Vastuullisuus

Vastuullisesti toimiminen on kaiken toimintamme ytimessä. Haluamme paitsi ylläpitää jo hyväksi todettuja toimintatapoja myös jatkuvasti haastaa itseämme toimimaan paremmin. Vastuullisuusteot näkyvät paitsi päivittäisessä työarjessamme mutta myös yksittäisinä tempausluontoisina tekoina. Ne tarkoittavat huolenpitoa, perusteltua ja järkevää päätöksentekoa, arvovalintoja sekä suunnitelmallista kehitystyötä.

Tutustu alla olevaan vuoden 2020 vastuullisuusraporttiimme. Olemme avanneet myös tiivistetysti joitakin vastuulisuustoimiamme alle.

Vastuullisuusraportti 2020 (in English)
7483
työllistettyä nuorta ammattilaista vuonna 2020
22t €
päästökompensaatiomme vuonna 2020
220t €
yhteisöinvestoinnit 2020

Sambia & One Percent Movement

Vuodesta 2004 lähtien AW Groupilla on ollut käynnissä The One Percent Movement -hanke, jonka tavoitteena on luoda kouluttautumismahdollisuuksia ja siten parantaa Sambian, yhden maailman köyhimmän maan, oloja.

Hankkeen keskeisiä elementtejä on alusta saakka ollut lahjoittaa 1 % koko konsernimme liikevoitosta Sambiaan Response Network -järjestön avulla. Pitkäjänteisen työmme voimalla lukuisat sambialaiset yhteisöt ovat sisäistäneet koulutuksen tärkeyden ja yhdistäneet voimansa mahdollistaakseen koulutuksen oman yhteisönsä lapsille.

Näiden vuosien aikana Sambiaan on hankkeen avustukella rakennettu 57 koulua, 95 luokkahuonetta ja 24 asuntolaa koulun henkilökunnalle. Koulut mahdollistavat päivittäin 11 000 lapselle koulutuksen.

Koronapandemia ja sen vaikutukset liiketoimintaamme

Koronapandemia muutti lähes yhdessä yössä kaiken. Yhtäkkiä yksilöiden, yritysten ja yhteiskunnan piti sopeutua uusiin toimintatapoihin ja tapaan elää. Asiat, joita ennen pidimme itsestään selvinä, eivät enää olleet mahdollisia tai saattoivat olla jopa vaarallisia. Pandemia vaikutti myös Academic Workiin ja koko AW Groupin toimintaan.

Henkilöstöpalveluala on niiden alojen joukossa, joihin talouden isot heilahtelut vaikuttavat ensimmäisenä. Vuoden 2020 kevättalvella selvisikin, että kun kyse on jostain näin poikkeuksellisesta, tulee se vaikuttamaan myös meidän liiketoimintaamme negatiivisesti. Oli selvää, että halusimme minimoida negatiiviset vaikutukset konsultteihimme, työntekijöihimme, asiakkaisiimme sekä muihin sidosryhmiin pitäen kuitenkin huolta sekä sosiaalisesta vastuusta että taloudellisesta vastuusta.

Lue vastuullisuusraportista lisää tietoa toimistamme ja siitä, miten onnistuimme.

Näin reagoimme koronapandemian tuomiin haasteisiin

AW x Helsinki Pride

Academic Work on toiminut kahden vuoden ajan Helsinki Priden virallisena kumppanina.

Koko yrityksemme perustuu ihmisiin, heidän osaamiseensa ja potentiaaliinsa. Siksi meistä on tuntunut luontevalta tukea Helsinki Priden tekemää arvokasta työtä suvaitsevaisuuden eteen ja samalla olla etunenässä kehittämässä suomalaista työelämää yhdenvertaisemmaksi, moninaisemmaksi ja syrjimättömäksi.

Tutustu Pride-yhteistyöhömme tarkemmin

Ympäristötoimet - näin me pyrimme toimimaan ympäristövastuullisesti

Me uskomme, että vastuunkantaminen planeetastamme on tänä päivänä osa jokaisen yrityksen johtamista oli maailmantaloudessa sitten nousukausi tai taantuma. Siinä missä yritykset ovat velvollisia maksamaan työntekijöille palkkaa tehdystä työstä, meidän on myös kompensoitava aiheuttamamme ympäristövaikutukset, vaikka niiden mittaamisen liittyykin vielä haasteita. Pyrimme myös jatkuvasti ymmärtämään paremmin tekojemme vaikutuksia sekä pienentämään negatiivisia ympäristövaikutuksiamme muun muassa seuraavilla keinoilla:

  • Toimistotiloissamme hyödynnetään moderneja taloteknisiä ratkaisuja, joilla saadaan vähennettyä mm. valaistuksen, vedenkulutuksen ja ilmastoinnin negatiivisia ympäristövaikutuksia
  • Kaikista toimistoistamme lötytyy kattavat kierrätyspisteet sekä ohjeistukset niiden käyttöön
  • Tarjoilemme tapahtumissamme kasvisruokaa
  • Suosimme ympäristösertifioituja yhteistyökumppaneita, toimittajia ja hankintoja
Tutustu toimiimme planteettamme hyväksi

Yritysvastuu on paljon muutakin kuin edellä kuvatut esimerkit. Yritysvastuuseen kuuluu myös mm. työntekijöistä huolehtiminen, taloudellinen vastuu rakentamalla kasvua kestävästi, toimintatapojen eettisyys, syrjinnän kitkeminen sekä toisaalta potentiaalisten riskien tunnistaminen. Suosittelemme lämpimästi tutustumaan vastuullisuusraporttiimme huolellisesti.

Jaa artikkeli