My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Moona Mattila.jpg
Alanvaihto

”Teen merkityksellistä työtä parantamalla asiakasorganisaatioiden tietoturvaa” – tällaista on työ kyberturvakonsulttina Deloittella

Lue Monan uran alkutaipaleesta Deloittella!

Koulutamme kesällä tulevaisuuden kyberturvallisuusalan asiantuntijoita, joita odottaa ura yhdessä maailman johtavista asiantuntijaorganisaatioista, Deloittella. Haastattelimme vuosi sitten Deloitten Cyber-tiimissä aloittanutta Mona Mattilaa siitä, miten uusi ura alalla on lähtenyt käyntiin.

Kyberturvallisuusala kehittyy ja kasvaa vauhdilla, joten syystäkin monet yritykset panostavat tärkeiden tietojen turvaamiseen ja kestävien kyberstrategioiden luomiseen nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä niin, sillä kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä ilmenee digitalisaation myötä jatkuvasti lisää ja alan erilaisille asiantuntijoille aina teknisistä salapoliiseista strategisempiin konsultointirooleihin on kysyntää enemmissä määrin. Lue, millaisia kokemuksia Monan uran ensimmäinen vuosi alalla on tarjonnut!

Monipuolisia tehtäviä ja jatkuvaa oppimista

Mona Mattila opiskeli ammattikorkeakoulussa Safety, Security and Risk Managemement -koulutusohjelmassa Bachelor of Business Administration -tutkintoa, kun kiinnostui kyberturvallisuudesta. Aiempaa kokemusta kyberturvallisuusalalta ei ollut, mutta mielenkiintoa riitti ja niin Mona päätyi hakemaan töitä Deloittelta, kun kiinnostavan oloinen Cyber Risk -konsultin paikka osui kohdalle.

Kyberturvallisuusalalta löytyy useita erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ja Mona kertookin työn olevan monipuolista. Ensimmäisen vuoden aikana hän on päässyt tekemään muun muassa kyberstrategian suunnitteluun liittyviä tehtäviä, arvioimaan organisaation kybermaturiteettia sekä konsultoimaan operatiivista tietoturvan toteutumista. Mona arvostaa sitä, että pääsee tekemään töitä erilaisten asiakasorganisaatioiden kanssa osallistuen erilaisiin projekteihin ja kerryttäen näin kokemusta alan eri osa-alueilta.

”On mielenkiintoista miettiä tietoturvaratkaisuja erilaisille yrityksille ja oppia siinä samalla itsekin. Oppiminen ei nimittäin tällä alalla koskaan lopu, kyberturvan maailmassa tapahtuu jatkuvasti uutta ja se tekeekin alasta toki haastavan – mutta myös erittäin kiehtovan” Mona sanoo.

Tyypillinen työpäivä Cyber Risk -konsulttina Deloittella sisältää tapaamisia niin oman projektitiimin kuin asiakasorganisaation edustajien kanssa. Sisäisissä palavereissa mietitään yhdessä projektin tilannetta, seuraavia askeleita ja ratkotaan asiakkuuteen liittyviä asioita. Yksin projekteja ei tarvitse vetää läpi, vaan hommia edistetään muutaman henkilön tiimissä, niin että uudet tulokkaat pääsevät tekemään töitä yhdessä kokeneempien kanssa ja kerryttämään asiantuntijuutta projektien edetessä. Tapaamisten lisäksi päivään saattaa sisältyä esimerkiksi asiakashaastatteluja sekä erilaisten dokumenttien, kuten ohjeistusten, linjausten ja raporttien laatimista.

”Meillä on myös säännöllisesti tapaamisia koko organisaation Cyber-tiimin kanssa, joissa pääsemme jakamaan projektien kokemuksia ja oppeja myös muille tiimeille”

Deloittella kannustetaan itsensä kehittämiseen ja hyvään ilmapiiriin

Niin kuin moni muukin, Mona nauttii työssään siitä, että se tuntuu aidosti merkitykselliseltä ja haastaa oppimaan. Kun työ tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen itsensä kehittämiseen, motivaatio pysyy yllä ja työstä saa tärkeitä oppimisen ja onnistumisen tunteita.

”Parasta on työn merkityksellisyys: omalla työpanoksella parannan asiakkaiden tietoturvaa. Käytännön tasolla nautin siitä, että voin pureutua johonkin ongelmaan ja yhdessä projektitiimin kanssa etsiä ratkaisuja.”

Deloittella Mona on viihtynyt hyvin ja on erityisen kiitollinen siitä, että saa työskennellä osaavien ja auttavaisten työkavereiden ympäröimänä. Monipuoliset projektit, hyvät henkilöstöedut ja kansainvälinen ilmapiiri ovat yhtä lailla olleet tärkeässä asemassa viihtyvyyttä rakentamassa.

”Meillä on todella hyvä yhteishenki ja on ollut mukava olla mukana järjestämässä yhteistä tekemistä tiimiläisille.”

Monipuolisista projekteista saa kattavan näkemyksen alaan ja jos jostain aihealueesta erityisesti kiinnostuu, on konsulteilla myös mahdollisuus suuntautua urallaan juuri sen aiheen asiantuntijaksi. Lisäksi kaikki tiimiläiset saavat suorittaa erilaisia koulutuksia ja sertifiointeja – oppimisen jatkumista siis tuetaan työpaikalla.

”Näen uranäkymäni ja -mahdollisuuteni todella hyvänä. Kyberturva on kasvava ala ja asiantuntijoita tarvitaan myös tulevaisuudessa.”

Haluatko liittyä kyberturvallisuusasiantuntijoiden joukkoon?

Kesällä 2023 järjestettävässä intensiivikoulutuksessa tarjoamme kymmenelle motivoituneelle alanvaihtajalle mahdollisuuden kiihdyttää uransa kolmessa kuukaudessa Monan kaveriksi Deloitten Cyber-tiimiin tulevaisuuden asiantuntijaksi.

”Jos olet kiinnostunut kyber- ja tietoturvasta sekä siitä, kuinka voisit olla mukana turvaamassa yritysten tärkeimpiä assetteja ja olet motivoitunut oppimaan – kannustan harkitsemaan uraa kyberin parissa, vaikka aiempaa kokemusta alalta ei olisikaan. Minullakaan ei ollut, mutta tekemällä oppii!” Mona kiteyttää.

Reilun 12 viikon käytännönläheinen koulutus on intensiivinen puristus, mutta tarjoaa kattavat eväät uudelle uralle! Koulutuksesta valmistuneet ovat heti syksyllä valmiita aloittamaan uuden uran kyberturvakonsulttina auttaen erilaisia organisaatioita turvaamaan kyber- ja tietoturvaan liittyviä riskejä.

Alanvaihto