My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Testit osana rekrytointiprosessia

Testit osana rekrytointiprosessia

Meille onnistunut rekrytointi tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan työtehtävään sopivan potentiaalin esiin kaivamista. Samalla haluamme olla mahdollisimman objektiivisia valinnoissamme sekä täydellisen syrjimättömiä hakijoiden vertailuissa. Kuten monissa muissakin elämänvaiheissa, myös työpaikan saamisessa testin läpäisy voi olla hyvää koetulosta vastaava portti uusiin kokemuksiin.

Tässä artikkelissa kerromme tyhjentävästi Academic Workin rekrytointiprosessissa käytettävistä testeistä ja samalla kurkistamme käyttämämme Evidence Based Recruitment -menetelmän saloihin.

Miksi teetämme testejä?

Syy testien hyödyntämiselle on yksinkertainen. Haluamme arvioida jokaisen hakijan reilusti samoista lähtökohdista ja painottaa vertailussa potentiaalia - toisin kuin perinteisessä, työkokemusta painottavassa rekrytoinnissa usein toimitaan. Academic Workilla Group Operations Specialistina toimiva Tim Knutsson löytää menetelmästä muitakin hyötyjä:

Standardoidut testitulokset mahdollistavat keskittymisen henkilön tulevaisuuden potentiaaliin, paperille painetun historian sijasta. Kun hakijasta on tarjolla tilastollisesti luotettavaa tietoa sekä menetelmä sen tulkitsemiseen, tulevaa työssä suoriutumista on mahdollista ennustaa. Tämä myös mahdollistaa sen, ettei hakijalla esimerkiksi tarvitse olla juuri sitä “oikeaa” tutkintoa, tai työkokemusta, tullakseen harkituksi unelmatehtäväänsä - kunhan potentiaalia löytyy!

Toisin sanoen, testit muodostavat parhaimmillaan ohituskaistan työnantajien näköpiiriin - jopa ilman vuosikausien työuraa, tai alan opintoja.

Psykometriset testit

Persoonallisuustesti

Persoonallisuustestillä kartoitetaan luonnettasi ja käyttäytymistäsi työpaikalla. Testi perustuu viiden tekijän malliin, joka on empiirisesti eniten tukea saanut teoria persoonallisuuden kuvaamiseksi ja se auttaa meitä tunnistamaan potentiaalisi sekä mahdolliset kehityskohdat. Testiä ei mitata ajallisesti, mutta sen suorittaminen kestää yleensä noin 12-15 minuuttia.

Loogisen päättelyn testi

Loogisen päättelyn testi on kognitiivisia taitojasi mittaava testi. Sitä käytetään arvioimaan kykyjäsi sisäistää ja hyödyntää tietoa, reagoida uusiin tilanteisiin sekä taipumustasi hyödyntää aiempia kokemuksiasi ja taitojasi käytännön tilanteissa. Kyseessä ei ole älykkyystesti, sillä kognitiiviset taidot ovat paljon laajempi kokonaisuus. Loogisen päättelyn testituloksista onkin hyötyä kaikenlaisten tehtävien ja hakijoiden yhteensopivuuden arvioinnissa - riippumatta alasta. Testissä on aikaraja ja tekeminen vie aikaa n. 15-20 minuuttia.

Työnäytteet ja harjoitustehtävät

Joskus tehtävässä suoriutuminen vaatii hyvin tarkasti määriteltyjä taitoja, taikka osaamista, joihin liittyen haastatteluprosessin osana voi olla esimerkiksi harjoitustehtävä. Yleisimmin työnäytteet ja harjoitustehtävät sisältyvät IT-, finanssi- ja teknisen alan hakuihin - ja ilmoitamme jo aikaisessa vaiheessa, jos hakuprosessiin sisältyy testejä ja mitä ne ovat.

Missä vaiheessa testit suoritetaan?

