My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
tiedostamattomat_ennakkoluulot_rekrytointi
Rekrytointi

Tiedostamattomat ennakkoluulot ohjaavat sinunkin yrityksesi rekrytointia

Oletko koskaan perustellut hakijan epäsopivuutta sanoin ”intuitioni kertoo, että hän ei ole meille oikea valinta”?

Tiedostamattomat ennakkoluulot ovat olleet rekrytoinnin sudenkuoppa kautta aikojen. Uskallamme väittää, että monissa rekrytointitilanteissa, joissa luulemme luottavamme intuitioon, on tiedostamattomilla ennakkoluuloillamme näppinsä pelissä.

Kaikilla meistä on tiedostamattomia ennakkoluuloja, jotka ohjaavat päätöksentekoamme. Tässä artikkelissa avaamme tiedostamattomia ennakkoluuloja rekrytoinnin näkökulmasta. Lisäksi annamme työkaluja niiden tunnistamiseen ja työstämiseen.

Intuitiota vai tiedostamatonta ennakkoluuloa?

Tiedostamattomat ennakkoluulot voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Ne ohjaavat päätöksentekoa tahtomattamme ja tajuamattamme. Oletko ollut rekrytointitilanteessa, jossa tunnet, että hakija on oikea tai väärä, mutta et osaa sanoittaa miksi?

Kyseisissä tilanteissa päätöstä voidaan pyrkiä perustelemaan intuition kautta, vaikka todellisuudessa päätös olisi tiedostamattomien ennakkoluulojemme ohjaama.

Tiedä, mitä haastattelussa EI saa kysyä - lataa ilmainen opas rekrytointiprosessin vaiheista.

Tiedostamattomat ennakkoluulot eivät aina riko lakia

Puhtaasti syrjivillä kriteereillä, kuten kansalaisuudella, uskonnolla tai seksuaalisella suuntautumisella ei ole sijaa rekrytointiprosessissa. Niiden suhteen meillä vallitsee nollatoleranssi.

Kun puhumme tiedostamattomista ennakkoluuloista rekrytoinnissa, emme kuitenkaan tarkoita niitä syrjiviä kriteereitä, joiden utelu on paitsi epärelevanttia, myös laitonta.

Tiedostamattomat ennakkoluulot eivät välttämättä aina ole suoranaisesti laittomia, mutta voivat silti vääristää rekrytointipäätöstä melkoisesti. Ne voivat liittyä esimerkiksi hakijan olemukseen, käytökseen, koulutukseen, puhetyyliin tai harrastuksiin.

Saatat esimerkiksi suosia saman harrastuksen kanssasi jakavaa hakijaa, tai sivuuttaa potentiaalisen henkilön, koska hän alitajuntaisesti muistutti sinua ihmisestä, josta et pidä. Kuulostaako liioittelulta, että rekrytointipäätös voisi nojata näinkin mitättömiltä tuntuviin asioihin?

On hyvä muistaa, että yksi haastattelu voi laukaista monta tiedostamatonta ennakkoluuloa, tai yhden niin vahvan, että sen vaikutus on tajuamattasi merkittävä.

Miten varmistaa tasa-arvo rekrytointiprosessissa? Lataa ilmainen opas!

Askeleet ennakkoluulojen tiedostamiseen ja työstämiseen

Koulutus

Työstäminen alkaa oppimisella. Ensin on käytävä läpi, mitä tiedostamattomat ennakkoluulot ovat ja miten ne voivat vaikuttaa rekrytointeihin. Jos tuntuu siltä, että talon sisältä ei löydy tarpeeksi kattavasti tietoa, on ulkopuolinen kouluttaja oiva apu.

Kun päästään kartalle siitä, mistä tiedostamattomissa ennakkoluuloissa on kyse, on itsereflektoinnin aika.

Itsereflektointi

Me Academic Workilla hyödynnämme alla olevaa listausta erilaisista tiedostamattomista ennakkoluuloista koulutuksissa ja itsereflektoinnissa.

