My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
etäjohtaminen
Rekrytointi

Etäjohtaminen - vinkit tiimisi tukemiseen ja hyvinvointiin

Muutos- ja poikkeustilojen aikana johtajuuden merkitys korostuu entisestään työntekijöiden kääntäessä katseensa johtajien ja esihenkilöiden suuntaan hakeakseen selkeyttä, tukea, turvaa ja ohjausta.

Etäjohtaminen on mahdollisuus oppia viestinnästä, luottamuksesta ja itsensä johtamisesta. Parhaassa tapauksessa löydät uusia parempia tapoja toimia ja saat kehitettyä johtamistasi myös pitkässä juoksussa.

Aloita etäjohtamisesi kehittäminen tutustumalla alla olevaan listaan keinoista, joiden avulla osoitat olevasi tiimiläistesi tukena ja pidät huolen heidän hyvinvoinnistaan.

Vahvista merkityksellisyyttä

Etäjohtamisessa on ensiarvoisen tärkeää luoda merkitystä selkeyttämällä työntekijöille, miksi heidän työpanoksensa on tärkeä ja mitä merkitystä sillä isossa kuvassa on. Selkeyden tunne työnteossa auttaa työntekijää myös johtamaan itseään, sillä omatoiminen priorisointi helpottuu, kun ymmärtää, mitkä toimet palvelevat asetettuja tavoitteita. Kun työntekijä tuntee olonsa merkitykselliseksi, sitoutuu hän myös vahvemmin yritykseen ja sen tavoitteisiin.

Aseta selkeät odotukset

Itsensä johtamisen taito korostuu etätyössä. Moni kaipaa tukea arjessaan esimerkiksi priorisoinnin, ajankäytön ja motivaation kanssa. Tässä onnistumiseksi kannattaa selkeyttää yhdessä tiimin kanssa pelisäännöt etätyöskentelyyn: miten tiimipalaverit järjestetään, miten ja missä yhteydenpito hoidetaan ja mitä mahdollisia uusia vastuita etätyöhön liittyy.

Pidä esihenkilönä huolta siitä, että keskustelulle, kysymyksille ja ideoinnille on riittävästi aikaa tiimipalavereissa ja niille löytyy myös yhteinen foorumi, esim. Teams- tai Slack-ryhmä.

Huolehdi myös siitä, että kaikki ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan ja pyydä rohkeasti heiltä odotuksia myös sinulle esimerkiksi siitä, miten tiimiläisesi toivovat sinun kommunikoivan.

Käy ottamassa talteen muistilista etäperehdytyksen suunnittelun tueksi.

Kuuntele & viesti

Kun emme ole päivittäin kasvotusten tekemisissä työkavereidemme kanssa, tarvitsemme vahvistusta yhteenkuulumisen tunteelle – sille, että olemme osa yhteisöä. Esihenkilö voi vahvistaa tiimihenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta monin tavoin.

Ensinnäkin, pyri järjestämään normaalia useammin tiimipalavereita tai muita yhteisiä hetkiä tiimisi kanssa videon välityksellä. Jos olette tottuneet kerran viikossa istumaan alas tiimisi kanssa, voisit nyt varata kalentereihinne kaksi tai kolme tiimiaikaa per viikko. Ensimmäisessä aloitatte viikon vaihtamalla viikonlopun kuulumiset ja käymällä läpi alkavan viikon suunnitelman, toinen etenee entuudestaan tutun agendan mukaan ja kolmas voi olla rennompi ideointi- tai after work -sessio.

Muista empatia

Kun järjestät tiimiläisellesi 1:1-tapaamisen, keskity kysymään paljon ja kuuntelemaan tarkkaan. Etäkeskustelu tuppaa herkästi etenemään vauhdilla, jolloin spontaanit reaktiot tai asioiden syvempi tarkastelu jää vähiin. Kuuntele, mitä tiimiläisesi kertoo henkilökohtaisesta elämästään – onko hänellä huolia läheisten hyvinvoinnista tai lastenhoidosta? Osoita olevasi empaattinen ja tue häntä vaikeiden asioiden käsittelyssä.

Tiimilläsi tulee olla olo, että he voivat kääntyä puoleesi matalalla kynnyksellä. Varaa kalenterista riittävästi aikaa tiimiläisille (myös spontaaneille tilanteille) ja kerro avoimesti siitä, miten ja milloin sinuun voi olla yhteydessä. Monesti pelkkä tieto siitä, että on joku jonka puoleen kääntyä vaikeissa asioissa, tuo turvallisuuden tunnetta. Muista myös pyytää palautetta – onko jotain mitä sinulta toivotaan enemmän tai vähemmän? Onko jokin toimintatapa, joka ei toimi?

etäjohtaminen

Keskity positiiviseen

Muutoksen keskellä ja poikkeusaikoina yrityksen arvot ja kulttuuri pääsevät todelliseen testiin. Esihenkilönä tai johtajana olet suuressa roolissa esimerkinnäyttäjänä, ja tilaisuus kannattaakin käyttää hyväksi.

Kulttuuria voi elää etänä monella tapaa. Varmista, että kalenterista löytyy myös sosiaalisia tapahtumia koko tiimille tai yritykselle yhteisesti: viikonaloitukset, after workit tai tiimi-illan voi hyvin järjestää videoyhteyden avulla. Myös onnistumisten ja kiitosten jakamiselle kannattaa rakentaa oma kanava, oli kyse sitten klousatusta kaupasta, onnistuneesta projektista tai positiivisesta asiakaspalautteesta.

Käy kurkkaamassa myös muut vinkit kulttuurin elämiseen etänä!

On kuitenkin hyvä muistaa, että osalle poikkeustilanne tai muutokset voivat olla raskaita ja negatiivisia. Esihenkilönä sinun kannattaakin tunnustella tarkoin, mitä eri tiimiläiset kaipaavat ja mukautua sen mukaan. Aseta siis tiimisi tarpeet etusijalle ja hae vertaistukea johtajuuteen muilta esihenkilöiltä.

Etätyöskentelyn ei missään nimessä siis tarvitse olla este tai edes hidaste. Tiimilläsi ja sinulla on kaikki mahdollisuudet olla vähintään yhtä tuottavia ja luovia kuin aina ennenkin. Saatatte jopa huomata olevanne parempia joissain asioissa etätyön tuomien uusien jäytäntöjen myötä, jotka jäävät elämään myös poikkeusolojen jälkeen. Olkaa siis ennen kaikkea rohkeita kokeilemaan uusia keinoja!