Työnhaku

Edessä kompetenssipohjainen työhaastattelu - näin valmistaudut!

Mitä tarkoittaa kompetenssipohjainen haastattelu ja miten siihen voi valmistautua? Academic Workilla käytämme kaikissa sisäisissä rekrytoinneissamme kompetenssipohjaista haastattelumallia. Tiedä, mitä tällä tarkoitetaan ja nappaa parhaat vinkit kompetenssipohjaisessa haastattelussa menestymiseen.

Mitä kompetenssipohjainen haastattelu käytännössä tarkoittaa?

Academic Workin kaikissa sisäisissä rekrytoinneissa hyödynnämme kompetenssipohjaista haastattelumallia. Kompetenssipohjainen haastattelu tarkoittaa sitä, että työtehtävään määritellään siinä menestymisen kannalta tärkeimmät ominaisuudet ja hakijaa arvioidaan näiden ennalta määriteltyjen kompetenssien pohjalta.

Kompetenssilla tarkoitetaan työntekijän näkyvää käyttäytymistä, joka muodostuu työntekijän taidoista, tiedoista, kokemuksesta, motiiveista, arvoista ja persoonallisuudesta (Salli & Takatalo, 2014).

Tehtävään valitaan sellaiset kompetenssit, joiden avulla henkilö tulee menestymään tehtävässä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Haastattelussa arvioidaan kompetenssien lisäksi myös hakijan muuta osaamista, kuten teknisiä taitoja, motivaatiota tai kulttuuriin sopivuutta, mutta kompetensseillä on yhtä tärkeä rooli kokonaisvaltaisessa arvioinnissa.

Konkreettisia vastauksia esimerkkikysymysten avulla

Fokus kompetenssipohjaisen haastattelun aikana on siinä, miten hakija on käyttäytynyt aikaisemmissa tilanteissa. Tämän selvittämiseen kysymme hakijalta esimerkkikysymyksiä. Jos kompetenssiksi on määritelty esimerkiksi ”vastuuntuntoisuus”, saatetaan hakijalta kysyä esimerkkiä tilanteesta, jossa hän on tehnyt merkittävän virheen työssään.

Kysymyksen tavoitteena on saada mahdollisimman konkreettinen kuva siitä, miten hakija on toiminut kyseisessä tilanteessa, onko hän kantanut vastuun virheestään ja miten hän mahdollisesti toimii tulevaisuudessa vastaavanlaisessa tilanteessa.

Rekrytoija saattaa lisäksi kysyä tarkentavia kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten hakija huomasi virheen, miten hän toimi tai mikä oli tilanteen lopputulos.

Työhaastattelun yleisimmät kysymykset

Siirry blogiin

Mutta ennustaako aikaisempi käyttäytyminen tulevaa?

Kompetenssipohjaista haastattelutekniikkaa on kritisoitu siitä, että aikaisempi käyttäytyminen ei välttämättä aina ennusta tulevaa käyttäytymistä. Olen tästä osittain samaa mieltä, ja siksi pyrinkin haastattelutilanteessa kiinnittämään huomiota myös hakijan reflektointikykyyn kysymällä esimerkiksi mitä hän on kyseisestä tilanteesta oppinut tai mitä hän tekisi tulevaisuudessa eri tavalla.

Itse koen kompetenssipohjaisen haastattelun hyötynä sen, että se on strukturoitu ja on siitä syystä kaikille hakijoille tasapuolinen. Kun arviointi tehdään kompetenssien pohjalta, rekrytoija tai esimies joutuu myös perustelemaan sen johonkin konkreettiseen, sen sijaan että päätös jää pelkän mututuntuman tai fiiliksen varaan. Näin ollen myös hakijalle voi antaa konkreettisempaa palautetta, jos hän ei tule valituksi tehtävään.

Vinkit kompetenssipohjaiseen haastatteluun:

REFLEKTOI
Ennen itse haastattelutilannetta kannattaa reflektoida omaa aikaisempaa työ- ja opiskelukokemusta. Minkälaisissa tilanteissa tai asioissa olet onnistunut erityisen hyvin, mitkä eivät ole menneet suunnitelmien mukaan, mikä on ollut haastavaa ja mikä on ollut opettavaista. Herättelemällä näitä muistoja mieleen etukäteen on myös helpompi keksiä esimerkkejä haastattelutilanteessa.

KÄYTÄ AIKAA VASTAUKSEN ANTAMISEEN
Jos et heti keksi sopivaa esimerkkiä mieleen – ei hätää. Voit rauhassa miettiä hetken ennen vastaamista. Kerro mieluummin yksi perusteellisesti mietitty esimerkki, kuin kymmentä ohi aiheen menevää esimerkkiä.

ANNA MAHDOLLISIMMAN KONKREETTISIA ESIMERKKEJÄ Mitä konkreettisempi esimerkki on sen parempi. Jos käytät paljon esimerkkejä siitä miten ”yleensä” tai ”usein” toimit, se ei anna rekrytoijalle samaa käsitystä toiminnastasi ja ominaisuuksistasi verrattuna siihen, jos kerrot ruohonjuuritasolla yksittäisestä tilanteesta.

OLE ROHKEA Esimerkkejä kertoessa ei pidä pelätä, että jokin esimerkki olisi tyhmä tai itsestäänselvyys. Ei ole olemassa mitään oikeaa tai väärää vastausta!

OLE AVOIN Kompetenssipohjaisen haastattelun tavoitteena ei ole kertoa pelkästään tilanteista, jotka ovat menneet nappiin, sillä rekrytoija on myös kiinnostunut kuulemaan tilanteista, jotka olet kokenut haastaviksi. Esimerkkien keksiminen näihin kysymyksiin on siis vain hyvä asia ja parhaassa tapauksessa se kertoo rekrytoijalle hyvästä reflektointikyvystä ja itsetuntemuksesta.

Tsemppiä haastatteluun!

Älä anna unelmaduunisi odottaa!

Katso avoimet työpaikat
Jaa artikkeli