My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
desk_header_FI_520x600_042021.jpeg
Alanvaihto

Ura IT-alalla: Tietoturva

Kyberturvallisuudesta kuhistaan juuri nyt. Organisaatiot investoivat merkittäviä summia kyberturvallisuuteen, mutta peräti 60 % suomalaisista alan yrityksistä kärsii osaajapulasta. Lue, miksi ura kyberturvallisuuden parissa kannattaa!

Tässä artikkelissa saat ajatuksia Nixun asiantuntijoilta, jotka kertovat, millaista työ kyberturvallisuuden parissa on ja miksi alalle kannattaa hakeutua.

Kyberturvallisuus koskee meitä kaikkia

Jos olet koskaan tilannut tuotteita verkkokaupasta, lähettänyt työsähköpostia, käynyt sairaalassa tai äänestänyt vaaleissa, on kyberturvallisuus ollut läsnä arjessasi – eivätkä esimerkit lopu siihen.

Yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle tärkeiden tietojen turvaaminen tapahtuu nykypäivänä lähes poikkeuksetta verkossa. Yhteiskunnan ja liiketoiminnan digitalisoituessa yhä entisestään on selvää, että kyberturvallisuuden osaajat tullaan repimään käsistä nyt ja tulevaisuudessa.

Annetaan nixulaisten kertoa, miksi kyberturvallisuus on erinomainen reitti IT-alalle, millaista tietoturvaosaajan arki on ja millainen ura uusia kyber-osaajia odottaa Nixulla.

Mitä on kyberturvallisuus?

Kyberturvallisuudella tarkoitetaan tiivistetysti kaikkea sitä, mikä tekee digitaalisista toimintaympäristöistä turvallisia käyttää.

Organisaatiot panostavat kyberturvallisuuteen toimialasta riippumatta. Esimerkiksi sairaaloissa kyberturvallisuudella varmistetaan, etteivät ulkopuoliset tahot pääse käsiksi tietojärjestelmiin tallennettuihin potilastietoihin tai toimenpiteissä käytettäviin laitteisiin. Myös perinteinen teollisuus nojautuu vahvasti tietoturvaan: esimerkiksi suuret teollisuuslaitokset ja tehtaat ovat kytkettyinä tietoverkkoihin.

Yksilöille kyberturvallisuus voi näyttäytyä esimerkiksi verkkopalveluiden kaksivaiheisina tunnistautumisina ja kehotuksina käyttää pitkiä salasanoja.

Tärkeää työtä tehdään kulissien takana

Silloin tällöin näkee myös uutisotsikoita hakkerien tekemistä tietomurroista. Kyberturvallisuusalan urotyöt ja sankariteot tehdään monesti kulissien takana: jokaista uutisotsikoihin päätyvää kyberhyökkäystä kohtaan on moninkertainen määrä hyvin päättyneitä tapauksia, joissa valppaat kyberturvallisuuden asiantuntijat ja tietoturva-analyytikot ovat ennaltaehkäisseet tai havainneet ja torjuneet uhan ajoissa.

Nixulla Senior Security Specialistina työskentelevä Aapo Oksman kertoo, että tietoturva-asiantuntijan työnkuvaan kuuluu tietoturvahaavoittuvuuksien etsintää asiakkaiden tuotteista ja järjestelmistä sekä näistä raportointia asiakkaille. Kansantajuisesti siis hakkerointia – hyvien puolella.

“Yritämme murtautua asiakkaiden tietojärjestelmien suojausten ohi, kiertää asetettuja rajoituksia sekä muokata järjestelmien toimintaa hyväksikäyttämällä löytämiämme haavoittuvuuksia.“

Turvallisen digitaalisen yhteiskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä on mukana moninainen joukko tietoturva-alan ammattilaisia – ja heitä kaivataan alalle kipeästi lisää.

Miksi nyt kannattaa aloittaa ura kyberturvallisuuden parissa?

Ala kasvaa hurjaa vauhtia ja tietoturvan merkitys korostuu. Arvioiden mukaan:

➡️ Kyberturvallisuusohjelmistojen markkina kasvaa vuonna 2021 12 %, yhteensä 230 miljardiin (Forbes)

➡️ 55 % yritysjohtajista kertoo kasvattavansa yrityksensä kyberturvallisuusbudjettia vuonna 2021 (Forbes)

➡️ Peräti 60 % suomalaisista ICT-alan yrityksistä kärsii kyberturvallisuusalan osaajapulasta (Finnish Information Security Cluster (FISC) – Kyberala Ry)

Yhä suurempi osa organisaatioiden toiminnasta perustuu erilaisiin verkkoon liitettyihin järjestelmiin sekä digitaalisiin palveluihin, jotka sisältävät ja käsittelevät arkaluontoista dataa. Kun liiketoiminta digitalisoituu, digitalisoituvat myös riskit ja uhat.

Organisaatioihin kohdistuvien tietoturvauhkien ja -riskien tunnistaminen, niihin varautuminen, niiden torjunta sekä toteutuneisiin riskeihin reagointi ovat kyberturvallisuuden kovaa ydintä, johon tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan moninkertainen määrä työvoimaa.

“Nyt tietoturva-alalle hakeutuvalla it-osaajalla voi tulevaisuudessa olla erittäin laajalti mahdollisuuksia kaikenlaisiin rooleihin eri yrityksissä, sillä tietoturvaosaamista tarvitaan kaikilla aloilla jatkuvasti lisää.” - Aapo Oksman, Senior Security Specialist

Hyppäämällä kyberin kelkkaan varmistat työllistymisesi nyt ja tulevaisuudessa.

