Academic_Work_hyva_cv
Työnhaku

Millainen on hyvä CV?

Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo eli CV, tai curriculum vitae toimii käyntikorttinasi työnhaussa, erottaa sinut muista työnhakijoista ja on edelleen yksi tärkeimmistä asioista koko työnhakuprosessissa. Tässä artikkelissa kerromme ammattilaisten vinkit, joiden avulla rakennat erottuvan sekä rekrytoijan näkökulmasta kaiken tarpeellisen sisältävän CV:n.

Voit myös hyödyntää ilmaista CV-mallipohjaamme, löydät sen täältä!

Hyvä CV on rakennettu haettavaa tehtävää varten

Lyhyellä, ytimekkäällä ja selkeällä CV:llä et mene vikaan. Harvat työnantajat haluavat CV:n perusteella tutustua koko elämäntarinaasi - sen sijaan pisteesi nousevat, jos olet onnistunut sisällyttämään siihen juuri haettavan tehtävän kannalta olennaiset tiedot. Mitä useampi työpaikka sinulla on takanasi, sitä vähemmän tilaa tulisi antaa ensimmäisille kesätöille, täysin eri alan tehtäville, taikka teinivuosien tutkinnoille.
Muutaman vuoden takaista kokemusta ei useimmiten tarvitse avata titteliä ja vuosilukuja tarkemmin - mikä pätee myös esimerkiksi lukio-opintoihin, jos olet jo korkeamman asteen opinnoissa, tai kandiksi valmistunut.

Ansioluettelot ovat yleensä enintään kaksisivuisia ja luettavuus on ehdottomasti parhaimmillaan yhden A4-sivun pituudessa. Nimensä mukaisesti kyse on luettelosta, jota silmäilemällä työnantajan tulisi muodostaa kuva osaamisestasi sekä potentiaalistasi. Hyvä CV ei siis vaadi visuaalista kikkailua, hienoa kasvokuvaa, tai värimaailman optimointia - sen sijaan tehtävään soveltuvaa osaamistasi kannattaa korostaa, vaikka kursivoimalla, tai lihavoimalla. Oikeiden asioiden korostaminen toimii myös työnäytteenä siitä, miten hyvin olet sisäistänyt työpaikkailmoituksessa mainitut vaatimukset.

Mikä on tärkeintä CV:ssä?

Kiinnitä kaikki huomiosi CV:n luettavuuteen. Muista, että rekrytoija ei tunne sinua, hän ei pysty lukemaan rivien välistä eikä hän voi tehdä oletuksia. Kaiken relevantin tiedon tulee siis löytyä CV:stä, ja kaikkein tärkeimpien asioiden (esim. relevantti työkokemus, tietyn järjestelmän osaaminen tai oikea koulutustausta) tulee löytyä CV:stä sekunneissa.

Tiivistetysti: vältä ylimääräistä kikkailua, pidä huoli, että CV:stä löytyy kaikki tärkeä helposti ja nopeasti, ja varmista, että CV:si on ajantasalla.

Aloita CV:n päivittäminen pohjatyöstä

Työtä hakiessasi lue työpaikkailmoitus huolellisesti ja mieti, onko sinulla siihen sopiva koulutus ja työkokemus. Ota huomioon myös työpaikan sijainti sekä työsuhteen kesto, ja arvioi realistisesti, pystytkö sitoutumaan ehtoihin. Tämän jälkeen yksilöi CV:si vastaamaan tehtävän vaatimuksia: käy työpaikkailmoituksen lista vaatimuksista läpi ja varmista, että ne löytyvät CV:stäsi.

CV kuva

Kuvalla vai ilman?

Hakijan ulkonäöllä ei ole merkitystä työssä suoriutumisen suhteen, joten kuva on useimmiten työpaikan saamisen kannalta tarpeeton. Hyvin aseteltu valokuva ihmisestä saattaa kuitenkin erottaa CV:n joukosta, joten siitä ei ole haittaakaan.

Kuvan laatuun kannattaa kiinnittää huomiota ja sen tulisi muiden CV:n osa-alueiden tavoin antaa sinusta ammattimainen sekä vakavasti otettava mielikuva. Suosi ns. 'rintakuvia', joissa esiinnyt yksin ja katsot kameraan. Passikuvan sääntöjä ei toki tarvitse noudattaa, eikä pukeutumisen tarvitse useimmille aloille hakiessa olla täysin formaalia.

Ilmainen CV-pohja englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi

CV-malli - tällainen on esimerkki-CV

Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa rakentaa hyvä CV. Toiset meistä haluavat panostaa visuaaliseen ilmeeseen ja laittaa luovuutensa peliin, kun taas toiset kokevat yksinkertaisen, mustavalkoisen CV:n itselleen sopivimpana. Molemmat ovat hyviä CV:itä, kunhan (kuten sanottu) luettavuus säilyy erinomaisena.

