My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Vastuullisuus ja ympäristö Academic Work

Kestävä kehitys alkaa ihmisistä.

Ja ihmiset ovat meille se juttu.

Pitkän aikavälin positiivinen muutos voidaan saavuttaa vain oikeilla ihmisillä, joilla on asianmukaiset taidot. Academic Work on rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen asiantuntija, mikä antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden ohjata sekä ihmisiä että organisaatioita täyttämään potentiaalinsa ja kohti kestävämpää tulevaisuutta.

IHMISET

Luomme

mahdollisuuksia

ihmisten kasvulle

Onnistunut siirtymä kestävään yhteiskuntaan vaatii ihmisiä, joiden taidoilla tulevaisuus rakennetaan, joille työ on enemmän kuin työtä. Me olemme sitoutuneet vapauttamaan sen potentiaalin, joka meissä kaikissa piilee. Potentiaalin, jonka avulla elämä löytää uuden suuntansa tavalla, joka edistää positiivista kehitystä sekä yksilötasolla, yhteiskunnassa että ympäristön näkökulmasta.

enter image description here

Olemme sitoutuneet tarjoamaan kaikille kanssamme työskenteleville työympäristön, joka tuottaa iloa sekä mahdollisuuden hyödyntää täyden potentiaalinsa. Tavoitteemme on olla ensisijainen kumppani alanvaihtajille ja uransa alussa oleville luomalla mahdollisuuksia, jotka ovat tasavertaisesti saavutettavissa eri taustoista tuleville.

Sitoumuksemme ihmisiin ulottuu päivittäistä työtämme laajemmalle, yhteiskunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin. Keinoinamme laajemman vaikutuksen saavuttamiseksi ovat muun muassa pro-bono asiantuntijatyö, lahjoitukset hyväntekeväisyyteen sekä vapaaehtoistyö.

enter image description here

YHTEISKUNTA

Kiihdytämme

siirtymää

kohti kestävää

yhteiskuntaa

Osaamisvaje on yksi suurista esteistä kestävämmän yhteiskunnan kehityksen tiellä. Me tiedämme, kuinka rekrytoinnin haasteet tietyillä aloilla hidastavat jo nyt innovaatioita ja teknologista kehitystä. Academic Work Academy on alusta, jolta oikean asenteen, motivaation sekä kyvyt omaavat ihmiset voivat ponnistaa uudelle uralle. Käyttämämme Evidence Based Recruitment -malli vähentää tiedostamattomia ennakkoluuloja ja keskittyy hakijan potentiaaliin kokemuksen sijasta. Kestävämmän yhteiskunnan näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää saada mukaan myös ne, jotka tarpeettomasti jätetään harkintojen ulkopuolelle ja tarjota heille mahdollisuus uuteen uraan, kilpailukykyä muuttuville työmarkkinoille sekä ymmärrystä kestävän kehityksen vaatimuksista.

enter image description here

Me Academic Workilla haluamme näyttää esimerkkiä. Siksi olemme luoneet Sustainability-koulutukset sekä sisäisille työntekijöille että työllistämillemme konsulteille. Kouluttamalla konsulttejamme, valmistelemme heidät tulevaisuudessa vaadittavilla taidoilla jo ennen, kuin he aloittavat työt asiakasyrityksissämme. Näin voimme vaikuttaa laajemmin sekä edistää kestävää yhteiskuntaa koko yrityskentällä. Koulutusohjelma on jo toiminnassa ruotsissa, nimellä Hållbarhetsacceleratorn (Kestävyyskiihdyttämö) ja odotamme yli 5000:n henkilön osallistuvan koulutuksiin. Tavoitteenamme on laajentaa ohjelma muihin maihin lähitulevaisuudessa.  

The 1% Movement

Katso, kuinka työntekijöidemme lahjoituksilla luodaan mahdollisuuksia tyttöjen koulutukselle sekä valoisammalle tulevaisuudelle. 

YMPÄRISTÖ

Kohti

ilmastopositiivista

yritystoimintaa

Academic Work tulee olemaan ilmastopositiivinen yritys. Olemme siis asettaneet tavoitteemme pelkkää hiilineutraaliutta korkeammalle, sillä yritysten tulee siirtyä sivustakatsojan roolista johtamaan siirtymää vihreämpään ja kestävämpään toimintaympäristöön. Meidän roolimme on integroida kestävä ajattelu sekä omaan toimintaamme että konsulttiemme, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kautta myös laajemmin osaksi arvoketjua. Lisäämällä tietoisuutta ja kouluttamalla työntekijöitämme, ohjaamalla käyttäytymistä koulutuksella, linjavalinnoilla, kannustamalla, haastamalla ja muuttamalla käyttäytymisnormeja voimme sisällyttää kestävyyden kaikkeen työhömme.

enter image description here

Ilmastopositiivinen toiminta tarkoittaa, että poistamme ilmakehästä enemmän hiilidioksidia, kuin mitä toimintamme tuottaa. Näin saavutetaan negatiivisen, taikka neutraalin vaikutuksen sijasta positiivinen jalanjälki. Vuoden 2023 loppuun mennessä olemme korvanneet kaikki hiilidioksidipäästöt, joita yhtiömme on tuottanut toiminnan alusta, vuodesta 1998, alkaen. Tämä saavutetaan kumppanuuksilla kolmen organisaation kanssa: Siaya Cookstoves Keniassa, Nakau REDD+ Fijillä ja Communitree Nicaraguassa. Hankkeet edistävät polttopuun tarpeen vähenemistä, metsien suojelua sekä uudelleenmetsittämistä. Työmme ei kuitenkaan ole valmis ja olemmekin sitoutuneet tekemään osamme ympäristön hyväksi myös jatkossa.

Paikalliset aloitteet

Gubbe Yhteistyömme mahdollistaa yhden nuoren osa-aikaisen työllistymisen “Gubbeksi”, eli tarjoamaan seuraa ja mukavaa yhdessä tekemistä yksinäiselle vanhukselle. Gubben palvelu on myös saatavilla työntekijöillemme ja heidän läheisilleen.

Joulupuukeräys Olemme jo vuosia osallistuneet Joulupuu-keräykseen sekä yrityksen että työntekijöiden järjestämillä lahjoilla syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Keräys tuo joulumieltä nuorille sekä kaivattua taloudellista helpotusta heidän perheilleen.

CharityBo Kaikki pantilliset pullot ja tölkit kerätään toimistoiltamme CharityBo:n toimesta ja palautusrahoista tilitetään osuus Mieli Ry:lle, jonka omat työntekijämme äänestivät lahjoituksen kohteeksi.

Lataa

Vastuullisuusraporttimme

Lue viimeisimmästä vastuullisuusraportistamme, kuinka Akind-yritysperheemme työskentelee kestävämmän tulevaisuuden hyväksi.

We commit to the

Science Based Target

initiative

As part of our sustainability strategy, we now commit to the Science Based Targets initiative. By joining the initiative, our group of companies will be provided crucial guidance on how to accelerate the transition towards a more sustainable society.