamaan lauseeseen ja silloin kun se on haettavassa tehtävässä oleellista, kertoa itsestäsi asioita, jotka eivät sovi muihin kenttiin. Tekstin, tai osan siitä, voit myös korvata aiemmassa kappaleessa mainitulla lainauksella saamastasi palautteesta.

Käytettävissä: Tämä tieto helpottaa rekrytoijan elämää, jos sen suinkin pystyt ennakkoon ilmoittamaan. "Vapautumisaika" kannattaa ilmoittaa erityisesti silloin, jos nykyinen tehtäväsi on määräaikainen, tai jos työsopimuksessasi on irtisanomisaika. Päivämäärässä kannattaa ottaa huomioon mahdollinen hengähdystauko ennen uudessa työssä aloittamista, jonka eittämättä ansaitset.
Edellämainittujen lisäksi tähän kenttään sopivat myös "Heti" sekä "joustavasti", tai "Neuvoteltavissa".

Pätevyydet ja osaaminen: Saamasi sertifikaatit, ammattipätevyydet sekä sujuvasti käyttämäsi järjestelmät ovat CV:n kolmas tärkeä tukipilari - työkokemuksen ja koulutuksen rinnalla. On hyvin alakohtaista, minkälaisia pätevyyksiä arvostetaan, mutta tässäkin kohtaa ensisijaisen tärkeää olisi mainita työpaikkailmoituksessa edellytetyt osaamisalueet. Järjestelmäosaamisen tason voit merkitä samalla tavalla, kuin kieliosaamisen, eli asteikolla tyydyttävä-hyvä-erinomainen.

Kielitaito: Kielitaidon ilmoittamisessa tärkeintä on rehellisyys, sillä kaunistelusta jää helposti kiinni. Yleisesti hyväksytty asteikko osaamisen ilmoittamiseen on huono-tyydyttävä-hyvä-erinomainen, joskin huonoa kielitaitoa ei CV:ssä kannata listata ollenkaan. Lisäksi äidinkielen mainitseminen on yleistä, mutta meidän suosituksemme on välttää tämän käyttöä. Syynä tähän on se, että äidinkielen mainitseminen johtaa helposti päätelmiin kansallisuudesta, mikä taas ei ole asiallinen kriteeri työnhakijan arvioinnissa. "Erinomainen" -taso kannattaakin varata kielelle (tai kielille), joita puhut niin sujuvasti, että pärjäät vaikeuksitta työympäristössä natiivipuhujien ympäröimänä.

Muu kokemus: Tässä voit luetella luottamustehtävät, sivutoimet sekä harrastukset, joissa olet kerryttänyt haettavaan tehtävään soveltuvaa osaamista. CV-mallin esimerkkinä mainitun yhdistyksen rahastonhoitajana toimimisen lisäksi monenlaisista tehtävistä saa esimerkiksi johtamiskokemusta, kuten vaikka partiosta, valmentajana toimimisesta sekä asepalveluksesta.

CV:n kieli

Hyvä nyrkkisääntö CV:n kirjoituskielen valinnassa on katsoa haettavan työpaikan ilmoitusta. Mikäli työpaikkailmoitus on englanniksi, tulee myös CV:n olla englanniksi. Jos taas ilmoitus on suomeksi, niin sekä suomen- että englanninkielinen CV käyvät, ellei toisin mainita.

Suosittelijat

Voit merkitä ansioluetteloosi valmiiksi suosittelijoittesi nimet, tittelit ja organisaatiot. Mikäli jostain syystä et halua ilmoittaa vielä suosittelijoita, voit merkitä CV:hen esimerkiksi "Suosittelijoiden yhteystiedot pyydettäessä." Tarkistathan työtä hakiessasi työpaikkailmoituksesta, pyydetäänkö suosittelijoiden yhteystiedot jo toisaalla erikseen. Muista myös kysyä suosittelijoiltasi lupa käyttää heitä suosittelijana!

