My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Academic_Work_kuinka_houkutella_nuoria_ammattilaisia
Rekrytointi

Miten tehdä yrityksestä houkutteleva nuorille ammattilaisille? 3 vinkkiä

Vuoden 2018 Young Professional Attraction Index -tutkimuksemme paljastaa 10 tärkeintä tekijää nuorille ammattilaisille työnantajaa valitessa. Tässä kirjoituksessa avaamme niistä kolme tärkeintä.

Hyvät henkilöstöedut houkuttelevat nuoria ammattilaisia yritykseesi

YPAI-tutkimuksemme paljastaa, että työpaikan henkilöstöedut ja kilpailukykyinen palkka ovat kolmanneksi tärkeimpiä tekijöitä uran alkuvaiheen ammattilaisille työnantajaa valitessa. Tulee kuitenkin muistaa, että hulppeat henkilöstöedut tai korkea palkka eivät yksinään sitouta nuorta ammattilaista yritykseesi. Henkilöstöedut ovat yritykselle oiva kilpailuvaltti työntekijää houkuteltaessa, mutta muidenkin tekijöiden tulee olla kunnossa, jotta työssä viihdytään pidemmän aikaa.

Nuoret ammattilaiset motivoituvat hyvästä ilmapiiristä

Työntekijän viihtyvyys heijastuu lähes poikkeuksetta työn tulokseen. Työkaverit ja työpaikan hyvä ilmapiiri motivoivat tulemaan töihin, saavat viihtymään työssä paremmin ja sitouttavat yritykseen tehokkaasti. Yrityskulttuuri vaikuttaa ilmapiiriin suuresti, minkä takia kulttuurin rakentamiseen ja ylläpitoon tulee panostaa.

Miten sitten näyttää ja viestiä, että yrityksessä on hyvä ilmapiiri?

Uskaltakaa puhua yrityskulttuuristanne ja olla ylpeitä itsestänne työnantajana. Korostakaa vahvuuksianne ja sitä, mikä erottaa teidät muista. Kysykää kollegoiltanne, minkä takia he viihtyvät työpaikassaan. Tuokaa esille näitä kommentteja sitaattien muodossa työpaikkailmoituksissa, verkkosivuillanne ja yrityksenne viestinnässä.

Monipuoliset ja haastavat työtehtävät sitouttavat yritykseen

YPAI-tutkimuksessamme korkeimmalle nousseella kriteerillä, monipuolisilla ja haastavilla työtehtävillä tarkoitetaan vaihtelevia työtehtäviä, jotka eivät suju vain rutiinilla, vaan tukevat jatkuvaa oppimista. Kun työtehtävät ovat tarpeeksi haastavia ja monipuolisia, säilyy mielenkiinto ja motivaatio työhön, mikä taas tarkoittaa, että työpaikassa viihdytään kauemmin.

Työnantajana sinun kannattaa miettiä kaikkia vaihtoehtoisia kehittymismahdollisuuksia työntekijöille. Ei pelkästään suoria urapolkuja, vaan myös esimerkiksi erilaisia koulutuksia ja cowork-mahdollisuuksia, joissa työntekijät pääsevät oppimaan toisiltaan. Lisäksi yrityksen houkuttelevuutta lisää myös niin sanotut horisontaaliset etenemismahdollisuudet, joilla tarkoitetaan, että täysin uuteen rooliin hyppääminen mahdollistetaan muunkin kuin ylennyksen seurauksena.

Tämän jälkeen on hyvä kysyä: viestimmekö näistä kohderyhmällemme esimerkiksi työpaikkailmoitusten yhteydessä? Jos kyllä, miten voisimme tehostaa viestiä? Jos ei, miksi emme ja kuinka nopeasti voisimme aloittaa?

Oikotietä nuorten ammattilaisten sydämiin ei ole

Jotta yrityksesi voi parantaa houkuttelevuuttaan, on ensisijaisen tärkeää tuntea kohderyhmä. Mitä paremmin tunnet nuoret ammattilaiset, sitä helpompi sinun on sekä kommunikoida heidän kanssaan että houkutella, rekrytoida ja sitouttaa heitä yritykseesi.

YPAI-tutkimuksemme sukeltaa syvälle nuorten ammattilaisten ajatusmaailmaan ja antaa konkreettisia ohjeita työnantajalle siitä, kuinka lisätä houkuttelevuuttaan uran alkuvaiheen ammattilaisten silmissä. Tutkimuksemme paljastaa, että työnantajana tärkeintä on tarjota monipuolisia työtehtäviä, energinen työporukka, kilpailukykyiset henkilöstöedut sekä mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä.

AW_image1_1200x600px.jpg

Haluatko tietää loput seitsemän tärkeintä tekijää, joiden perusteella nuoret ammattilaiset valitsevat työnantajansa?

Lataa YPAI 2018