My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Henkilöstöpalvelualan vastuullisuus kohtaanto-ongelma
Rekrytointi

Henkilöstöpalveluala kantaa vastuuta myös laajoissa yhteiskunnallisissa haasteissa

Henkilöstöpalvelualan toimijoilla on vastuu suomalaisessa työelämässä. Ei pelkästään siinä, että olemme löytämässä oikeita osaajia oikeisiin paikkoihin, vaan myös siinä, että pystymme vastaamaan isompiin yhteiskunnallisiin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tällaisesta haasteesta hyvä esimerkki on kohtaanto-ongelma, johon henkilöstöpalvelualan toimijat voivat puuttua - ja ovat niin tehneet.

Toiminnan keskiössä ovat aina ihmiset. Tähän korvaamattomaan pääomaan perustuvat yritysten suurimmat menestystarinat – sekä toisaalta haastavat kipukohdat.

Vaikka globaali pandemia marssitti suomalaisyritykset joukolla yt-neuvotteluihin, kohtaanto-ongelma – eli kun työ ja tekijä tai osaaminen eivät kohtaa, on ja pysyy edelleen yritysten toiseksi suurimpana kasvun esteenä. (Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, 2020)

Henkilöstön puute tai osaamisen ja työtehtävien vaatimusten ristiriita on voimakas kasvun jarru yritysten lisäksi myös koko Suomen mittakaavassa. Etenkin nyt, kun talouden elpyminen ja kasvu ovat tärkeämpiä kuin koskaan, henkilöstöpalvelualalla on merkittävä, yhteiskunnallinen rooli: se voi olla osana ratkaisemassa Suomen tuottavuuskehitystä hidastavaa kohtaanto-ongelmaa.

Täsmäkoulutuksella kohtaanto-ongelmaa vastaan

Perinteisen työpaikkojen ja työntekijöiden yhdistämisen lisäksi henkilöstöpalvelualalla on suurta potentiaalia suomalaisten osaamisen kehittämisen saralla. Luomalla työelämään sidottuja koulutuksia sekä yritysten välistä yhteistyötä henkilöstöpalveluyritykset voivat tehdä konkreettisia tekoja osaamisen ja tekijöiden välisen kuilun paikkaamiseksi.

Academic Work ja AW Academy ovat vuodesta 2015 alkaen kouluttaneet ja työllistäneet alanvaihtajia intensiivikoulutuksilla, joissa potentiaaliin ja motivaatioon perustuvan hakuprosessin läpäisseet ihmiset oppivat uuden ammatin muutamassa kuukaudessa. Valmistuttuaan heitä odottaa työpaikka yrityksessä, jonka tarpeiden mukaan koulutuksen osaamistavoitteet ja harjoitukset on huolella suunniteltu.

Koulutuksen suunnittelun ja työntekijöiden kouluttamisen välinen lyhyt aikajänne ja tiivis yritysyhteistyö mahdollistavat juuri sellaisen osaamisen kouluttamisen, jota yritykseltä puuttuu. Lisäksi koulutusten osallistujat saavat valmennusta elinikäiseen oppimiseen, jotta heidän osaamisensa pysyisi ajankohtaisena myös tulevaisuudessa osaamisvaatimusten muuttuessa.

Samalla kun yritykset murtavat kasvun esteitä, ihmisille syntyy uusia väyliä kehittää osaamistaan ja uraansa nopeasti, ilman pitkiä taukoja poissa työelämästä. Liikkuminen alojen välillä on ketterämpää, kun aiemman taustan sijaan potentiaali ratkaisee ja arvo annetaan tutkintojen sijaan osaamiselle. Kun suomalaisten osaaminen kasvaa, urapolut monipuolistuvat ja töille löytyy tekijänsä, kaikki voittavat.

Katja Miettinen Academic Work

"Sitoudumme kehittämään suomalaista työelämää tulevaisuudessakin"

Henkilöstöpalvelualan uniikki asema työnantajien ja -tekijöiden leikkauspisteessä on hedelmällinen pohja konkreettisille teoille suomalaisten osaamisen kehittämiseksi. Työt ja tekijät kohtaavat, kun kuilu ylitetään muun muassa koulutuksen avulla.

Henkilöstöpalvelualan toimijoilla onkin osaltaan rooli vastuullisina yhteiskunnan kehittäjinä löytää ratkaisuja, joilla kehitämme suomalaista työelämää sekä yhteiskuntaa myös pitkällä aikavälillä. Academic Workin toimitusjohtaja Katja Miettinen toteaa yhdessä AW Academyn toimitusjohtaja Jukka Pulkkisen kanssa: "Sitoudumme kehittämään suomalaista työelämää tulevaisuudessakin".

AW Academysta

Eikö tarvittua IT- tai tekniikan alan osaamista löydy työmarkkinoilta? Kun etsiminen perinteisin keinoin tuntuu mahdottomalta tai käy kalliiksi, katse on suunnattava laatikon ulkopuolelle. AW Academy on joustava, yritysten tarpeisiin räätälöitävä rekrytointi- ja uudelleenkoulutusratkaisu, jonka avulla yritykset saavat uutta osaamista nopeasti ja matalalla riskillä.