My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
IT
Rekrytointi

Miten IT-alan osaamisvaje vaikuttaa yritykseesi?

Pandemia on kiihdyttänyt IT-alan kehitystä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Pätevien työntekijöiden löytäminen on aina vaan haastavampaa. Kerromme, kuinka pula IT-osaajista uhkaa digitaalista siirtymää ja miten se tulee väistämättä vaikuttamaan yritykseesi.

Haasteita löytää ja rekrytoida IT-osaajia? Et ole yksin. Jatkuva IT-osaajien puute on huolenaihe kaikissa yrityksissä ympäri maailmaa, ja syystä.

IT

Digitaalisesta teknologiasta on tullut olennainen osa jokaisen yrityksen liiketoimintaa ja uusien teknologioiden kehittyessä vahvan IT-osaamisen tarve vain kasvaa. McKinsey Global Instituten tutkimuksen mukaan jopa 90 % yritysjohtajista ja esihenkilöistä kertoo organisaationsa kärsivän osaamisvajeesta tai sen olevan muodostumassa seuraavan viiden vuoden aikana.

– Digitalisaatio etenee nopeasti. Nykypäivän kilpailluilla markkinoilla teknologian kehityksessä mukana pysyminen on yrityksille selviytymiskysymys. Tämänhetkinen osaamisvaje varjostaa yritysten kasvua koko Euroopassa, kertoo Academic Workin Group Business Area Manager IT Sam Alvandpour.

Sopeutuminen rekrytoinnin tulevaisuuteen

IT-asiantuntijoiden puute on maailmanlaajuinen ongelma, joka vaikuttaa yritysten innovointikykyyn ja talouteen. Se muodostaa todellisen uhan organisaation selviytymiselle ja aiheuttaa häiriöitä, kuten tuottavuuden pienentymistä ja työntekijöiden loppuun palamista. Lisäksi siihen liittyy merkittäviä turvallisuusriskejä. McAfee Enterprisen ja FireEyen tutkimus paljastaa, että 81 prosenttia kansainvälisistä organisaatioista on kokenut kyberuhkien lisääntyneen pandemian aikana.

IT

Osaamisvajeen haittavaikutuksista huolimatta yritykset eivät tee tarpeeksi kehittääkseen henkilöstönsä osaamista ja kuroakseen osaamisvajetta kiinni. Nopeasti kehittyvän teknologian takia enää ei riitä, että tarvittavaa osaamista palkataan yritykseen. Yhä useammat yritykset ovat alkaneet panostaa muihin rekrytointistrategioihin, kuten uudelleen- ja täydennyskoulutukseen. Samin mukaan matka on kuitenkin vielä pitkä:

– Useimmat yritykset ovat tietoisia tilanteesta sekä osaamisvajeen aiheuttamista riskeistä ja seurauksista. Näen kuitenkin päivittäin, miten ajatusmallit yrityksissä junnaavat paikallaan sen sijaan, että niissä alettaisi hyödyntämään vaihtoehtoisia rekrytointitapoja tulevaisuuden talenttien löytämiseksi. Samojen menetelmien käyttäminen vuodesta toiseen ei yksinkertaisesti ole toimiva ratkaisu.

Kysyttyihin teknologioihin panostaminen

Säilyttääkseen kilpailukykynsä yritysten on ryhdyttävä toimiin saadakseen työntekijöiden kysyntä ja tarjonta kohtaamaan paremmin, erityisesti teknologia- ja IT-alalla. Mutta mitkä teknologiat kasvavat eniten?

Yleisesti digitaalisesta murroksesta selviytyminen, ja siinä menestyminen, edellyttää osaamista useimmilla IT:n osa-alueilla. On hallittava niin vaatimusanalyysi, järjestelmäkehitys kuin laadunvarmistuskin. Gartnerin maailmanlaajuinen IT-kustannuksia koskeva ennuste julkaistiin huhtikuussa 2022. Sen mukaan osa-alueita, joihin johdossa tulisi keskittyä, on aina vaan enemmän. Vuonna 2022 haasteita muodostavat mm. geopoliittiset häiriöt, inflaatio ja valuuttakurssien heilahtelu. IT-johtajien tapa toimia nykytilanteessa eroaa merkittävästi ajasta, jolloin kuluttaminen pysähtyi pandemian vuoksi.

- Sam Alvandpour

Koronaviruspandemia muutti työmarkkinoita ja kiihdytti ammattitaitoisen työvoiman kysyntää entisestään. Se merkitsee Samin mukaan sitä, että erityisosaamista omaavien työntekijöiden kysyntä kasvaa:

– Toisin kuin vuoden 2020 alussa, investointeja tehdään lisää nyt esimerkiksi data-analytiikkaan, pilvipalveluihin ja kyberturvallisuuteen.

IT

Osaamisvajeeseen puuttuminen on ratkaisevan tärkeää

Teknologian kehityksessä on pysyttävä mukana, mikä asettaa yritysten työntekijöille valtavan paineen löytää sopivia hakijoita osaamiskriisin välttämiseksi. Yritysjohdon konsultointiyritys Korn Ferryn raportin mukaan 85 miljoonasta IT- ja teknologia-alan työntekijästä tulee maailmanlaajuisesti olemaan pulaa vuoteen 2030 mennessä.

Yksi tapa puuttua osaamisvajeeseen on suorittaa analyysi, jonka avulla voidaan tunnistaa osaamisen puutteita organisaatiossa. Tällaisen työkalun avulla yritykset eivät ainoastaan saa parempaa käsitystä siitä, mitä taitoja niiltä puuttuu, vaan ne oppivat lisäksi tunnistamaan omat vahvuudet, heikkoudet ja kasvumahdollisuutensa. Se taas auttaa strategisessa henkilöstösuunnittelussa.

– Yritysten on löydettävä ratkaisu tilanteeseen kaikilla aloilla, joilla tarvitaan IT-osaamista. Ylimmän johdon, henkilöstöhallinnon ja digitalisointihankkeista vastaavien johtajien tulisi asettaa tämän kysymyksen ratkaisu etusijalle. Ilman ammattitaitoisia IT-osaajia yritykset eivät pysty saavuttamaan tavoitteitaan, Sam toteaa.

Lyhyesti

Digitaalinen siirtymä on kiihdyttänyt IT-taitojen kysyntää työpaikoilla, mutta osaamisen tarjonta on edelleen vähäistä. Osaajapulan ratkaiseminen on ratkaisevan tärkeää, jotta yritys pysyy kehityksen tasalla ja se on maailmanlaajuisesti yksi organisaatioiden suurimmista haasteista tulevina vuosina. Osaamisvaje kasvaa ja mitä nopeammin yritykset ryhtyvät kuromaan sitä umpeen, sitä todennäköisemmin ne saavat kilpailuetua viiden tai kymmenen vuoden kuluttua.