My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Teknologia-ala
Rekrytointi

Näin teknologisesta osaamisvajeesta selvitään

Siitä ei ole kovinkaan kauan, kun yritykset pystyivät vielä tunnistamaan tulevaisuudessa tarvittavat taidot ja täyttämään osaamisvajeen ajoissa. Näin ei enää ole. Nykypäivän valtavan kilpailluilla työmarkkinoilla tarvittavan teknologiaosaamisen löytäminen on vaikeaa – mutta ei mahdotonta. Nappaa talteen vinkkimme vastata haasteeseen.

Vinkki 1: Tunnista osaamistarpeet

Forum’s Future of Jobs Survey -kyselyn mukaan yritykset pitävät henkilöstönsä uudelleenkouluttamista vastauksena uusien teknologioiden tuomiin haasteisiin. Oppiminen on avain kasvuun ja pysyäkseen teknologisen kehityksen vauhdissa yritysten on nostettava oman organisaationsa osaamistasoa. Tähän auttaa osaamissuunnitelman laatiminen. Ensimmäisessä vaiheessa on selvitettävä, mitä taitoja organisaatiosta jo löytyy ja mitä taitoja vielä tarvitaan yrityksen kasvua varten. Näin yrityksen on helpompi sopeutua muutokseen sen sijaan, että sitä yritettäisiin vältellä. 

Uudelleenkoulutus, täydennyskoulutus

Vinkki 2: Yrityksen omien työntekijöiden uudelleen- ja täydennyskoulutus

Uuden teknologian osaajien löytäminen on monelle yritykselle tällä hetkellä tuttu haaste. Mitä jos yritykseen ei tarvitsisikaan löytää uusia ihmisiä? Alati muuttuvassa teknologiakehityksessä mukana pysyminen vaatii, että yritykset muuttavat odotuksiaan ja uskaltavat ajatella uudella tavalla. Omien työntekijöiden uudelleen tai täydentävä kouluttaminen on erinomainen ratkaisu, jolla yritykseen voidaan saada tarvittavaa osaamista palkkaamatta lisää työntekijöitä.

Työntekijöiden uudelleen- ja täydennyskoulutus on hyödyllistä monin tavoin. Se ei pelkästään säästä kustannuksia, vaan myös auttaa vahvistamaan yrityskulttuuria, sitouttaa työntekijöitä ja tuo mukanaan uusia näkökulmia.

Nuoret ammattilaiset arvostavat urakehitystä

Young Professional Attraction Indexin (YPAI) vuoden 2021 tulokset osoittavat, että nuoret ammattilaiset arvostavat urakehitystä etsiessään uutta työnantajaa. Urakehityksessä ei ole kyse vain hierarkiassa ylöspäin kiipeämisestä, vaan myös oman osaamisen kehittämisestä tietyillä osa-alueilla, esimerkiksi täydennyskoulutukseen osallistumalla. Pysyäkseen houkuttelevana työnhakijoiden silmissä yrityksen tulee tarjota selkeä kehittymissuunnitelma ja hyvät mahdollisuudet kasvaa ammatillisesti myös yrityksen sisällä. 

AW Academy

Vinkki 3: Palkkaa uutta osaamista

Monilla yrityksillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta kouluttaa työntekijöitään uudelleen tai järjestää täydennyskoulutusta. Toisinaan tarvittavia osaajia ei löydy myöskään työmarkkinoilta. Perinteiset tutkinnot ovat tärkeitä, mutta niitä on monesti tarpeen täydentää lyhyemmillä intensiivikoulutuksilla, jotta osaajapulaan voidaan vastata. Sisaryrityksemme AW Academy haastaa perinteisen näkemyksen koulutuksesta. Yhdessä AW Academyn kanssa tavoitteemme on paikata osaamisvajetta tarjoamalla räätälöityjä koulutusohjelmia osaajapulasta kärsiville aloille.