Suosittelijoiden määräksi riittää hyvin 1-2. Jos suosittelijalistasi on kuitenkin tätä pidempi, tai CV:ltä alkaa muista syistä loppua tila - on täysin hyväksyttävää kirjata "Suosittelijat pyydettäessä"

AW_image24_1200x600px.jpg

Aika laittaa CV töihin - kurkkaa avoimet työpaikat

Kymmeniä avoimia työpaikkoja tarjolla NYT 🚀

CV:t eri elämäntilanteissa
Opiskelijan CV

Sinulla on todennäköisesti paljon enemmän kokemusta kuin uskotkaan! Oletko työskennellyt kasssalla, tarjoilijana tai torikojulla? Asiakaspalvelukokemuksesta on hyötyä monessa työssä! Oletko toiminut tutorina tai ollut aktiivinen urheiluseurassa? Myös järjestötoiminta kannattaa mainita. Kaikki työkokemus osa-aikatöistä kesätöihin ja vapaaehtoistyöhön ovat kaikki arvokkaita tilaisuuksia kehittää omia taitoja ja kartuttaa kokemusta. Työnantajat arvostavat motivoituneisuutta ja oppimishalukkuutta, joten niitä kannattaa korostaa hakemuksessa konkretian kautta!

Jos et ole vielä valinnut pääainetta, kerro lyhyesti kiinnostuksesi kohteista. Kannattaa ehdottomasti myös kertoa vaikkapa ansioluettelon lopussa, millainen olet työntekijänä ja miksi juuri sinut kannattaisi valita. Joskus kokemuksen puutteen voi korvata aidolla kiinnostuksella!

Vastavalmistuneen CV

Valmistuttuasi haluat todennäköisesti löytää kokoaikaisen työn. Korosta CV:ssäsi tehtävän edellyttämiä taitoja ja kokemusta. Mainitse myös kesätyöt, vapaaehtoistoiminta ja harrastukset sekä sellaiset opintoihisi kuuluneet projektit ja tehtävät, joista on hyötyä työssä.

Kuvaa myös opintosi: pääaine, sivuaineet ja muut relevantit opinnot. CV:ssä on annettava mahdollisimman selkeä kuva osaamisestasi. Oman alan työkokemusta kannattaa ehdottomasti korostaa, jos sitä jo on.

Hieman kokemusta kartuttaneen CV

Sinun ei tarvitse enää mainita ensimmäisiä kesätyöpaikkojasi. Korosta koulutustasi sekä tietoa ja kokemusta, jota sinulle on karttunut omalta alaltasi. Anna riittävät tiedot aiemmista työsuhteistasi sekä niiden kestosta ja erityisesti sisällöstä. Kerro myös, jos olet edelleen työsuhteessa.

Jos työhistoriassasi on aukkoja, kannattaa kertoa niiden syyt (esim. äitiysloma, vahempainvapaa, sapattivapaa). Korosta aiempaa työkokemustasi ja kerro yksityiskohtaisemmin viimeisimmistä työsuhteistasi, kuten mistä olet ollut vastuussa ja mitä olet saanut aikaan. Anna tarkat tiedot etenkin tehtävistä, jotka liittyvät hakemaasi työpaikkaan. Kuvaukset eivät kuitenkaan saa olla liian pitkiä.

Vinkkejä eri aloilleErilaiset vaatimukset osaamisessa sekä päivittäisessä työssä kannattaa ottaa alakohtaisesti huomioon.
Kokosimme tähän tärkeimmät asiat, joita CV:ssä kannattaa korostaa :

enter image description here IT-ala

+ Loppuun saatetut projektit ja roolisi niissä
+ (Tehtävässä oleelliset) ohjelmointikielet
+ Järjestelmät, joita käytät sujuvasti
+ Suoritetut sertifikaatit
+ Työskentelymetodit, joista sinulla on kokemusta, tai sertifiointeja

enter image description here Tekninen ala

+ Työkokemus, projektit
+ (Relevantti) vapaa-ajan harrastuneisuus
+ Järjestelmiin ja työympäristöön liittyvät sertifikaatit / pätevyydet

enter image description here Kaupallinen ala

+ Suoritetut korkeakoulututkinnot
+ Talous- ja budjetointiosaaminen
+ Projektit ja roolisi niissä
+ Sosiaaliset taidot, kuten johtamiskokemus, esiintymiskokemus tai verkostoituminen