My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Finance insights
Rekrytointi

Nuoret ammattilaiset ovat välttämätön investointi yrityksenne tulevaisuuteen – kerromme miksi

Kaupallinen ala käy läpi suurta muutosta. Digitalisaation kiihtyessä ja kilpailuympäristön laajentuessa myös työroolit ja niissä vaadittava osaaminen tulevat muuttumaan dramaattisesti seuraavan 5–10 vuoden aikana. Tämä muodostaa useimmille yrityksille haasteen, joka voidaan tiivistää yhteen sanaan: osaamisvaje. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä tilanteen helpottamiseksi on nuorten ammattilaisten palkkaaminen.

"Nuoret ammattilaiset eivät ratkaise osaamispulaa, mutta osaamispulaa ei voi ratkaista ilman nuoria ammattilaisia."

Academic Workin myyntijohtaja Jesse Nurkkalan sanat saattavat kuulostaa enemmän arvoitukselta kuin strategiselta neuvolta, mutta ne kuvaavat käynnissä olevaa myllerrystä osuvasti. Menestyäkseen yritysten on otettava huomioon monia eri asioita. Junioritason osaamisen tuominen yrityksiin on tärkeä osa palapeliä. Jesse painottaa sen olevan ehdoton avaintekijä, koska se liittyy niin läheisesti muutoksen muihin fokusalueisiin, kuten erottuvan työnantajabrändin rakentamiseen ja digitaalisen ajattelutavan kehittämiseen.

Pyysimme Jesseä kertomaan, miten nuorten ammattilaisten tuominen yritykseen, heidän osaamisensa kehittäminen ja sitouttaminen auttavat yrityksiä rakentamaan vankan pohjan tulevaisuudelleen.

Innovaatiot

Nuoret ammattilaiset edistävät innovointia ja diversiteettiä

Yritysten kasvuun vaikuttaa suoraan niiden kyky innovoida. Ne, jotka eivät ole innovatiivisia, jäävät junnaamaan paikalleen. Mikä tahansa yritys voi kasvaa kvartaalista seuraavaan, mutta pitkän aikavälin kasvu on erittäin hankalaa, jos innovaatioajattelu ei ole syvälle rakennettu osa yrityskulttuuria.

Nuoret ammattilaiset ovat vastaus ongelmaan. He ovat valmistuneet hiljattain (0–5 vuoden sisällä) ja heillä on tuoretta ja ajantasaista tietoa alan uusimmista teknologioista sekä tuoreimmista trendeistä, näkemyksistä ja työkaluista. Innostus ja energisyys tekevät heistä korvaamattomia yrityksille, jotka suhtautuvat kasvuun ja innovaatioihin vakavasti.

Työpaikkoja katoaa ja uusia syntyy aina vain nopeammin, mikä lisää nuorten ammattilaisten kysyntää markkinoilla. He ovat arvokas voimavara ja huipputekijöiden haaliminen itselleen vaatii nopeaa toimintaa yrityksiltä. Aika on valttia.

Myös diversiteettinäkökulmasta junioriosaamisen tuominen yrityksiin edistää innovointia varsinkin niillä työpaikoilla, joiden keski-ikä on suhteellisen korkea. Nuorten ammattilaisten on todettu itse arvostavan diversiteettiä enemmän kuin muut ryhmät työmarkkinoilla. Siksi heidän houkuttelemisensa yritykseen todennäköisesti lisää monimuotoisuutta, mikä taas edistää innovaatioiden syntymistä pitkällä aikavälillä.

Nuoret ammattilaiset

Nuoret ammattilaiset ovat innokkaita ja nopeita oppimaan

Diginatiiviksi syntynyt nuori ammattilainen oppii uusia teknologioita nopeasti ja vaatii työnantajaltaan kehityksen mukana pysymistä, mikä auttaa molempia osapuolia kehittymään. Työnantajalla on mahdollisuus muokata nuorten ammattilaisten osaamista. He eivät välttämättä osaa vielä ihan kaikkea, mutta heidän kollektiivinen ja yksilöllinen potentiaalinsa on valtava.

Nuorten ammattilaisten sitouttamiseen kannattaa panostaa. Työpaikan vaihtaminen on yleisempää kuin ennen, mutta liikkuvuuteen voidaan silti vaikuttaa johdonmukaisella työntekijöiden viihtyvyyden maksimomiseksi yrityksessä.

