My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Työnantajamielikuva
Rekrytointi

Kolme syytä, miksi yritykset eivät pysy teknologian kehityksessä mukana

Automaatio, sähköistäminen, digitalisaatio... Maailma kehittyy kovaa vauhtia ja yritysten on varmistettava, että niiltä löytyy oikeanlaista osaamista pysyäkseen teknologian kehityksen tahdissa. Nykyään monet jäävät jälkeen – tässä on siihen kolme syytä.

1: Yritykset epäröivät tarttua toimeen

Uusien teknologioiden käyttöönotto on vaikuttanut työmarkkinoihin jo vuosisatojen ajan ja pakottanut ihmiset luopumaan töistään. Tämäkään hetki ei ole poikkeus. Elämme aikamme suurinta osaamistarpeiden murrosta ja sopeutuminen uusiin osaamisvaatimuksiin vaatii aivan uudenlaisia taitoja. McKinsey Global Instituten (MGI) tekemän tutkimuksen mukaan yli 375 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa tulee törmäämään tilanteeseen, jossa heidän on kouluttauduttava uudelleen tai vaihdettava ammattia vuoteen 2030 mennessä. 

– Teknologian jatkuva kehittyminen, esimerkiksi sähköistämisen ja automaation lisääntyessä edellyttää myös osaamisen kehittämistä. Tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen vaatii yhä enemmän kouluttautumista joka tasolla. Yrityksissä jo työskentelevien on kouluttauduttava uudelleen tai täydennettävä osaamistaan vastatakseen tulevaisuuden tarpeisiin. Meneillään oleva muutos koskee monia toimialoja. Tulevaisuudessa esimerkiksi materiaali-, akku-, sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisen tarve tulee korostumaan, Henrik Björkling, Akindin teknologia-alan liiketoimintapäällikkö kertoo. 

Teknologian kehitys

Työpaikkoja häviää, työpaikkoja syntyy

Teknologiset siirtymät aiheuttavat pelkoa, sillä ne johtavat työpaikkojen katoamiseen. Kun katsotaan taakse päin, voidaan kuitenkin huomata, että teknologisten innovaatioiden ansiosta on itse asiassa syntynyt paljon enemmän työpaikkoja kuin niitä on hävinnyt. Lukuisat maat ovat onnistuneet ratsastamaan teknologian muutoksen aallonharjalla investoimalla työntekijöihinsä ja sopeuttamalla käytäntöjään, instituutioitaan ja liiketoimintamallejaan uuteen aikakauteen. Monet yritykset ovat käynnissä olevista muutoksista tietoisina alkaneet digitalisoida toimintojaan, mutta osa kokee haastavaksi ennustaa muutoksen laajuutta. On myös vaikea arvioida, minkälaisia uusia rooleja tarvitaan, jotta näitä teknologisia edistysaskeleita onnistuttaisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin.

– Keskusteluissa asiakkaidemme kanssa ero parin vuoden takaiseen on suuri. Nyt myös vähemmän teknologiavetoiset yritykset alkavat ymmärtää teknologisen siirtymän merkityksen ja kokevat tilanteen haastavaksi. Yritykset, jotka eivät ryhdy mihinkään toimiin, eivät tule pysymään mukana kehityksen tahdissa. Tärkeintä on, että yritykseltä löytyy oikeanlaista osaamista. Tämä on usein se suurin haaste. Me voimme tarjota tukeamme osaamisvajeen selättämiseen, sanoo Academic Workin myyntijohtaja Jesse Nurkkala.

2: Uusien kykyjen houkutteleminen on haastavaa

Jotta yritykset pysyvät teknologian kehityksen vauhdissa, niiden on löydettävä lahjakkaita työntekijöitä, joilta saadaan tuoretta tietoa ja uusia näkökulmia – mutta se onkin helpommin sanottu kuin tehty. Tänä päivänä teknologiaosaamista tarvitaan monilla toimialoilla. Se tarkoittaa, että kamppailu osaajista käy kiivaampana kuin koskaan. 

– Tällä hetkellä kilpailu ei ole kovenemassa ainoastaan teknologia-alalla, vaan myös eri toimialojen ja maiden välillä. Teknologiaa voidaan integroida ja sitä voidaan käyttää aivan uudella tavalla, minkä vuoksi yritykset taistelevat samoista hakijoista. Jotta heidät saadaan houkuteltua yritykseen, tulee keskittyä entistä vahvemmin kiinnostavan työnantajabrändin luomiseen ja tunnistettava, miksi työntekijät haluaisivat työskennellä juuri teillä, Henrik sanoo.

