Hero image

Vastuullisuus

Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä. Haluamme olla työympäristö, jossa jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi ja, jossa kukin voi kehittyä täyteen potentiaaliinsa. Kehityksen ja kasvun pitää tapahtua kestävällä tavalla: meidän tulee toimia vastuullisesti niin henkilökuntaamme, yritystämme, ympäristö, maapalloa kuin yhteiskuntaakin kohtaan.

Vastuullisuusstrategiamme rakentuu kolmelle osa-alueelle: Ihmiset & Yhteiskunta, Planeetta, ja Eettinen ja Kestävä Liiketoiminta. Nämä osa-alueet toimivat punaisena lankana tavassamme ajatella, toimintatavoissamme ja päätöksenteossamme. Haluamme ylläpitää jo hyväksi todettuja toimintatapoja mutta myös jatkuvasti haastaa itseämme toimimaan paremmin.

Tutustu alla olevaan vuoden 2022 vastuullisuusraporttiimme,

Vastuullisuusraportti 2022 (in English)
7483

työllistettyä nuorta ammattilaista vuonna 2020

22t €

päästökompensaatiomme vuonna 2020

220t €

yhteisöinvestoinnit 2020

It's all about people. Ilman ihmisiä, emme ole mitään.

Henkilöstöpalvelualalla toimiminen tarkoittaa, että ihmiset ovat toimintamme keskiössä. Meille on sydämenasia kohdella kohtaamiamme ihmisiä - oli kyse sitten työnhakijasta, asiakkaasta, yhteistyökumppanista tai satunnaisesta ohkulkijasta, parhaamme mukaan reilusti ja tasapuolisesti. Olemme sitoutuneet kehittämään itseämme ja toimintatapojamme, sekä ylläpitämään osaamistamme ja tietotaitoamme.

Ympäristöarvot - pienillä ja isoilla teoilla kohti kestävämpää tulevaisuutta

Etsimme jatkuvasti kestäviä ratkaisuja toimintatapojemme kehittämiseen ilmastoystävällisempään suuntaan. Olemme tehneet merkittäviä linjauksia mm. työmatkoihin ja paperinkäytön vähentämiseen liittyen. Kartoitamme myös yhteistyökumppaneidemme ja toimittajiemme ilmastovaikutuksia tehdäksemme kestäviä päätöksiä.

Toimistoillamme olemme panostaneet kierrätyskäytäntöihin ja jätteiden minimointiin. Olemme myös kiinnittäneet huomiota sisäisten ja ulkoisten tapahtumiemme ilmastovaikutuksiin mm. suosimalla kasviperäisiä ruokia sekä vähentämällä hävikin syntyä.

Houkutteleva työpaikka tänään ja huomenna

Yksi monista tavoitteistamme on olla paras työpaikka työskennellä ja voida hyvin, saavuttaa tavoitteita, menestyä, löytää ystäviä - kukoistaa! Tavoite on kieltämättä kova ja se vaatii päivittäistä työtä.

Vaikka työntekijämme kokevatkin tutkimustemme mukaan suurta ylpeyttä itsestään ja työpaikastaan (asia mistä olemme sanattoman ylpeitä), ymmärrämme ettei kyse ole itsestäänselvyydestä. Jottemme sammaloidu, olemme käynnistäneet projektin, joka kulkee nimellä Reinventing Best Place to Work. Sen avulla tunnistamme entistä paremmin vahvuutemme ja kehityskohteemme työntekijöitämme kuuntelemalla. Me haluamme, että työntekijöillä on parhaat mahdolliset puitteet menestyä ja voida hyvin kanssamme tänään ja huomenna. Vain siten kasvumme on kestävällä pohjalla!

Muutama vastuullisuustoimemme

Sambia & One Percent Movement

Vuodesta 2004 lähtien meillä on ollut käynnissä koko konsernin laajuinen The One Percent Movement -hanke, jonka tavoitteena on luoda kouluttautumismahdollisuuksia ja siten parantaa Sambian, yhden maailman köyhimmän maan, oloja.

Hankkeen keskeisiä elementtejä on alusta saakka ollut lahjoittaa 1 % koko konsernimme liikevoitosta Sambiaan Response Network -järjestön avulla. Pitkäjänteisen työmme voimalla lukuisat sambialaiset yhteisöt ovat sisäistäneet koulutuksen tärkeyden ja yhdistäneet voimansa mahdollistaakseen koulutuksen oman yhteisönsä lapsille.