Nykyään töitä on tarjolla melkein jopa enemmän kuin tekijöitä, eivätkä nuoret ammattilaiset ole arkoja jättämään työpaikkaa, jossa eivät viihdy. Sama vaara on olemassa, jos heille ei anna mahdollisuutta kehittyä tai he kokevat kehittymisensä olevan liian hidasta. Jos tämän haasteen ottaa kuitenkin vakavasti ja varmistaa, että junnua koutsataan henkilökohtaisesti sekä linjassa yrityksen tarpeiden kanssa, voi heistä muovata tulevaisuuden keskeisiä toimijoita suoraan teidän organisaatioonne. Junioritason osaamisen tuominen yritykseen on myös erinomainen tapa vapauttaa kokeneempien työntekijöiden arvokasta aikaa, sillä oikealla perehdytyksellä tai pienellä hienosäädöllä voivat rutiinitehtävät hoitua helposti nuoremman kaverin toimesta. Molemmat osapuolet hyötyvät tilanteesta. Nuori ammattilainen saa uransa käyntiin ja oppia parhailta. Seniorityöntekijät voivat sen sijaan keskittyä siihen, mistä he suoriutuvat parhaiten ja missä heidän osaamistaan todella kaivataan.

Kaupallinen ala muutoksen keskellä

70 % talousjohtajista sanoo, että muutos on kriittinen tulevaisuuden liiketoiminnan kannalta tai on sitä jo nyt. Vain 20 % heistä kuitenkin myöntää, että asia on korkealla heidän agendallaan.

"Tilanne on haastava ja ratkaisua ei välttämättä löydy nopeasti. Siksi aihe tulisi nostaa prioriteetiksi hyvissä ajoin ja ryhtyä pohtimaan, mikä olisi paras lähestymistapa juuri teidän yrityksen kohdalla. Ratkaisu voi löytyä rekrytoinnin kohdistamisesta uudelleen tai esimerkiksi erilaisten koulutusratkaisuiden hyödyntämisestä", Jesse ehdottaa.

Nuoret ammattilaiset turvaavat organisaationne tulevaisuuden

Rekrytoimalla nuoria ammattilaisia ratkaisette paitsi nykyiset osaamistarpeenne, mutta rakennatte myös pohjaa tulevaisuudelle. Tuoreimman tiedon mukaan useimmissa Euroopan maissa 55–64-vuotiaiden osuuden työvoimasta odotetaan olevan noin 55 % vuoteen 2030 mennessä. Työntekijöiden eläköityminen tulee tuomaan vakavia seurauksia sellaisille yrityksille, jotka eivät syystä tai toisesta ole palkanneet yrityksiinsä nuorempaa osaamista ajoissa.

Se on kaksinkertainen virhe.

Jos nuorten ammattilaisten houkutteleminen yrityksiin on vaikeaa nyt, sen helpottuminen vuoden 2030 lähestyessä on hyvin epätodennäköistä. Siihen mennessä sukupolvenvaihdosta kaipaavien yritysten määrä on kasvanut entisestään. Odottelu ei kannata, vaan kykyänne houkutella osaamista pitkällä tähtäimellä on lähdettävä parantamaan heti. Sitä ei voi jättää onnekkaiden sattumien varaan tulevaisuudessa.

Nuoret ammattilaiset

Nykypäivän nuoret ammattilaiset ovat tulevaisuuden johtajia, innovaattoreita, asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä. Jos odotatte, että nykyiset huipputyyppisi jäävät eläkkeelle ennen, kun hankit nuorempaa osaamista yritykseesi, kuka perehdyttää heidät? Kuka jakaa asiantuntemusta ja varmistaa, että sukupolvien välinen siirtymä sujuu mahdollisimman jouhevasti?

Pähkinänkuoressa: Nuoret ammattilaiset turvaavat yrityksenne tulevaisuuden. Mitä pidempään jahkailette, sitä hankalampaa osaamisvajeen paikkaamisesta tulee.

Academic Workin avulla löydät yritykseesi oikeat kyvyt ja opit ymmärtämään heitä

Academic Work yhdistää kaupallisen alan yritykset ja nuoret ammattilaiset. Laajan verkostomme ja alan johtavan rekrytointiosaamisemme ansiosta pystymme auttamaan yrityksiä kasvamaan ja rakentamaan omaa tulevaisuuttaan. Jos yrityksellesi on olemassa täydellisesti sopiva hakija, käännämme kaikki kivet löytääksemme hänet. Yhdessä sisaryrityksemme Brightsin kanssa rakennamme osaamista, joka sopii täydellisesti asiakkaidemme yksilöllisiin liiketoimintatarpeisiin.