My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Hyvinvointivinkit vinkit hyvinvointi
Re:work

Työntekijän kriisinhallinta, eli miten voida hyvin myrskyn keskellä? Vinkit työntekijälle ja esihenkilölle.

Työelämän tämänhetkiset aallokot eivät ole helppoja navigoida. Lue asiantuntijan työntekijälle ja esihenkilölle suunnatut neuvot vaikeista ajoista selviämiseen.

Koronalla on ollut merkittävä vaikutus talouteen, niin globaalilla kun yritysten tasolla. Sen myötä monet yritykset ovat joutuneet muuttumaan: uudelleenjärjestelyjä, organisaatiouudistuksia, lomautuksia, irtisanomisia ja muita sopeutustoimia on jouduttu tekemään. Erilaisia tarinoita, yksi yhteinen seuraus: työntekijän hyvinvointi on ollut koetuksella.

Epävarmuuden ja ahdistuksenkin aikana on keinoja, joiden avulla voi tuntea olonsa valmiiksi (ja jopa mukavaksi!). Haluamme jakaa nyt parhaat vinkkimme työntekijän hyvinvointiin – niin työntekijälle itselleen kuin hänen esihenkilölleen. Haastattelimme Caroline Rödéniä, joka on BlueCall-palvelun perustaja ja toimitusjohtaja.

BlueCall palvelut

Minkälaisia palveluita BlueCall tarjoaa ja miten koronapandemia on vaikuttanut sen toimintaan?

Vuodesta 2016 lähtien olemme tarjonneet digitaalisia työkaluja työntekijöiden ja esihenkilöden hyvinvoinnin tueksi. Työkaluihin kuuluu esimerkiksi anonyymit puhelin- ja chat-keskustelut BlueCall-appin kautta.

Pandemian myötä olemme huomanneet, että 60 % käymistämme keskusteluista liittyvät aiheisiin kuten parisuhde, stressi, taloudellinen epävarmuus ja motivaatio-ongelmat, jotka puolestaan ovat sidoksissa koronaan ja sen tuomaan epävakauteen. Autamme siis työntekijöitä ja heidän esihenkilöitänsä, HR-osastoa ja työnantajia minimoimaan kriisin aiheuttamia negatiivisia psykososiaalisia vaikutuksia.

Miten koronaepidemia on vaikuttanut ihmisten hyvinvointiin etenkin töihin liittyen?

Ei ole yllättävää, että koronakriisi on aiheuttanut ahdistusta monille – etenkin kriisin alkuvaiheessa, kun epävarmuudesta tuli arkipäivää. Lomautukset, yhteiskunnan sulkeutuminen ja etätöihin siirtyminen muuttivat hetkessä radikaalisti arkeamme. Eikä epävarmuus ole vieläkään täysin poistunut.

Toisaalta, ajan saatossa olemme nähneet myös positiivisia vaikutuksia. Monet ovat löytäneet uudenlaista vapautta, kun työpäivät ovat alkaneet kotoa ilman ruuhkissa tai täysissä kulkuvälineissä kököttämistä. Joskus tällaiset suuret mullistukset voivatkin muuttaa käyttäytymistämme perustavanlaatuisesti ja ainakin me BlueCallilla olemme vakuuttuneita, että tulemme näkemään muitakin positiivisia vaikutuksia niin työympäristössämme kuin tavoissamme työskennellä.

Mihin toimialoihin vaikeudet iskivät rajuimmin?

Jotkut toimialat ovat väistämättäkin ottaneet enemmän osumaa kuin toiset. Sellaiset palvelualan toimijat, joiden liiketoiminta nojaa ihmisten väliseen kanssakäymiseen kasvotusten tai suurten ihmismassojen kokoontumiseen ovat kärsineet koronan vaikutuksista. Esimerkiksi ravintolat, matkailualan toimijat sekä taideala ovat valitettavasti tunteneet kriisin nahoissaan.

koronakriisi hyvinvointi

Entä mitkä tekijä voivat suojata tällaisissa tilanteissa?

