My profile
My profile
Academyexpand_more
Työnhakijoilleexpand_more
Yrityksilleexpand_more
Meistäexpand_more
Yhteystiedotexpand_more
Hero image
Alumnitarinat

Kiinnostus elämäämme ohjaaviin ilmiöihin sai hyvinvointialan ammattilaisen innostumaan testiautomaatiokoulutuksesta

Kiinnostus asioihin, jotka vaikuttavat ja ohjaavat meidän kaikkien elämää sai alumnimme Anun hakeutumaan Academic Work Academyn testiautomaatiokoulutukseen, josta hän valmistui testiautomaatioasiantuntijaksi keväällä 2021. Tänä päivänä hän työskentelee testiautomaatiokonsulttina suomalaisessa it-alan yrityksessä.

Lue uudelleenjulkaistu uratarina ja inspiroidu uranvaihdosta testiautomaation pariin. Haku loppukesän 2024 aikana järjestettävään testiautomaatiokoulutukseen on nyt auki - hae mukaan ja aloita ura testiautomaatioammattilaisena vielä tämän vuoden puolella!

Testiautomaation parissa riittää aina uutta opittavaa

Työn merkityksellisyys on minulle tärkeää. Edellisessä työssäni terveysalalla koin, että puheet työn tärkeydestä ja siitä saatava korvaus eivät kohdanneet toisiaan. Samanaikaisesti tunsin olevani aika pihalla nykyään todella olennaisista asioista. Kokeilin ohjelmointia yliopiston kaikille avoimilla kursseilla ja huomasin pitäväni siitä, kertoo Anu ensikosketuksestaan nykyiseen ammattiinsa.

Testiautomaatiokoulutukseen Anu hakeutui, koska ylipäätään ajatus siitä, että tietokone tekee jotain jottei ihmisten tarvitse, kiehtoi.

Pidän testausta tärkeänä, ja koin luonteeni sopivan testauksen parissa työskentelyyn. Myös lupaus siitä, että intensiivikoulutuksessa opituilla testiautomaatiotaidoilla on kysyntää, auttoi.

Anu ei ole katunut valintaansa, sillä testiautomaatio kiehtoo edelleen ja hän sanookin sen parissa riittävän uutta opittavaa.

Uusia ja vanhoja työkaluja kehitetään jatkuvasti ja voin itse osallistua niiden kehittämiseen, mikä on erityisen jännää, sanoo Anu.

Etäopetusta tiiviissä ryhmähengessä

Anun opintojakso osui koronapandemian karuimpaan aikaan, minkä johdosta opetus tapahtui kokonaan etäopetuksena. Tärkeäksi tueksi opiskelun onnistumisessa Anu mainitsee tiiviin ryhmän, jonka muodostivat opiskelijat, kouluttajat ja Academyn ihmiset.

Opiskelussa tuli nopeaan tahtiin uutta asiaa. Tunnelma oli aina sellainen, että kaikki halusivat meidän onnistuvan ja kaikki tukivat sitä. Viikot olivat erilaisia: joskus koko päivä oli enimmäkseen kouluttajan kuuntelemista ja välissä lyhyitä harjoituksia. Toisinaan taas koko päivä oli omaan tahtiin ohjelmointia. Asiat selkenivät minulle parhaiten silloin, kun pääsin itse tekemään.

Anu sanoo saaneensa opiskelukavereilta ja opettajilta aina apua, kun sitä tarvitsi. Eniten hän sanoo pitäneensä ohjelmointiharjoituksista, koska ne tuottivat suuria tunne-elämyksiä ja ajan käyttö niihin oli luontevaa.

Uskoisin, että voin sanoa muidenkin puolesta, että kaikki tunsivat saavansa pätevintä mahdollista Robot Framework-opetusta, kun sen kehittäjä Pekka Klärck opetti meille Python-ohjelmointia ja Robot Frameworkia", kertoo Anu yhdestä opetuksen mieliinjääneestä kohokohdasta.

Anu koki, että opiskelussa oli myös stressaavia hetkiä koulutuksen nopeusvaatimusten vuoksi.

Joka viikko oli koe, joka piti läpäistä. Ainakin kerran jouduin uusimaan kokeen koulutusjakson aikana, ja juuri opettajan palaute auttoi kokeen läpäisyssä uusintakerralla.

“Aivopähkinöiden ratkomista hyvässä seurassa”

Näillä sanoilla kiteyttää Anu työnsä parhaita puolia. Työn merkityksellisyydestä puhuttaessa hän mainitsee oleellisena mahdollisuuden vaikuttaa kaikkien meidän elämään tietotekniikan avulla. Hän kokee tärkeänä asiana myös uuden oppimisen ja uusien taitojen hyödyntämisen työssään.

Minulle on tärkeää, että työajat joustavat molemmin puolin, ja että minua kohdellaan työyhteisössä yhtä arvokkaana jäsenenä kuin kaikkia muitakin. Hyvä työporukka on minulle tärkeä! Erityisen tärkeää on, että työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan. Me emme ole ihmiskoneita työssä, vaan ihmisiä, jotka käyttävät koneita työssään", Anu tiivistää.

Alumnitarinat