My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Burnout
Re:work

Burnout – todellinen ongelma nuorten ammattilaisten keskuudessa

Burnout-lukemat ovat huipussaan Euroopassa ja erityisesti nuorten ammattilaisten mielenterveys on kärsinyt. Suomessa lähes 90 % YPAI-vastaajista on kokenut työuupumuksen tai tuntenut olevansa lähellä sitä. Tarkastelemme syitä kasvavan trendin taustalla.

Yleinen väärinkäsitys burnouttiin liittyen on, että se koskee ainoastaan vastuullisimmissa rooleissa olevia työntekijöitä, jotka puurtavat 80 tunnin työviikkoa. Kuitenkin myös nuoret ammattilaiset, työuransa alussa olevat tulevaisuuden tekijät, kamppailevat selviytyäkseen nykyaikaisilla työpaikoilla. Tämän vuoden YPAI-tutkimus (Young Professional Attraction Index) kertoo, että jopa 87 % nuorista ammattilaisista Suomessa on kokenut työuupumuksen tai ollut lähellä sitä.

Burnout iskee nuorempaan sukupolveen erityisen voimakkaasti monestakin syystä. Kulttuurimme, jossa on oltava tavoitettavissa vuorokauden ympäri, on valtava rasitus terveydelle. Työsuhteet ovat lisäksi usein määräaikaisia, mikä saa aikaan paineen tehdä pitkää päivää ja tunteen siitä, että omaa arvoa yritykselle joutuu todistelemaan.

Burnout

Työuupumus on organisaatiotason ongelma

Psychology Todayn mukaan burnoutilla tarkoitetaan emotionaalista, mentaalista ja usein myös fyysistä uupumusta pitkittyneen stressin tuloksena. Terminä burnout on lähtöisin jo 1970-luvulta, mutta sitä on käytetty WHO:n toimesta tämän ammatillisen ilmiön virallisena nimityksenä vuodesta 2019.

Työuupumus voi heikentää työntekijän terveyttä merkittävästi ja sen vaikutukset ovat usein samat kuin mielenterveyden häiriöillä, ahdistuksella ja masennuksella. Työntekijöiden burnoutit eivät kuitenkaan ole ainoastaan heidän henkilökohtainen ongelmansa. Niitä on tarkasteltava koko organisaation tasolla, sillä ne vaikuttavat kokonaisvaltaisesti tuottavuuteen ja työntekijöiden motivaatioon.

Burnout-lukemien kasvaessa on johdon puututtava nopeasti hälyttäviin merkkeihin uupumuksesta työpaikalla. Jos niin ei tehdä, voi tilanne tulla kalliiksi uupuneiden työntekijöiden ottaessa todennäköisemmin lopputilin. WHO:n tutkimuksen mukaan työn aiheuttama stressi maksaa vuosittain maailmanlaajuisesti biljoona dollaria menetetyn tuottavuuden seurauksena.

Syitä työuupumukseen

Työkuorman ei edes tarvitse olla valtava. Syyt burnoutin taustalla ovat monesti paljon monimutkaisempia. Työuupumus voi johtua monesta sisäisestä ja ulkoisesta tekijästä. Sen yleisiä triggereitä ovat hallinnan tunteen puute, epäselvät odotukset työhön liittyen sekä epätasapaino työ- ja vapaa-ajan välillä.

Hyvä uutinen on se, että burnout on ehkäistävissä. Pitämällä silmällä merkkejä ja oireita sekä tarkastelemalla niiden taustalla olevia ongelmia, on työnantajalla mahdollisuus paremmin estää kierteen syntyminen.

Tärkeimmät opit tämän vuoden tuloksista

Lähes 90 % nuorista ammattilaisista Suomessa kertoo kokeneensa tai olleensa lähellä kokea burnoutin, mikä on erittäin hälyttävää. Tämän vuoden YPAI-tulokset osoittavat, että heikko johtajuus ja korkea työkuorma (molemmat 32 %) ovat sen yleisimpiä syitä. Puutteet johdossa voivat tarkoittaa esimerkiksi vähäistä tai olematonta kunnioitusta ja tunnustusta, tuen puutetta tai mikromanageerausta, mitkä usein vielä liittyvät toisiinsa. Hyvällä johtajuudella 80–90 % työuupumusta aiheuttavista tekijöistä voitaisiin todennäköisesti poistaa, minkä takia johtamisen kehittämiseen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Lisätietoa siitä, kuinka työuupumus vaikuttaa tuoreeseen osaamiseen työmarkkinoilla? Älä missaa tämän vuoden YPAI-tulosten julkistusta syyskuussa!