Testien suorittamisen ajankohta riippuu vahvasti haettavasta tehtävästä, mutta persoonallisuus- ja loogisen päättelyn testit muodostavat yleisimmin hakuprosessin toisen vaiheen. Sen sijaan työnäytteet, tai harjoitustehtävä tulevat useimmiten eteen hieman myöhemmässä osassa prosessia. Jos haluat tarkemman tiedon yksittäisen haastatteluprosessin aikatauluista, otathan matalalla kynnyksellä hausta vastaavaan rekrytoijaan yhteyttä.

Käytännön tietoa testien tekemisestä

Käytännön tietoa testien tekemisestä

Testit kannattaa tehdä tietokoneella ja sellaisessa ympäristössä, jossa saat varmasti olla rauhassa tarvittavan ajan. Myös vakaa internet-yhteys kannattaa varmistaa.

Testin tehtyäsi saat yhteenvedon tuloksestasi, mutta yksittäisten kysymysten tasolla tuloksia ei tule olemaan saatavilla. Myöskään oikeita vastauksia loogisen päättelyn testin tehtäviin ei ole saatavilla. Tiedon jatkoon pääsystä saat seuraavassa prosessin vaiheessa ja tiedustelemme myös, haluatko tallentaa tuloksesi käytettäväksi mahdollisissa tulevissa hauissa.

Kuinka tuloksia tulkitaan?


Loogisen päättelyn tulosten tulkinta

Kognitiivisia kykyjä mittaava testi soveltuu rekrytointipäätösten tueksi alalle, kuin alalle - tästä syystä teetämmekin testin huolimatta tehtävän monimutkaisuudesta, teknisyydestä tai käytännönläheisyydestä.

Vaikka teetämmekin testin sekä asiakaspalvelutehtäviin että devaajaksi hakeville, tulosten painoarvo osana päätöksentekoa vaihtelee tehtävän haasteellisuuden mukaan. Voit siis hyvinkin saada paikan, vaikka et olisi tämänkaltaisissa testeissä täysin mukavuusalueellasi.

Persoonallisuustestin tulkinta

Jo persoonallisuustestiä tehdessä on tärkeä ymmärtää, ettei kysymyksiin ole “oikeita ja vääriä” vastauksia. Testi on myös rakennettu niin, että sen tietoinen manipulointi on vaikeaa - onkin siis kaikista järkevintä keskittyä vastaamaan rehellisesti ja oman intuition mukaan. Tuloksiasi käytetään päätöksen tukena, verraten niitä tehtävässä tärkeiksi havaittuihin luonteenpiirteisiin.

Varmista optimaaliset olosuhteet

Seuraavaksi jaamme muutaman vinkin, jolla valmistelet itsesi ja ympäristösi “optimaalista” suoritusta varten - onhan sen nyt kivempi sulkea läppäri tietäen, että olit parhaimmillasi ja annoit itsestäsi mahdollisimman hyvän kuvan testeissä!

Tärkein pointti ovat hyvät yöunet, sillä väsyneenä tulee helposti tehtyä huolimattomuusvirheitä tai reagoitua turhan malttamattomasti silloin, kun olisi vaadittu hieman harkintaa.

Jos voit vaikuttaa ajankohtaan, tee testi aamulla - ennen päivän muihin haasteisiin jatkamista. Vinkkimme on siis nukkua hyvin, syödä ravitseva aamupala ja ruveta hommiin, kun energiatasot ovat vielä korkealla.

Miten henkilökohtaisia tietojani käsitellään testeissä?

Kun suoritat testit yhteistyökumppanimme alustalla, annat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn rekrytointiprosessin tai soveltuvuuden mittaukseen vaadittavassa mittakaavassa. Tarkemmin sanottuna käsiteltävä henkilökohtainen data sisältää vastauksesi sekä suorittamiesi testien tulokset.

AW_recruitment_02_highres-medium.jpg

Tutustu hakuprosessiimme tarkemmin

Klikkaa tästä