Näkemyksemme perusteella ja nykyisten tutkimusten valossa näyttää siltä, että ne, jotka ovat kehittäneet resilienssiä eli joustavuutta, ovat ne, jotka yleensä selviävät parhaiten tämänkaltaisista kriiseistä.

Resilienssi on hankala käsite. Tutkimukset osoittavat, että sitä voidaan tarkastella kolmen komponentin suhteena. Ensimmäinen on luottamus kyvykkyyteen, toinen on kurinalaiset rutiinit, ja kolmantena hyvä tukiverkosto, esimerkiksi perhe ja ystävät. On hyvä huomata, että nämä kolme tekijää koskevat sekä työntekijöitä, että työnantajia.

Miten vähentää stressiä ja lisätä resilienssiä epävarmoina aikoina?

Työntekijä:

1. Pyydä työkaverin apua. Varaa työkaverin kanssa yhteistä keskusteluaikaa, jossa jaatte toisillenne onnistumisenne, ratkaisunne kohtaamiinne haasteisiin ja tärkeimpänä, mitä olette oppineet ja miten aiotte hyödyntää saatua oppia tulevaisuudessa.


2. Keskity siihen, mitä opit. Keskity sihen, mitä olet oppinut ja positiivisiin asioihin. Mistä opeista on hyötyä myös epävarmojen aikojen jälkeen? Ehkä olet oppinut tehokkaamman työtavan tai ottanut käyttöön uuden työkalun, joka on helpottanut päivittäistä arkea.


3. Johda itseäsi. Ilmaise selkeästi esihenkilölle ja työkavereille mitä tarvitset voidaksesi johtaa itseäsi ja tunteaksesi olosi turvalliseksi haastavina aikoina. Jokainen meistä on erilainen, minkä takia avoin viestintä omista toiveista on yhteisen menestyksen avaintekijä.

Esihenkilö:

1. Tunnista tiimisi resilienssi. Tiimivetäjänä voit auttaa tiimiläisiäsi tunnistamaan, mitä he tarvitsevat ylläpitääkseen tai parantaakseen motivaatiotansa. Kysy kaikilta millaista etätyöskentely on, miten he suunnittelevat työpäivänsä ja miten he voivat. Vastausten avulla keskityt tukemaan oikeissa asioissa.


2. Kommunikoi enemmän. Pyri kommunikoimaan niin paljon kuin mahdollista. On parempi olla avoin siitä, ettet tiedä vastausta kaikkiin kysymyksiin, kuin olla kommunikoimatta ollenkaan. Valmista tiimisi myös erilaisiin tulevaisuuden vaihtoehtoisiin skenaariohin, jotta koette yhteisesti hallinnan tunteen.


3. Kannusta positiiviseen keskusteluun. Tutkimukset osoittavat, että on erittäin hyödyllistä antaa työntekijöiden keskustella ja auttaa toinen toisiaan positiivisella tavalla. Voit esimerkiksi tiimivetäjänä kannustaa tiimiläisiä järjestämään kahdenkeskeisiä keskusteluja keskenään tukeakseen toisiaan.

Uskotko, että kriisin myötä henkinen hyvinvointi tulee saamaan työpaikoilla enemmän huomiota tulevaisuudessa?

Olemme havainneet, että työntekijöiden henkinen hyvinvointi on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi. Tutkimukset osoittavat, että yksilön tuottavuus voi laskea jopa 30 % stressin ja ahdistuksen takia, mikä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti yrityksen toimintaan. Olemme iloksemme nähneet positiivisen kasvun henkiseen hyvinvointiin tarkoitetuissa investoinneissa – suunta on nyt oikea!

Samalla olemme havainneet esihenkilöiden olevan kriisiaikoina pulassa tiiminsä johtamisessa ja motivoinnissa. Usein kyse on sopivien työkalujen puutteesta, mikä takia koulutusta ja tietoa tarvitaan. Siten voidaan rakentaa yksilön resilienssiä eli hänen kykyä palautua vaikeista tilanteista ja mukautua uuteen normaaliin.

Lue lisää: