My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Academic_Work_kompetenssipohjainen_työhaastattelu
Työnhaku

Edessä kompetenssipohjainen työhaastattelu - näin valmistaudut!

Mitä tarkoittaa kompetenssipohjainen haastattelu ja miten siihen voi valmistautua? Academic Workilla hyödynnämme rekrytoinneissamme kompetenssipohjaista haastattelumallia. Anna meidän avata tarkemmin, mitä haastattelumalli käytännössä tarkoittaa. Nappaa myös talteen rekrytoijiemme parhaat vinkit haastattelussa menestymiseen.

Kaipaatko yleisiä vinkkejä työhaastatteluun valmistautumiseen? Kurkkaa täältä!

Modernin rekrytoinnin maailmaan kuuluu ajatus siitä, että pelkät ns. kovat taidot eivät kerro työnhakijan kyvystä menestyä työtehtävässä. Kovien taitojen lisäksi yhä tärkeämmässä roolissa on muunlaiset ominaisuudet kuten motivaatio, potentiaali, käyttäytymismallit ja persoona. Jotta näiden ominaisuuksien mittaaminen olisi mahdollisimman reilua ja tasavertaista kaikille hakijoille, on kompetenssipohjainen haastattelu kehitetty, ja mikä parasta - malli on myös työnhakijan kannalta erinomainen!

Mitä kompetenssipohjainen haastattelu käytännössä tarkoittaa?

Academic Workin rekrytoinneissa hyödynnämme kompetenssipohjaista haastattelumallia, jonka mukaan työtehtävään määritellään siinä menestymisen kannalta tärkeimmät ominaisuudet ja hakijaa arvioidaan näiden ennalta määriteltyjen kompetenssien pohjalta.

Kompetenssilla tarkoitetaan työntekijän näkyvää käyttäytymistä, joka muodostuu työntekijän taidoista, tiedoista, kokemuksesta, motiiveista, arvoista ja persoonallisuudesta (Salli & Takatalo, 2014).

Tehtävään valitaan sellaiset kompetenssit, joiden avulla henkilö tulee menestymään tehtävässä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Haastattelussa arvioidaan kompetenssien lisäksi myös hakijan muuta osaamista, kuten teknisiä taitoja, motivaatiota tai kulttuuriin sopivuutta, mutta kompetensseillä on yhtä tärkeä rooli kokonaisvaltaisessa arvioinnissa.

Millaisia kysymykset ovat kompetenssipohjaisessa haastattelussa?

Fokus kompetenssipohjaisen haastattelun aikana on siinä, miten hakija on käyttäytynyt aikaisemmissa tilanteissa. Tämän selvittämiseen kysymme hakijalta esimerkkikysymyksiä, joissa pyydämme sinua kertomaan erilaisista kohtaamistasi tilanteista. Esimerkki: Jos kompetenssiksi on määritelty vastuuntuntoisuus, saatamme kysyä esimerkkiä tilanteesta, jossa olet tehnyt merkittävän virheen työssäsi. Pyydämme kuvailemaan tilannetta, miten virhe pääsi tapahtumaan, miten toimit virheen käytyä ilmi ja miten kannoit vastuun, ja mikä oli tilanteen lopputulos.

Työhaastattelun_yleisimmät_kysymykset.jpg

Työhaastattelun yleisimmät kysymykset

Siirry blogiin

Mutta ennustaako aikaisempi käyttäytyminen tulevaa?

Kompetenssipohjaista haastattelutekniikka on saanut osakseen myös kritiikkiä siitä, että aikaisempi käyttäytyminen ei välttämättä aina ennusta tulevaa käyttäytymistä. Tämä on otettu rekrytoinneissamme huomioon siten, että kiinnitämme huomiota myös hakijan reflektointikykyyn kysymällä esimerkiksi mitä hän on kyseisestä tilanteesta oppinut tai mitä hän tekisi tulevaisuudessa eri tavalla.

Kompentenssipohjaisen haastattelun etuna on myös sen mahdollistama struktuuri ja tasapuolisuus: kompetenssit on määritelty etukäteen ja siten myös haastattelurunko. Kun hakijan arviointi perustuu kompetensseihin, rekrytoija tai esihenkilö joutuu perustelemaan päätöksiään konkretian kautta mututuntuman tai fiiliksen sijaan. Näin ollen voimme antaa hakijalle konkreettisempaa palautetta ja auttaa tulevissa työnhauissa, vaikkei häntä kyseiseen tehtävään valittaisi.