Näiden vuosien aikana Sambiaan on hankkeen avustukella rakennettu 57 koulua, 95 luokkahuonetta ja 24 asuntolaa koulun henkilökunnalle. Koulut mahdollistavat päivittäin 11 000 lapselle koulutuksen.

Koronapandemia ja sen vaikutukset liiketoimintaamme

Koronapandemia muutti lähes yhdessä yössä kaiken. Yhtäkkiä yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan piti sopeutua uusiin toimintatapoihin ja tapaan elää. Asiat, joita ennen pidimme itsestään selvinä, eivät enää olleet mahdollisia tai saattoivat olla jopa vaarallisia. Pandemia vaikutti myös Academic Workiin ja koko konsernin toimintaan.

Henkilöstöpalveluala on niiden alojen joukossa, joihin talouden isot heilahtelut vaikuttavat ensimmäisenä. Vuoden 2020 kevättalvella selvisikin, että kun kyse on jostain näin poikkeuksellisesta, tulee se vaikuttamaan myös meidän liiketoimintaamme negatiivisesti. Oli selvää, että halusimme minimoida negatiiviset vaikutukset konsultteihimme, työntekijöihimme, asiakkaisiimme sekä muihin sidosryhmiin pitäen kuitenkin huolta sekä sosiaalisesta vastuusta että taloudellisesta vastuusta.

Lue vastuullisuusraportista lisää tietoa toimistamme ja siitä, miten onnistuimme.

AW x Helsinki Pride

Academic Work on toiminut kahden vuoden ajan Helsinki Priden virallisena kumppanina.

Koko yrityksemme perustuu ihmisiin, heidän osaamiseensa ja potentiaaliinsa. Siksi meistä on tuntunut luontevalta tukea Helsinki Priden tekemää arvokasta työtä suvaitsevaisuuden eteen ja samalla olla etunenässä kehittämässä suomalaista työelämää yhdenvertaisemmaksi, moninaisemmaksi ja syrjimättömäksi.

Ympäristötoimet - näin me pyrimme toimimaan ympäristövastuullisesti

Me uskomme, että vastuunkantaminen planeetastamme on tänä päivänä osa jokaisen yrityksen johtamista oli maailmantaloudessa sitten nousukausi tai taantuma. Siinä missä yritykset ovat velvollisia maksamaan työntekijöille palkkaa tehdystä työstä, meidän on myös kompensoitava aiheuttamamme ympäristövaikutukset, vaikka niiden mittaamisen liittyykin vielä haasteita. Pyrimme myös jatkuvasti ymmärtämään paremmin tekojemme vaikutuksia sekä pienentämään negatiivisia ympäristövaikutuksiamme muun muassa seuraavilla keinoilla:

  • Toimistotiloissamme hyödynnetään moderneja taloteknisiä ratkaisuja, joilla saadaan vähennettyä mm. valaistuksen, vedenkulutuksen ja ilmastoinnin negatiivisia ympäristövaikutuksia
  • Kaikista toimistoistamme lötytyy kattavat kierrätyspisteet sekä ohjeistukset niiden käyttöön
  • Tarjoilemme tapahtumissamme kasvisruokaa
  • Suosimme ympäristösertifioituja yhteistyökumppaneita, toimittajia ja hankintoja

Me haluamme, että kasvumme on kestävällä pohjalla, teknologian ja innovaatioiden ohjaamaa noudattaen samalla korkeimpia eettisiä normeja. Yritysvastuu on paljon muutakin kuin kuvaamanne esimerkkitoimenpiteemme. Sen piiriin kuuluu myös mm. työntekijöden hyvinvoinnista huolehtiminen, vastuullinen talousjohtaminen, toimintatapojen eettisyys, syrjinnän kitkeminen sekä toisaalta potentiaalisten riskien tunnistaminen. Saadaksesi mahdollisimman kattavan kuvan toimintatavoistamme, suosittelemme lämpimästi tutustumaan vastuullisuusraporttiimme. Mikäli sinulla herää kysyttävää, voit aina olla yhteydessä meihin info@academicwork.fi.

Aikaisempien vuosien vastuullisuusraporttimme

Haluatko tutustua aikaisempien vuosien vastuullisuusraportteihimme? Löydät suorat linkit niihin ohesta: