YPAI - näin tutkimus tehtiin

Jotta voit houkutella ja sitouttaa osaajia, tulisi sinun ensin tietää, mitä he työnantajassa etsivät. Vuosittain toteutettava Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksemme paljastaa juurikin tämän.

Aikajana

Laadimme YPAI-tutkimuksen kaikissa Academic Workin maissa: kaikissa Pohjoismaissa sekä Saksassa ja Sveitsissä. YPAI-tutkimus toteutettiin vaiheittain noin kuuden kuukauden ajanjakson aikana. Alla on kuvattuna tarkemmin tutkimuksen aikajana ja siihen liittyvät eri vaiheet.

YPAI-tutkimuksen aikajana

Esitutkimus

YPAI-tutkimuksen aluksi toteutettiin esitutkimus, johon Academic Workin tietokannasta löytyvät nuoret ammattilaiset vastasivat omin sanoin. Toisin sanoen tutkimus on toteutettu nuorten ammattilaisten omin ehdoin, sillä valmiita vastausvaihtoehtoja ei annettu, vaan kysymykset olivat avoimia. Näin olemme varmistaneet, että YPAI-tutkimus on mahdollisimman luotettava ja tuo esille pienimmätkin työelämän muutoksia osoittavat signaalit. Samasta syystä myös monivalintatutkimuksen, eli ns. päätutkimuksen vastausvaihtoehdot ovat saattaneet vaihdella vuodesta toiseen ja maiden välillä.

Esitutkimus koostui seuraavista avoimista kysymyksistä:

Lähes 8500 avoimen vastauksen perusteella kokosimme listan kymmenestä tärkeimmästä työnantajan valintaan vaikuttavasta kriteeristä sekä 50 houkuttelevimman yrityksen listan jokaisessa maassa. Monivalintatutkimuksen eli päätutkimuksen vaihtoehdot perustuvat siis esitutkimuksesta saatuihin tuloksiin.

YPAI-indeksi

Yhdessä Kantar Sifon kanssa olemme luoneet YPAI-indeksin eli houkuttelevuusindeksin, joka koostuu kolmesta tekijästä: yrityksen maine työnantajana, yrityksen koettu menestys ja haluaisiko vastaaja työskennellä yrityksessä vai ei. Kaikki vastaajat vastaavat houkuttelevuuskysymyksiin kolmesta satunnaisesti valitusta työnantajasta, jotka vastaaja on ilmoittanut tuntevansa. Kerätyt arviot lasketaan yhteen ja jaetaan kolmella – näin jokainen top 50 -listan yritys saa oman yksilöllisen YPAI-indeksinsä!

YPAI-indeksiin vaikuttavat kysymykset

Tutkimuksen validiteetti

Kaikkien maiden YPAI-tutkimukset keräsivät 1 000-6 200 vastaajaa, mikä mahdollistaa sen vertailtavuuden. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat nuoret ammattilaiset ja vastaajat ovat Academic Workin tietokannasta löytyviä henkilöitä. Tutkimuksen validiteetin eli oikeellisuuden varmistamiseksi olemme mm. vertailleet erilaisia tutkimuksia ja niiden tuloksia sekä suorittaneet painotus- ja varianssitutkimuksia. Näiden avulla voimme vahvistaa tutkimustulosten oikeellisuutta ja siten löydösten yleistettävyyden.

Lisäksi Kantar toteutti erillisen validointitutkimuksen omissa satunnaispaneeleissaan nuorille ammattilaisille (korkeakouluopiskelijat ja viiden vuoden sisällä valmistuneet), vertaillakseen tuloksia heidän tietokantansa ja Academic Workin vastaajien välillä.

Kantar

Kantar on maailman johtava markkinointitutkimustoimisto, jolla on yli 30 000 työntekijää lähes 100 maassa. Kantarilla on usean vuoden kokemus mainetutkimusten toteuttamisesta useissa erilaisissa kohderyhmissä.

Me Academic Workilla olemme ylpeitä jo vuosia kestäneestä yhteistyöstä Kantarin kanssa!

Academic Work

Academic Workin tarina alkoi Ruotsista vuonna 1998. Tänä päivänä olemme kansainvälinen organisaatio ja toimimme Pohjoismaiden lisäksi Saksassa ja Sveitsissä. Me autamme opiskelijoita, vastavalmistuneita ja jo työelämässä olevia osaajia työllistymään oman alansa asiantuntijatehtäviin sekä etenemään omalla urapolullansa. Tähän mennessä olemme siivittäneet yli 140 000 nuorta ammattilaista työelämään samalla täyttäen asiakkaidemme rekrytointitarpeet ja auttaen heitä kasvamaan.

Asiakkaille olemme yhden luukun periaatteella toimiva kumppani – olemme nuorten ammattilaisten ja eri toimialojen asiantuntijoita, jotka täyttävät headhunting-, rekrytointi-, henkilöstövuokraustarpeet. Pyrkimyksemme on olla asiakkaidemme strateginen kumppani - tarkoittaen, että toimimme yksilöllisesti, läpinäkyvästi ja asiakaskeskeisesti kaikessa toiminnassamme.

  1. Olemme siivittäneet yli 140 000 nuorta ammattilaista työelämään vuodesta 1998
  2. Yli 20 vuoden kokemus rekrytointi- ja henkilöstöpalveluista
  3. 379 M€:n kansainvälinen liikevaihto vuonna 2019
Jaa artikkeli