Työnantajamielikuvaan panostaminen on "must have"

Young Professional Attraction Indexin (YPAI) 2021 -tutkimuksemme mukaan työnantajamielikuvaan panostaminen on yrityksille pakollinen "must have"-tekijä. Se on tärkeä väline osaajien houkuttelemiseen yhä haastavammilla työmarkkinoilla. 

– Nuoret ammattilaiset haluavat työskennellä yrityksessä, joka ymmärtää, kuinka suuri kysyntä heidän osaamisellaan on. He kiinnittävät myös entistä enemmän huomiota siihen, miten yritykset puhuvat itsestään työnantajana. Kyse on perusasioista, kuten joustavuudesta ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta, johtamisesta, kehittymis- ja uramahdollisuuksista, selkeistä palkkamalleista, työympäristöstä ja mahdollisuudesta saada mukavia työkavereita sekä myös konkreettisista arkielämää helpottavista henkilöstöeduista, YPAI-asiantuntija Jasmine McBride kertoo. 

3: Osaamissuunnitelma puuttuu

Osaamissuunnitelman puute on yksi syy siihen, miksi yritykset jäävät kehityksestä jälkeen. Osaamissuunnitelma auttaa tunnistamaan, minkälaista osaamista yritys tarvitsee tavoitteidensa saavuttamiseksi – ja se on yhtä tärkeä kuin liiketoimintasuunnitelmakin. Monissa yrityksissä sanotaan, että juuri osaamisen puute estää heitä kehittymästä.

Jesse Nurkkala

– Useimpia yrityksiä jarruttaa haasteet oikeanlaisen osaamisen palkkaamisessa, mikä johtuu pohjimmiltaan siitä, ettei niissä ole kartoitettu tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. Monet yritykset toimivat edelleen hyvin lyhyellä tähtäimellä, kun kyse on työntekijöiden palkkaamisesta ja heidän osaamisensa kehittämisestä. Kun mietitään, minkälaisia osaajia yritys haluaa houkutella tulevaisuudessa, asiaa tulisi tarkastella 2–3 vuoden perspektiivistä. Sama pätee siihen, kun suunnitellaan mitä tarvittavaa osaamista hankitaan nykyistä henkilöstöä kouluttamalla ja mitä täytyy hakea ulkoista työvoimaa palkkaamalla. Kun yrityksen osaamistarpeita kartoitetaan etukäteen, on mahdollista löytää sopiva ratkaisu jokaiseen tulevaan tehtävään. Tuskin haluatte olla yksi niistä yrityksistä, jotka yllättyvät huomatessaan, ettei kahtakymmentä senioritason ohjelmistokehittäjää löydy muutamassa kuukaudessa, Jesse sanoo.

Yrityksillä ei ole varaa olla epäkiinnostavia

– Kaikki lähtee osaamistarpeiden tunnistamisesta, mutta on aivan yhtä tärkeää käsittää, mitä taitoja yrityksessä ei tarvita. On pyrittävä välttämään sellainen tilanne, jossa joudutaan lomauttamaan ihmisiä samalla, kun palkataan uutta osaamista. Tällainen asetelma ei saa yritystä näyttämään houkuttelevalta uusien työntekijöiden silmissä, Jasmine varoittaa.

Yhteenveto

Teknologisen muutoksen laajuutta voi olla vaikea ennustaa, eivätkä monet yritykset tiedä, miten sen suhteen pitäisi toimia. Kehityksessä mukana pysyminen edellyttää osaavien kykyjen houkuttelemista yritykseen ja osaamissuunnitelman laatimista. 

– Koko tilanne on hyvin monimutkainen. Yrityksissä halutaan varmistaa, että investoinnit tuottavat tulosta – ja sitä voi olla vaikea tällä hetkellä ennakoida. Ne yritykset, jotka ovat valmiita investoimaan työnantajamielikuvaan ja houkuttelevan osaamissuunnitelman laatimiseen, saavat varmasti kilpailuetua tulevaisuudessa, Henrik toteaa.