Mallipohjamme on tarkoituksella väljä, jolloin pidemmät työkokemukset, tai esimerkiksi joidenkin alojen erityisvaatimukset, on vielä mahdollista saada mahtumaan etusivulle

Kaikki kentät ja otsikot ovat muokattavissa ja tiedosto toimii sekä Wordissä että Google Docsissa. Muistathan kuitenkin aina lähettää CV:n PDF-muodossa!

Vinkki: anna CV:si jollekin tutullesi tutkittavaksi 30 sekunniksi, ota se sitten häneltä pois ja pyydä häntä kertomaan kuka olet ammatillisesti. Jos hän osaa nimetä relevanteimmat asiat vain 30 sekunnin tutkailun jälkeen, on luettavuus hyvällä tasolla. Jos hän sen sijaan ei osaa sanoa mitä olet opiskellut tai mikä on keskeisin osaamisesi, voi olla, että CV:si tarvitsee vielä hiomista.

Kannattaa myös pyytää rekrytoijilta palautetta omasta CV:stä esim. työhaastattelussa tai rekrytointimessuilla!

Vinkkejä esimerkki-CV:n elementteihin

Vaikket kuorruttaisi CV:täsi väreillä ja visuaalisilla elementeillä, kannattaa tekstimuotoiluun kiinnittää silti huomionta. Bold- ja Italic- muotoilut sekä riittävät rivivälit ovat helppoja keinoja parantaa ansioluettelon luettavuutta.

Aikajärjestys: Työkokemustasi ja koulutustasi listatessasi, käytä käänteistä kronologista järjestystä eli ensimmäsenä nosta esiin viimeisin kokemus/koulutus ja alimpana kaukaisin relevantti kokemus. Muista, että jokaista elämäsi työpaikkaa ei tarvitse listata. Voit hyvin avata vain tärkeimmät tai viimeisimmät 2-3 työpaikkaa ja lisätä loppuun lauseen, kuten "Lisäksi olen työskennellyt mm. toimistoassistenttina ja kesätyöntekijänä varastolla".

Työkokemus: avaa muutamalla ranskalaisella viivalla mitä vastuullesi kuului ja mitä sait aikaan. Keskity ilmaisemaan informatiivisen napakasti, eli niin, että keskeiset avainsanat (taidot, kyvykkyydet, kokemus) nousevat esiin ja täytesanojen määrä on minimissä.

Koulutus: mieti onko toisen asteen koulutus enää relevantti - usein lukiokoulutus ei tuo lisäarvoa, jos opiskelet jo korkeakoulussa. Sen sijaan esimerkiksi ammattikoulusta saatu datanomin koulutus voi olla erittäin relevantti, jos haet opintojen oheen IT-työpaikkaa. Korkeakouluopinnoista keskiarvoa (GPA) ei tarvitse merkitä ellei sitä ole erikseen pyydetty. Sen sijaan opintojen etenemisvaihe (suoritettujen opintopisteiden tai -viikkojen määrä) voi olla hyödyllinen tieto

Yhteystiedot: Sukupuoli, sivilisääty, perhetiedot, uskonto, syntymäaika tai tarkat osoitetiedot eivät ole tarpeellisia CV:ssä. Sen sijaan puhelinnumero, sähköposti ja virallinen nimesi tulee olla selkeästi ja helposti löydettävissä.

Käytettävissä: Jos sinulla on nykyisessä toimessasi irtisanomisaika, tai muu selkeä aikaraja, jota ennen et voi aloittaa, tieto on hyvä lisätä CV:hen. Myös se, että voit aloittaa heti, on arvokasta tietoa ja joissain tapauksissa se voi ratkaista valinnan sinun hyväksesi.

Esittely: Rekrytoijien mielipiteet vapaamuotoisesta esittelytekstistä CV:ssä vaihtelevat, mutta hyvin harvoin siitä on haittaa. Tässä kentässä voitkin vielä entisestään tiivistää osaamisesi muutamaan lauseeseen ja silloin kun se on haettavassa tehtävässä oleellista, kertoa itsestäsi asioita, jotka eivät sovi muihin kenttiin.

Suosittelijat: Voit merkitä ansioluetteloosi valmiiksi suosittelijoittesi nimet, tittelit ja organisaatiot. Mikäli jostain syystä et halua ilmoittaa vielä suosittelijoita, voit merkitä CV:hen esimerkiksi "Suosittelijoiden yhteystiedot pyydettäessä." Tarkistathan työtä hakiessasi työpaikkailmoituksesta, pyydetäänkö suosittelijoiden yhteystiedot jo etukäteen. Muista myös kysyä suosittelijoiltasi lupa käyttää heitä suosittelijana!