Lähestymme koulutusta lähtökohdasta, joka vastaa parhaiten tämän hetken osaamistarvetta markkinoilla. Tavoitteenamme on tuottaa asiakaskohtaista täsmäosaamista junior-rooleihin ja konseptiamme onkin kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa siten, että asiakas on koko prosessin ajan läsnä aina koulutuksen oppimistavoitteiden määrittelystä henkilöiden palkkaamiseen asti. Vastaavasti ohjelmiimme hakevat kandidaatit osoittavat heti kiinnostusta tiettyä ohjelmaan sitoutunutta kumppaniyritystä kohtaan ja näin pystymme aidosti saamaan AW Academystä valmistuvat osaajat sekä asiakkaamme sitoutumaan toisiinsa alusta lähtien.

AW Academy ratkaisee osaamispulan

McKinsey Global Instituten (MGI) mukaan peräti 375 miljoonan ihmisen on vaihdettava ammattiaan tai täydennettävä osaamistaan vuoteen 2030 mennessä. Sisaryrityksemme AW Academy tarjoaa 12 viikon mittaisia räätälöityjä koulutusohjelmia. Tarjoamme myös tekniikan ja tietotekniikan alan uudelleen- ja täydennyskoulutusta. Konsepti perustuu niin sanottuun kiihdytettyyn oppimiseen (Accelerated Learning). Kyseessä on intensiivinen oppimismenetelmä, jossa osallistujat opiskelevat käytännönläheisesti tehtäviä, jotka liittyvät heidän tuleviin rooleihinsa. Vuodesta 2015 lähtien yli 2 500 konsulttia on valmistunut kiihdytetyn oppimisen ohjelmistamme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. 

– Meillä on pula teknologiaosaamisesta, mutta sen lisäksi tarvitaan yhä enemmän pehmeitä taitoja omaavia ihmisiä. AW Academy uskoo, että pehmeiden arvojen ja erinomaisten tulosten välillä on yhteys. Siksi valitsemme osallistujat tarkasti mm. testien, kunnianhimon, potentiaalin ja persoonallisuuden perusteella, emmekä pelkästään niin sanottujen kovien taitojen perusteella. Academy-ohjelmissamme pedagogiikka nojaa käytännön kautta oppimiseen sekä vahvistamme myös osaajien pari- ja ryhmätyöskentelytaitoja. Uskomme, että tämä on osaamiskombinaatio, jolle on tällä hetkellä huutavin pula IT:n ja tekniikan aloilla, Nico Tarvonen, AW Academyn koulutusten myyntivastaava sanoo.

Yhteenveto

Jotta yritykset selviävät osaajapulasta, tulee organisaation sisällä olla yhteisymmärrys vallitsevista haasteista – aina ylimmästä johdosta etulinjan työntekijöihin. Yritys säästää aikaa, vaivaa ja rahaa, kun ei tarvitse yrittää löytää hakijoita, joita ei ole olemassa.

– Ajatuksella laadittu osaamissuunnitelma on avain kasvuun. Ongelma ei ratkea pelkästään varastamalla osaajia kilpailijoilta tai luottamalla perinteiseen koulutukseen. Yritysten on nähtävä uudelleen- ja täydennyskoulutuksen arvo ja tarjottava sitä yrityksen omalle henkilöstölle tai uusille työntekijöille. Kiihdytetyn oppimisen mentelmä on osoittautunut toimivaksi ja se mahdollistaa tarvittavan osaamisen opettamisen työntekijöille vain muutamassa viikossa. Lisäksi se on hyvin skaalattavissa, kertoo Nico.

Tietoa Academic Workista

Academic Work on Suomessa vuodesta 2008 toiminut henkilöstöpalvelu- ja rekrytointiyritys, joka on perustettu Ruotsissa vuonna 1998. Nykyään olemme kansainvälinen organisaatio, joka toimii Pohjoismaiden lisäksi Sveitsissä ja Saksassa. Kohderyhmämme on nuoret ammattilaiset ja autamme asiakkaitmme kasvamaan löytämällä heille oikeat osaajat niin tekniikan, IT:n kuin kaupallisiltakin aloilta.

Olemme yrityksen perustamisesta lähtien auttanut 155 000 nuorta ammattilaista löytämään työpaikan ja aloittamaan uransa, samalla auttaen asiakkaitamme täyttämään rekrytointitarpeensa ja mahdollistamalle heille kasvun.