  • Halo & horns – Yli- tai aliarvioida hakija yhden yksittäisen ominaisuuden perusteella niin, että arviointi vääristää hakijan kokonaisvaltaista arviota. Esimerkiksi löysä kädenpuristus tai hyvin arvostettu tutkinto.
  • Similar to me – On inhimillistä etsiä yhteneväisyyksiä itsensä ja hakijan väliltä, ja arvottaa yhdistäviä asioita korkealle. Esimerkiksi samat kiinnostuksen kohteet, harrastukset, koulutus, taise, että hakija muistuttaa henkilöä, josta pidät.
  • State of mind – Se mitä tunnemme, vaikuttaa hakijan arviointiin. Esimerkiksi väsymyksen, nälän tai rakastuneisuuden tunteet. Valitse haastatteluajankohdat pitäen nämä asiat mielessä.
  • Contrast – Vaikuttaako edellisen hakijan taso tämän hakijan arviointiin? Esimerkiksi keskinkertainen hakija saattaa tuntua loistavalta, jos edellinen oli erittäin epäsopiva rooliin.
  • Construction – Kun haluat hakijan olevan hyvä, tuppaat kuulemaan sen mitä haluat kuulla. Omat tarpeet palkata sopiva hakija voi vääristää tilannetta erityisesti, jos paikka on haastavaa täyttää.

Itsereflektointi kannattaa aloittaa miettimällä konkreettisia esimerkkejä jokaisesta listan kohdasta. Tämän jälkeen siirrytään tunnistamaan omia positiivisia ja negatiivisia ennakkoluuloja.

Mitkä piirteet tai käytösmallit nostavat hakijan osakkeita minun silmissäni? Mitkä asiat taas koen punaisina vaatteina rekrytointitilanteissa? Miksi?

Keskustelu

Jotta syntyy avointa ja rehellistä keskustelua, tulee luoda luottamuksellinen foorumi, jossa yksittäisellä henkilöllä on halu puhua.

Yksilö voi nähdä omat ennakkoluulonsa henkilökohtaisina heikkouksina rekrytointiprosessissa, minkä takia keskusteluympäristön on oltava turvallinen. Olisitko itse valmis tunnustamaan heikkoutesi muille, ilman sataprosenttista takuuta siitä, että jakamasi asiat eivät nouse ihmettelyn aiheiksi tulevissa kahvipöytäkeskusteluissa?

Alkuun voi olla haastavaa tunnistaa ja jopa myöntää omia ennakkoluulojaan - ethän ennen ole edes tiedostanut niiden olemassa oloa. Avoin ja rehellinen keskustelu kollegoiden kanssa kuitenkin tarjoaa paitsi ajatuksia, myös vertaistukea, minkä avulla tiedostamattomien ennakkoluulojen työstäminen helpottuu.

Lisäksi kun kollegat tuntevat toistensa ennakkoluuloja, voivat he tarttua niihin, kun yksilö itse ei tunnista ennakkoluulojensa vaikuttavan.

Pitkäjänteisyys

Ennakkoluulot elävät jatkuvasti. Olemassa olevat muuttuvat, poistuvat ja uusia syntyy tilalle. Siksi keskustelu ennakkoluuloista ei saisi tyrehtyä, vaan niitä tulisi työstää jatkuvasti.

Jos keskustelun pinnalla pitäminen tuntuu haastavalta, hanki yrityksellesi ammattitaitoinen partneri tukemaan rekrytoinnissa.

Arjen tekemisessä ennakkoluulot ja itsereflektointi unohtuvat helposti, minkä takia rekrytointiin erikoistuneesta kumppanista on apua.

Haluatko oppia lisää tasa-arvoisesta rekrytoinnista, erilaisten testien hyödyntämisestä rekrytointipäätöksen tukena, tai esimerkiksi mitä kannattaa kysyä suosittelijoilta? Lataa ilmainen opas, jonka avulla varmistat rekrytointiprosessin laadun!