My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
YPAI metodologia

YPAI - näin tutkimus toteutettiin

Toteutamme vuosittain Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksen, jossa selvitämme nuorilta ammattilaisilta heidän mieltymyksistään työnantajien suhteen ja siitä, mikä tekee yrityksestä houkuttelevan. Tavoitteemme on tarjota työnantajille ymmärrystä, tietoa ja vinkkejä tulevaisuuden työvoiman houkutteluun, rekrytointiin ja sitouttamiseen. Tällä sivulla avaamme tarkemmin tutkimuksen metodologiaa, eli sitä miten tutkimus on toteutettu.

YPAI-tutkimuksen aikataulu

Laadimme YPAI-tutkimuksen kaikissa Academic Workin maissa: Pohjoismaiden lisäksi Saksassa ja Sveitsissä. YPAI-tutkimus toteutettiin vaiheittain noin kuuden kuukauden ajanjakson aikana.

YPAI-tutkimuksen aikataulu

Esitutkimus

YPAI-tutkimuksen aluksi toteutettiin esitutkimus, johon Academic Workin tietokannasta löytyvät nuoret ammattilaiset vastasivat omin sanoin kahteen pääkysymykseen:

  • millä työnantajalla he haluaisivat työskennellä?
  • millä perusteilla he valitsevat työnantajan?

Vastaukset jätetään vapaisiin tekstikentiin, eikä vastausvaihtoehtoja ole annettu. Tutkimus on siis toteutettu nuorten ammattilaisten omin ehdoin, jolloin tutkimuksen luottavuus on korkea ja tuo paremmin esiin pienimmätkin työelämän muutossignaalit. Samasta syystä myös päätutkimuksen vastausvaihtoehdot saattavat vaihdella vuosittain eri maissa.

Lähes 8000 avoimen vastauksen perusteella kokosimme listan kymmenestä tärkeimmästä työnantajan valintaan vaikuttavasta tekijästä, sekä 25-100 houkuttelevimman yrityksen listan maasta riippuen. Esitutkimuksen avointen kysysten vastaukset muodostavat siis itse päätutkimuksen vastausvaihtoehdot.

YPAI-indeksi

Yhdessä Kantarin kanssa olemme luoneet YPAI-indeksin eli houkuttelevuusindeksin, joka muodostuu kolmesta osatekijästä: yrityksen/organisaation maine työnantajana, yrityksen/organisaation koettu menestys ja halukkuus työskennellä kyseisellä työnantajalla. Kukin vastaaja arvioi kolmen satunnaisesti valitun työnantajan houkuttelevuuden osatekijöitä, ja näiden vastausten perusteella laskemme kullekin työnantajalle oman YPAI-indeksin.

YPAI-indeksiin vaikuttavat kysymykset

Syvällinen ymmärrys vastauksista

Päätutkimuksen avulla pystymme järjestämään työnantajat ja valintoihin vaikuttavat tekijät paremmuusjärjestykseen. Haluamme kuitenkin saada myös syvällisempää ymmärrystä nuorten ammattilaisten näkemyksistä, minkä takia pyydämme heitä vapaasti määrittelemään mitä heille tietyt vastaukset tarkoittavat. Esimerkiksi: pyydämme vastaajaa avaamaan, mitä joustavuus tai vastuullisuus hänelle tarkoittaa.

Avointen vastausten avulla saamme syvällisempää ymmärrystä sekä konkreettisempia vinkkejä siitä, miten nuoret ammattilaiset toivovat työnantajien toimivan sekä viestivän.

Academic Work YPAI validiteetti

YPAI-tutkimuksen validiteetti

Kunkin maan YPAI-tutkimukset keräsivät 1500-6200 vastaajaa mahdollistaen näin tulosten vertailtavuuden. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat nuoret ammattilaiset ja vastaukset on kerätty Academic Workin tietokantaan kuuluvilta henkilöitä. Tutkimuksen validiteetin eli oikeellisuuden varmistamiseksi olemme tehneet lukuisia toimia, kuten varianssi- ja painotustutkimuksia. Näiden avulla vahvistamme tutkimuslöydösten yleistettävyyttä.

Yhteistyössä Kantarin kanssa olemme painottaneet vastaajajoukon demografisen jakauman vastaamaan kunkin maan yleistä sukupuoli-, ikä- ja opintosuuntausjakaumaa. Tässä on hyödynnetty kunkin maan tilastokeskuksen tarjoamaa dataa.

Lisäksi Kantar toteutti erillisen validointitutkimuksen omalle nuorten ammattilaisten (korkeakouluopiskelijat ja viiden vuoden sisällä valmistuneet) tutkimuspaneelille vertaillakseen tuloksia ja tutkiakseen variansseja.

Kantar

Kantar on maailman johtava markkinointitutkimustoimisto, jolla on yli 30 000 työntekijää lähes 100 maassa. Kantarilla on monenlaista asiantuntemust, ja sillä on monen vuoden kokemus eri kohderyhmille suunnatuista mainetutkimuksista, sekä yksittäisten yritysten osalta, että laajan otannan yleistutkimuksista.

Me Academic Workilla olemme ylpeitä jo vuosia kestäneestä YPAI-yhteistyöstä Kantarin kanssa!

Academic Work

Academic Work on kansainvälinen henkilöstöpalveluyritys, joka toimii Pohjoismaiden lisäksi Saksassa ja Sveitsissä. Me työllistämme korkeakouluopiskelijoita, vastavalmistuneita ja jo työelämässä olevia osaajia oman alansa asiantuntijatehtäviin. Tähän mennessä olemme siivittäneet yli 150 000 nuorta ammattilaista työelämään!

Yrityksille ja organisaatioille olemme yhden luukun periaatteella toimiva henkilöstöpalvelukumppani. Tarjoamme asiakkaillemme monenlaisia räätälöitäviä palvelumalleja, joiden avulla houkuttelemme, rekrytoimme ja sitoutamme potentiaalisimmat huippuosaajat niin IT-, tekniikan kuin kaupallisella alalla. Palvelemme aina joustavasti, nopeasti ja laadusta tinkimättä.