Suosittelijoiden määräksi riittää hyvin 1-2. Jos suosittelijalistasi on kuitenkin tätä pidempi, tai CV:ltä alkaa muista syistä loppua tila - on täysin hyväksyttävää kirjata "Suosittelijat pyydettäessä"

Kieli: Hyvä nyrkkisääntö CV:n kirjoituskielen valinnassa on katsoa haettavan työpaikan ilmoitusta. Mikäli työpaikkailmoitus on englanniksi, tulee myös CV:n olla englanniksi. Jos taas ilmoitus on suomeksi, niin sekä suomen- että englanninkielinen CV käyvät, ellei toisin mainita.

AW_image24_1200x600px.jpg

Aika laittaa CV töihin - kurkkaa avoimet työpaikat

Kymmeniä avoimia työpaikkoja tarjolla NYT 🚀

CV:t eri elämäntilanteissa
Opiskelijan CV

Sinulla on todennäköisesti paljon enemmän kokemusta kuin uskotkaan! Oletko työskennellyt kasssalla, tarjoilijana tai torikojulla? Asiakaspalvelukokemuksesta on hyötyä monessa työssä! Oletko toiminut tutorina tai ollut aktiivinen urheiluseurassa? Myös järjestötoiminta kannattaa mainita. Kaikki työkokemus osa-aikatöistä kesätöihin ja vapaaehtoistyöhön ovat kaikki arvokkaita tilaisuuksia kehittää omia taitoja ja kartuttaa kokemusta. Työnantajat arvostavat motivoituneisuutta ja oppimishalukkuutta, joten niitä kannattaa korostaa hakemuksessa konkretian kautta!

Jos et ole vielä valinnut pääainetta, kerro lyhyesti kiinnostuksesi kohteista. Kannattaa ehdottomasti myös kertoa vaikkapa ansioluettelon lopussa, millainen olet työntekijänä ja miksi juuri sinut kannattaisi valita. Joskus kokemuksen puutteen voi korvata aidolla kiinnostuksella!

Vastavalmistuneen CV

Valmistuttuasi haluat todennäköisesti löytää kokoaikaisen työn. Korosta CV:ssäsi tehtävän edellyttämiä taitoja ja kokemusta. Mainitse myös kesätyöt, vapaaehtoistoiminta ja harrastukset sekä sellaiset opintoihisi kuuluneet projektit ja tehtävät, joista on hyötyä työssä.

Kuvaa myös opintosi: pääaine, sivuaineet ja muut relevantit opinnot. CV:ssä on annettava mahdollisimman selkeä kuva osaamisestasi. Oman alan työkokemusta kannattaa ehdottomasti korostaa, jos sitä jo on.

Hieman kokemusta kartuttaneen CV

Sinun ei tarvitse enää mainita ensimmäisiä kesätyöpaikkojasi. Korosta koulutustasi sekä tietoa ja kokemusta, jota sinulle on karttunut omalta alaltasi. Anna riittävät tiedot aiemmista työsuhteistasi sekä niiden kestosta ja erityisesti sisällöstä. Kerro myös, jos olet edelleen työsuhteessa.

Jos työhistoriassasi on aukkoja, kannattaa kertoa niiden syyt (esim. äitiysloma, vahempainvapaa, sapattivapaa). Korosta aiempaa työkokemustasi ja kerro yksityiskohtaisemmin viimeisimmistä työsuhteistasi, kuten mistä olet ollut vastuussa ja mitä olet saanut aikaan. Anna tarkat tiedot etenkin tehtävistä, jotka liittyvät hakemaasi työpaikkaan. Kuvaukset eivät kuitenkaan saa olla liian pitkiä.

Vinkkejä eri aloilleErilaiset vaatimukset osaamisessa sekä päivittäisessä työssä kannattaa ottaa alakohtaisesti huomioon.
Kokosimme tähän tärkeimmät asiat, joita CV:ssä kannattaa korostaa :

enter image description here IT-ala

+ Loppuun saatetut projektit ja roolisi niissä
+ (Tehtävässä oleelliset) ohjelmointikielet
+ Järjestelmät, joita käytät sujuvasti
+ Suoritetut sertifikaatit
+ Työskentelymetodit, joista sinulla on kokemusta, tai sertifiointeja

enter image description here Tekninen ala

+ Työkokemus, projektit
+ (Relevantti) vapaa-ajan harrastuneisuus
+ Järjestelmiin ja työympäristöön liittyvät sertifikaatit / pätevyydet

enter image description here Kaupallinen ala

+ Suoritetut korkeakoulututkinnot
+ Talous- ja budjetointiosaaminen
+ Projektit ja roolisi niissä
+ Sosiaaliset taidot, kuten johtamiskokemus, esiintymiskokemus tai verkostoituminen