AW_image48_1200x600.jpg

Haluatko kerrata hyvän työhakemuksen ohjeet?

Nappaa vinkit täältä!

Vinkit kompetenssipohjaiseen haastatteluun:

REFLEKTOI
Ennen itse haastattelutilannetta kannattaa reflektoida omaa aikaisempaa työ- ja opiskelukokemusta. Minkälaisissa tilanteissa tai asioissa olet onnistunut erityisen hyvin? Mitkä eivät ole menneet suunnitelmien mukaan? Mikä on ollut haastavaa? Mikä on ollut opettavaista? Herättelemällä näitä muistoja mieleen etukäteen on myös helpompi keksiä esimerkkejä haastattelutilanteessa.

KÄYTÄ AIKAA VASTAUKSEN ANTAMISEEN Jos et heti keksi sopivaa esimerkkitilannetta, ei hätää! Mieti hetki rauhassa ennen vastaamista. On aina parempi kertoa yhdestä esimerkkitilanteesta perusteelliseemmin, kuin kymmenestä epärelevantista tilanteesta, jotka eivät vastaa kysymykseen. Jos aivosi lyövät tyhjää, mieti laajemmin aikaisempaa taustaasi. Usein työnhakijat miettivät vain edellistä työpaikkaansa. Mitä sitä edellisessä tapahtui? Oletko tehnyt vapaaehtoistöitä esim. seuroissa, järjestöissä tai muualla - oletko siellä saanut vastuuta ja kokenut tilanteita, jotka sopisivat esimerkiksi?

ANNA MAHDOLLISIMMAN KONKREETTISIA ESIMERKKEJÄ Mitä konkreettisempi esimerkki on, sen parempi. Tuppaamme usein kertomaan toimintatavoistamme lauseilla kuten "yleensä toimin näin..." tai "usein olen tehnyt näin...". Tämä ei kuitenkaan anna riittävän konkreettista kuvaa toimintatavoistasi eikä osoita kykyä reflektoida omaa toimintaa. Pyri siis keskittymään konkreettisiin ja aitoihin tilanteisiin, esimerkiksi "viime kesätyössäni kun käynissä olleessa projektissa x tapahtui...".

OLE ROHKEA Esimerkkejä kertoessa ei pidä pelätä, että jokin esimerkki olisi hölmö, itsestäänselvä tai liian yksinkertainen. Kompetenssipohjaisessa haastattelussa ei varsinaisesti ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta. Osaavat rekrytoijamme kyselevät sinulta kyllä tarkentavia jatkokysymyksiä varmistaakseen ymmärtävänsä kokonaiskuvan ja siten voivansa tehdä johtopäätöksiä kompentenssista.

OLE AVOIN Kompetenssipohjaisen haastattelun tavoitteena ei ole kertoa pelkästään tilanteista, jotka ovat menneet nappiin, sillä rekrytoija on myös kiinnostunut kuulemaan tilanteista, jotka olet kokenut haastaviksi, joissa olet kehittynyt ja oppinut sekä tilanteista, joissa olet joutunut reflektoimaan omaa toimintaasi. Omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen ja sanoittaminen ovat tärkeitä taitoja, oli haettava työpaikka millainen tahansa!

AW_image33_1200x600px.jpg

Älä anna unelmaduunisi odottaa!

Katso avoimet työpaikat

Mitä ovat kompetenssit?

Kompetensseilla tarkoitetaan siis kelpoisuutta tai pätevyyttä nimenomaan pehmeiden taitojen kautta. Ne ovat kykyjä tai ominaisuuksia, joita ei varsinaisesti opita opiskelemalla, mutta niitä voi kehittää koko elämänsä ajan. Kompetenssit voivat olla:

  • yksilötaitoja, esim. sinnikkyys ja tuloskeskeisyys
  • ihmissuhdetaitoja, esim. avuliaisuus, yhteistyökykyisyys
  • tehtäväsidonnaisia taitoja, esim. järjestelmällisyys, huolellisuus
  • organisaatiosidonnaisia taitoja, esim. strategisuus, liiketoimintalähtöisyys