Ilman teknologiataustaakin pärjää – alalla arvostetaan monipuolista osaamista

Jos kyberturvallisuus tuo mieleesi salaperäiset hakkerit, tietokoneen näytöllä vilistävät koodirivit sekä vaatimuksen vuosien harrastuneisuudesta ja syvästä teknologiaosaamisesta, on mielikuvaa syytä hieman päivittää.

Kyberturvallisuusalalla arvostetaan monipuolista taustaa ja osaamista. Teknologiataidoista on hyötyä, mutta tärkeämpää on kiinnostus alaa kohtaan sekä aito halu turvata yksilöille ja yrityksille tärkeitä tietoja.

Nixulla Market Unit Leaderina työskentelevä Tommi Vihermaa kertoo, että tietoturvan parissa työskennellessä työllä on todellinen vaikutus yritysten toimintaan, mutta myös yksittäisten ihmisten elämään.

“Tietoturva-alalla pääset auttamaan organisaatioita heille ja heidän asiakkailleen tärkeän tiedon turvaamisessa.”

Senior Security Specialist Aapo Oksman nostaa esiin tärkeänä taitona myös valmiuden oppia jatkuvasti uutta.

“Erityisen antoisaa työssä on uusien järjestelmien ja teknologioiden opettelu ja oman tietoturvaosaamisen soveltaminen näihin. Lisäksi suuri osa löydetyistä tietoturvaongelmista on jollain tavalla uusia, joten työssä pääsee kehittämään uusia menetelmiä jatkuvasti.”

Mitä tietoturva-asiantuntijan työnkuvaan kuuluu?

Tietoturva-asiantuntija varmistaa, että ihmisten henkilökohtaiset tiedot ovat turvassa eivätkä yritysten bisneskriittiset tiedot pääse vääriin käsiin.

Tietoturva-ala pitää sisällään monipuolisia projekteja. Asiakasprojekteissa voi päästä tutkimaan erilaisten laitteiden käyttöjärjestelmiä, niihin asennettuja asiakkaan omia sovelluksia sekä niiden käyttämiä protokollia, joilla laite keskustelee muille laitteille ja palvelimille.

“Pääsen työssäni tutkimaan järjestelmien toimintaa esimerkiksi lähdekoodia tarkastelemalla, ohjelmia takaisinmallintamalla, hakkerointityökaluja hyödyntämällä, protokollia tutkimalla ja omia työkaluja kirjoittamalla.” - Aapo Oksman, Senior Security Specialist

Mahdollisten työnkuvien kirjo on laaja: koodaamisen ja teknisen asiantuntijuuden lisäksi tietoturva-ala sisältää muun muassa hallinnollisen tietoturvan tekemistä, käyttäjien kouluttamista, asiakasprojektien vetämistä, erilaisten järjestelmien käyttöönottoa sekä tietoturvan vaatimusmäärittelyä.

Tekninen asiantuntija tutkii kyberuhkia ja rakentaa turvallisia järjestelmiä

Teknisen tietoturva-asiantuntijan työnkuva sisältää esimerkiksi uhkatietojen keräämistä ja digitaalisten riskien tunnistamista, kyberhyökkäysten analysoimista, sovellusten testaamista sekä turvallisten tietojärjestelmien ylläpitoa ja rakentamista koodaamalla ja skriptaamalla asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kyberturvallisuuden palvelupäällikkö on linkki asiakkaan ja kehitystiimin välillä

Tietoturva-alan palvelupäällikkö puolestaan työskentelee tiiviisti Nixun asiakasyritysten kanssa ja varmistaa, että yhteistyö asiakkaiden kanssa toimii ja kehittyy haluttuun suuntaan. Järjestelmällisyys, viestintätaidot sekä rohkeus nostaa omat ideat esiin ovat tämän työnkuvan kannalta elintärkeitä taitoja, joita asiakkaatkin arvostavat.

“Löydettyjen tietoturvariskien vakavuuden arviointi ja järkevien korjausehdotusten antaminen on asiakkaille melkein yhtä tärkeää kuin haavoittuvuuksien löytäminen.” - Aapo Oksman

Työssä tukena yli 400 osaavaa kollegaa

Nixu on kasvuyritys, jossa muutos on nopeaa ja kollegoiden kanssa pääsee tutkimaan kyberturvallisuuden uusia tuulia ja ilmiöitä joka ikinen päivä. Työkavereikseen aloittava tietoturvaosaaja saa Nixulla yli 400 tietoturva-alan huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Romaniassa.

“Nixulla on monikulttuurinen ja avoin työympäristö, jossa jokaista työntekijää kohdellaan yksilönä. Kulttuurissa ja toimintatavoissa yhdistyvät start-up yrityksen joustavuus sekä jo yli 30 vuotta olemassa olleen yrityksen varmuus.” - Tommi Vihermaa, Market Unit Leader Finland

“Nixu tarjoaa haastavia työtehtäviä ja osaavia työkavereita. Nixulla ymmärretään, ettei yksittäinen tekijä voi osata kaikkea, vaan työtaakkaa tasataan monelle ja apua saa aina kysyä. Tämä sallii myös omiin mielenkiinnon kohteisiin syventymisen ja niissä kehittymisen.” - Aapo Oksman, Senior Security Specialist

Alanvaihto